האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

2018 ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ דין וחשבון

חודש המודעות לסרטן המעי הגס

פרסומים מחודשים

סרטון 'הקקי המחייך' במהלך חודש המודעות, פורסם בפלטפורמות הדיגיטליות של האגודה באינטרנט, סרטון הומוריסטי בשם 'הקקי המחייך', אשר קרא לנשים ולגברים, , לבצע בדיקות דם סמוי בצואה, במטרה 50 מעל גיל למנוע התפתחות סרטן המעי הגס. לסרטון נחשפו גולשים. לסרטון התלוותה מודעה 700,000- למעלה מ שפורסמה בעיתונות הארצית. תשדיר רדיו לרגל חודש המודעות, הפיקה האגודה למלחמה בסרטן תשדיר רדיו, ששודר בתחנות הרדיו השונות לאורך כל חודש המודעות לסרטן המעי הגס שהתמקד בחשיבות הגילוי המוקדם כמציל חיים.

האגודה למלחמה בסרטן ומשרד על פתיחת 2018 הבריאות הכריזו במרץ חודש המודעות לסרטן המעי הגס והחלחולת לרגל חודש המודעות הבינלאומי לקידום המאבק בסרטן המעי הגס, יצאה האגודה בקמפיין בכלי התקשורת וברשתות החברתיות באמצעות משרד , המסייע לאגודה בהתנדבות. BBDO גיתם הפרסום הקמפיין התמקד במסר של חשיבות האבחון המוקדם של סרטן המעי הגס. במקביל לקמפיין, פרסמה האגודה הודעה לעיתונות לרגל חודש המודעות, עם עדכון נתוני התחלואה והתמותה מהמחלה (למידע נוסף ראו פרק 'גילוי מוקדם').

מניעה ואבחון מוקדם של סרטן - עלון בעברית, רוסית המעי הגס וערבית המפרט את גורמי הסיכון, התסמינים וההנחיות לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס.

המאבק בעישון

לזכרו של ד"ר טוביה לרר

סרטן הערמונית - מניעה - חוברת בעברית, ואבחון ערבית ורוסית, על דרכי האבחון של סרטן הערמונית.

האגודה למלחמה בסרטן, עובדיה ומתנדביה מרכינים , ד"ר טוביה לרר ראש בצער ובכאב על לכתו של לוחם במאבק נגד העישון. ד"ר לרר, שהלך לעולמו , היה לוחם נחרץ ועקבי בנגע העישון 80 כשהוא בן הממכר והממית. ד"ר לרר סייע ליוזמת האגודה למלחמה בסרטן לחקיקת חוק איסור עישון במקומות ציבוריים המדינות 10 , אז ישראל הייתה בין 1983- ב הראשונות לחקיקת חוק זה. לפני שהגמילה מעישון נכנסה לסל הבריאות והועברה לאחריות קופות החולים, ד"ר לרר גמל מעשנים רבים בחוגי הגמילה של האגודה למלחמה בסרטן והכשיר אנשי מקצוע רבים נוספים בתחום. יהי זכרו ברוך.

היבטים לימודיים וחברתיים בהתמודדות עם ילד חולה תדריך לצוות הלימודי סרטן - בבתי הספר.

התמונה באדיבות המשפחה

17

Made with FlippingBook HTML5