האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

2018 היום הבינלאומי ללא עישון במאי, ציינה בישראל האגודה למלחמה בסרטן 31- ב את היום הבינלאומי לקידום המאבק בעישון במקביל אשר מציין בכל WHO לארגון הבריאות העולמי ה- . יום זה מתקיים World No Tobacco Day העולם את במטרה להדגיש את הסיכונים הבריאותיים הקשורים לעישון ואת צעדי המדיניות היעילים להפחתת מספר המעשנים. השנה התמקד ארגון הבריאות העולמי בקשר בין עישון ומחלות לב ודיווח כי מחלות לב וכלי דם הנגרמות מעישון, הורגות יותר אנשים מכל גורם מוות אחר בעולם, ושימוש בטבק וחשיפה לעישון פסיבי גורמים מכל מקרי המוות ממחלות לב. מגפת העישון 12%- לכ מיליון בני אדם בכל שנה, מתוכם 7- הורגת יותר מ אלף שאינם מעשנים שמתים כתוצאה 900- קרוב ל מעישון פסיבי. המשמעות היא שבכל יום מתים בעולם אלף בני אדם ממחלות הקשורות בעישון. 19- כ האגודה למלחמה בסרטן הפועלת כל השנה למניעת תמותה ותחלואה ממחלות סרטן הנגרמות מעישון, הדגישה לרגל יום זה את הדרכים המוכחות למיגור נגע העישון הממכר והממית. מנתוני משרד הבריאות בני אדם ממחלות 22 עולה כי בכל יום מתים בישראל הקשורות בעישון כמו סרטן ריאות, סרטן הגרון, מחלת התקפי לב, שבץ ,)COPD ריאות חסימתית כרונית ( מוחי ומוות פתאומי. במסגרת היום הבינלאומי ללא עישון, נערכו ראיונות בכלי , מנכ"ל מירי זיו התקשורת השונים עם נציגי האגודה: ), מנהלתמחלקת EdD ( ד"ראביטלפאטו בן ארי האגודה, , רכז ד"ר דודי ביטון הסברה וקידום בריאות באגודה ו הסברה באגודה. האייטמים עסקו בנתונים המדאיגים אודות נזקי העישון בארץ ובעולם ובדרכים להימנע מהתופעה המזיקה, ועל פעילותה הנרחבת של האגודה למיגור נגע העישון הממכר והממית. פעילות במסגרת קואליציית הארגונים העוסקים במאבק בעישון קואליציית הארגונים שעוסקים במאבק עישון החלה ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן, 2016 לפעול בשנת , יו"ר ארגון רשת ערים בריאות ד"ר מילכה דונחין ו

של מרכז השלטון המקומי. חברים בקואליציה: נציגי משרד הבריאות, משרד החינוך, ההסתדרות הרפואית, קופות החולים, המועצה הישראלית למניעת עישון, החברה הרפואית למניעה וגמילה מעישון, מועצות מקומיות, המיזם למיגור העישון ועוד. הקואליציה הפיצה ערכת מסרים והצעות לפעולה ברשויות המקומיות תחת הכותרת: 'העישון שורף לנו את הלב'. הערכה, כמו גם הרולאפים, הופצו לשימוש ברשויות מקומיות, תנועות נוער, ארגונים וחברות - במטרה לקיים פעילות הסברתית וחינוכית רחבה, בנושאי נזקי העישון והדרכים להפסקת עישון. בין הפעילויותשהתקיימו במסגרתהמאבק בעישון: • – בסמוך ל'יום הבינלאומי פעילות במערכת החינוך ללא עישון', הוקדשו במערכת החינוך שיעורים ודיונים לנושא מניעת עישון. מנהלי בתי הספר התבקשו להקדיש לקראת יום זה שיעורים מיוחדים. • - במסגרת 'היום פעילות ברשויות המקומיות הבינלאומי ללא עישון' התקיימו פעילויות, הפנינג, ודוכנים עירוניים בבאר שבע, מודיעין, אשדוד, כפר סבא ועוד. • ציינה 12.6 – בתאריך פעילות בכנסת ישראל הכנסת את יום 'ישראל בריאה ללא עישון'. היום כלל דיונים בוועדות הכנסת: - הדיון עסק בנושא הצעת דיון בוועדת הכלכלה * חוק ל'הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק'. דיון בוועדה המיוחדת למאבק בנגעי הסמים * בנושא 'פעולות משרדי הממשלה והאלכוהול למען צמצום העישון ונזקיו'. ביוזמת כנס 'ישראל בריאה ללא עישון' * , ח"כ איתן כבל , ח"כ יהודה גליק , ח"כתמר זנדברג . הכנס הוקדש לזכרו ח"כ דב חנין ו ח"כ יעל גרמן , לשעבר יו"ר האגודה ד"ר טוביה לרר ז"ל של הישראלית למניעת עישון וראש המכון הישראלי , גיא לרר לגמילה מעישון, שנפטר לאחרונה. בנו כוכב הטלוויזיה הפופולרי, דיבר בכנס על אביו ופועלו במסגרת המאבק בעישון. הכנס עסק בנושאים כגון: 'מניעת כניסת בני נוער למעגל ההתמכרות לעישון', 'סיפורים אישיים אודות

פרסומים מחודשים

מניעה ואבחון מוקדם של - חוברת סרטן צוואר הרחם בעברית, ערבית ורוסית, על דרכי המניעה והגילוי המוקדם של סרטן צוואר הרחם.

שימור פוריות בגברים המתמודדים עם מחלת - דרכים לשמר הסרטן את הפוריות בעת הטיפול בסרטן.

18

Made with FlippingBook HTML5