האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

יו"ר: גב' נעמי כפרי 04-8511715 : טלפון

קריית שמואל

32 מרכז "תקוותנו" – רח' טרומפלדור רכזת: שוש רייכנטל 18:00-16:00 ' שעות פעילות: א 052-8353346 : נייד שוש רייכנטל ראש העין 2 מתנ"ס לב אפק אפיקים יו"ר: מר אברהם פורת 052-6060497: נייד אברהם פורת

קריית שמונה

ראש העין

052-4042066 : מתנדבת גב' גליה מיטל, נייד 052-2781324 : מתנדבת גב' חוה שיקיאר, נייד 054-4837761 : מתנדב מר אבי אברג'יל, נייד

1 רח' בית העולה אגוזי

ראשון לציון

יו"ר: גב' רות אברמוביץ 03-9565506 : טל 12:00-10:00 : שעות וימי פעילות

רחובות 40 רח' סירני

רחובות

יו"ר: מר מוטי ברק 08-9495806 : טלפון 052-4238341 : נייד מוטי ברק

יו"ר: גב' חן צרפתי

רמלה

054-8157815 : נייד חן צרפתי

רכזת: גב' טובה בר

רמת גן

054-4682957 : נייד טובה בר

מועצה מקומית קצרין, מחלקה לשירותים חברתיים –

רמת הגולן

"סניף גולן חזקים ביחד" חיספין יו"ר: גב' מיכל נאור

118

Made with FlippingBook HTML5