האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

השוואה בינלאומית בהשוואה בינלאומית גברים מישראל הם במקום מבחינת 8- מבחינת ההיארעות ובמקום ה 13- ה מבחינת 20- התמותה. נשים מישראל הן במקום ה (עם בריטניה) מבחינת 10- ההיארעות ובמקום ה בעולם, 3- התמותה. בעבר ישראל הייתה במקום ה כלומר חלה מניעה של ממש. פרויקטים ותוכניות מחקר לגילוי מוקדם האגודה מעודדת הגשת הצעות לפרויקטים או למחקרים בתחום הגילוי המוקדם. במסגרת פעילות הוועדה למניעה , פרופ' ליטל קינן בוקר וגילוי מוקדם, בראשותה של אושרו השנה למימון הפרויקטים הבאים: • , מהמרכז הרפואי ע"ש שיבא, בנושא: ד"ר נועם ניסן 'גילוי מוקדם של סרטן השד בתקופת היריון והנקה, באמצעות בדיקת דפוזיה ללא חומר נגוד: שיטה חדשנית בדימות בתהודה מגנטית'.

• , מהמרכז הרפואי הדסה, בנושא: ד"ר דנה צפת 'מיפוי הצלחות ומחסומים כשלב ראשון בתכנון מיזם קהילתי של בתים נקיים מעישון בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל'. • , מהפקולטה ד"ר מילנה פרנקל-מורגנשטרן לרפואה בגליל, אוניברסיטת בר אילן, בנושא: 'אבחון מוקדם של גידולים סרטניים במח ע"י שימוש בדנ"א החופשי בדם החולה'. • , מהמרכז הרפואי ע"ש שיבא, ד"ר שמואל טיאוסנו בנושא: 'הסיכון לממאירות בקרב חולים במחלות אוטואימוניות - ניתוח אפידמיולוגי של נתוני עתק'. • , מהמרכז הרפואי שערי צדק, ד"ר שונית ארמון בנושא: 'בדיקת היתכנות של איסוף ביופסיה נוזלית מהרחם כשיטה לגילוי מוקדם של סרטן שחלה'. • , מהמרכז הרפואי ברזילי, בנושא: ד"ר עירית אלון 'מיקרוביום אורלי (של חלל הפה והלסתות) ככלי לגילוי מוקדם של סרטן חלל הפה'.

32

Made with FlippingBook HTML5