האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

יום הסרטן הבינלאומי של ארגון ) UICC הסרטן הבינלאומי (ה-

פרסומים מחודשים

נתונים שנערך לראשונה מאז החל השימוש הנפוץ בטלפון סלולרי בישראל, על ידי הרישום הלאומי לסרטן במשרד הבריאות והוצג במסיבת העיתונאים של האגודה למלחמה בסרטן, לא נרשמה עלייה במספר המקרים של גידולי מוח ממאירים בכל קבוצות האוכלוסייה בישראל, בשני העשורים האחרונים. • מיליון מקרי מוות מסרטן 8.8- בכל העולם ישנם כ ,( UICC : מנתוני ארגון הסרטן הבינלאומי (ה- בכל שנה מיליון 8.8- המעודכנים להיום עולה כי כיום ישנם כ ממקרי 70% . מקרי מוות מסרטן בעולם בכל שנה התמותה, מתרחשים בארצות בעלות הכנסות נמוכות עד בינוניות. מדובר בארצות מתפתחות, שהן הכי פחות מוכנות ומצוידות להתמודד עם נטל הסרטן.

יום הסרטן הבינלאומי של ארגון הסרטן הבינלאומי 4- ) מצוין מדי שנה ברחבי העולם בתאריך ה UICC (ה- בפברואר, במטרה לאחד את העולם סביב העלאת המודעות למחלות הסרטן, בדרך חיובית ומעוררת השראה. ביום זה מונגשים המסרים במטרה להניע אנשים לפעולה כחלק מחברה או כפרטים, על מנת להפחית את נטל תחלואת הסרטן בעולם. , פרופ' ליטל קינן בוקר במסיבת העיתונאים הציגה סגנית מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות של משרד הבריאות ויו"ר הוועדה למניעה וגילוי מוקדם באגודה, נתונים עדכניים של הרישום הלאומי לסרטן על היארעות ותמותה מסרטן בישראל. להלן עיקרי הנתונים על היארעות ותמותה מסרטן בישראל ובעולם, כפי שדווחו במסיבת העיתונאים: • ישראל מובילה במספר החולים החדשים לשנה , אבל נמצאת OECD ביחס לממוצע מדינות ה- מתחת לממוצע בתמותה - הישג באבחון מוקדם וטיפול חדשני מתקדם. • בגברים יהודים ניתן להבחין בשתי מגמות שונות בזמן: נצפתה עלייה מובהקת בשיעורי 1990-2007 בין השנים . לעומת זאת, +0.9% היארעות הסרטן, באחוז שנתי של נצפתה מגמה מובהקת של ירידה 2007-2015 בשנים -. בנשים 3.3% בהיארעות הסרטן, באחוז שנתי של מגמת התחלואה הייתה 1990-2015 יהודיות בשנים יציבה. בגברים ערבים ניתן להבחין בשתי מגמות שונות נצפתה עלייה מובהקת 1990-2005 בזמן. בשנים . לעומת +3.8% בהיארעות הסרטן, באחוז שנתי של נצפתה מגמה מובהקת 2005-2015 זאת, בשנים של ירידה בהיארעות הסרטן, בשיעור שנתי ממוצע -. גם בנשים ערביות נצפה שינוי במגמה עם 2.2% של נצפתה עלייה מובהקת 1990-2005 הזמן: בשנים .+4.3% בשיעורי היארעות הסרטן באחוז שנתי של היארעות הסרטן הייתה יציבה. 2005-2015 בשנים • אין עדות לעלייה בתחלואה בגידולי מוח בשני העשורים האחרונים - תקופה בה עלה משמעותית מעיבוד שיעור המשתמשים בטלפונים סלולריים:

טיפול בקרינה באזור הבטן חוברת בעברית המכילה והאגן - מידע על הטיפול ותופעות הלוואי.

מודעה חדשה לקראת יום הסרטן הבינלאומי

בפברואר, 4- לקראת יום הסרטן הבינלאומי שחל ב פרסמה האגודה בעיתונות מודעה חדשה הפונה לחולים, מחלימים ולבני משפחותיהם, בנושא מערך המידע של האגודה, העומד לרשות הציבור במגוון נושאים הקשורים למחלת הסרטן (מידע נוסף בהמשך הפרק).

טיפול בקרינה באזור הראש חוברת בעברית המכילה (מוח) - מידע על הטיפול ותופעות הלוואי.

טיפול בקרינה באזור הראש חוברת בעברית והצוואר - המכילה מידע על הטיפול ותופעות הלוואי.

16

Made with FlippingBook HTML5