האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

2018 ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ דין וחשבון

0505341738 : טלפון (בתיאום מראש) 13:00-09:00 ' שעות וימי פעילות: ד MichalN@megolan.org.il מייל:

יו"ר: גב' מירי ראודניץ, רכזת: גב' מירה לביא

רמת השרון

0506-611897 : נייד מירי ראודניץ 054-6663774 : נייד מירה לביא

יו"ר: גב' אורה שני, רכז: מר ילי קרליך

רעננה

09-7745992 : טלפון 052-8656505 : נייד אורה שני

יונית מגנזי

תל אביב

03-5721699 : טלפון 0544-898187 : נייד יונית מגנזי

119

Made with FlippingBook HTML5