האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

2018 ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ דין וחשבון

(השירות הפסיכולוגי הייעוצי של משרד החינוך), משרד הבריאות והליגה למניעת מחלות ריאה . ושחפת בישראל ד"ר מרקוס ז"ל, שימש כיו"ר הליגה למחלות ריאה, פעל רבות בתחום מניעת עישון וגמילה, ויזם את הפעילות והתחרות בבתי הספר. בני משפחת מרקוס, שכיבדו בנוכחותם באירוע, העניקו את הפרסים לזוכים. בתחרות המסורתית, המשלבת עבודות, סרטונים, מיזמים ומיצגים בנושא מניעת עישון, השתתפו עשרות בתי ספר מכל רחבי הארץ, בתי ספר. התלמידים, 6 כאשר אל שלב הגמר הגיעו המורים, מנהלי בתי הספר והיועצות החינוכיות הציגו את תוצריהם. בקטגוריית בתי הספר היסודיים זכה בית 2- . למקום ה 1- מבאר שבע במקום ה הרצוג הספר מאילת, שנציגיו צאלים בקטגוריה זו הגיע בית הספר לא נכחו באירוע בשל המרחק הרב, אך זכו להציג את הפרויקט על גבי מסך ענק, בשידור חי לעיני קהל המשתתפים בתחרות. המנצחים בקטגוריית בתי הספר בית חנינא העל יסודיים היו תלמידי בית הספר מקיף בקטגוריה זו התחלקו בתי 2- מירושלים. במקום ה , מהמועצה המקומית ע"ש עפו פאעור הספר מקיף מחולון. הייטק היי מירושלים, ו תל"י שעב,

אובדן ותמותה עקב נזקי העישון' ו'המצב בישראל לנוכח יעדי האמנה הבינלאומית לבקרת טבק'. , מנהלת מחלקת ) EdD ד"ר אביטל פאטו בן ארי ( , מקדמת טל נתן הסברה וקידום בריאות באגודה ו הבריאות של האגודה, ייצגו את האגודה בכנס. האגודה למלחמה בסרטן, רשת ערים בריאות, איגוד רופאי בריאות הציבור והחברה הרפואית למניעה וגמילה מעישון של ההסתדרות הרפואית מסרו כי "הפעילות בכנסת מוכיחה מעבר לכל ספק שיש חזית רחבה של ארגונים ושל חברי כנסת מכל סיעות הבית המוכנים להילחם בנחישות למען הגנה על בריאות הציבור מפני נזקי העישון הממכר והממית". תחרות ארצית למניעת עישון בין בתי ד"ר מרקוס ז"ל ספר ע"ש במסגרת אירועי 'היום הבינלאומי ללא עישון', נערכה גם השנה בבית מטי, בית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים - תחרות בין בתי ספר בנושא מניעת . ד"ר מרקוס ז"ל עישון, ע"ש האירוע סיכם שנת פעילות ענפה בבתי הספר בנושא מניעת עישון. התחרות התקיימה בזכות האגודה למלחמה בסרטן, שפ"י שיתוף פעולה בין

פרסומים מחודשים

חוברת פעילות גופנית - בעברית המכילה תרגילי פעילות גופנית לשמירה על אורח חיים בריא.

19

Made with FlippingBook HTML5