האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

להם בהשלמת החומר הנלמד בבית הספר. מטרתו העיקרית של הפרויקט הינה לסייע לילד החולה לא להישאר מאחור למרות מחלתו. פרויקט 'השלמת חומר נלמד' נפתח מדי שנה ביולי. ועד 5 ילדים (מגיל 407- השנה נוצר קשר עם כ ) והוריהם. במשך השנה הצטרפו ילדים חדשים, 18 בהתאם לזמן גילוי המחלה. העובדות הסוציאליות של האגודה מקיימות לאורך כל שנת הלימודים, קשר שוטף ורציף עם הילדים שמצבם הבריאותי אינו מאפשר כרגע לימודים בפועל, על מנת לאפשר סביבה תומכת והתחלת לימודים ברגע המתאים. סטודנטים ברחבי הארץ פועלים כל השנה 150- כ ומסייעים בהשלמת חומר לימוד לילדים הנעדרים מבית הספר בשל המחלה והטיפולים, במטרה לאפשר להם שילוב קל ומהיר כשיחלימו ויחזרו למסגרת בית הספר. הסטודנטים נמצאים בקשר ישיר עם בית הספר ועוזרים לילדים בהתמודדות עם חומר הלימוד שנלמד בכיתה, אותו עליהם להשלים בשל היעדרותם בעקבות המחלה והטיפולים. תגובות החונכים ומשפחותיהם של הילדים חיוביות מאוד, מחממות את הלב ונותנות כוח להמשך הדרך. ליווי חברתי-לימודי סטודנטים מלגאים המשובצים במערך התמיכה של האגודה למלחמה בסרטן מסייעים לאנשים בודדים חולי סרטן, לילדים חולי סרטן, לילדים בריאים שאחד מהוריהם חולה בסרטן, לאחים בריאים לילדים חולי סרטן, או במחלקות האונקולוגיות השונות. בפרויקט שח"ק , IMPACT משתתפים סטודנטים מתוכניות ! היא הרכזת הארצית של עו"ס דליה שטרן . הישג ו הפרויקט והוא מתבצע בליווי ובהדרכה מקצועית דנה רכבי הלר של העו"סיות המחוזיות באגודה – ומירי מור יוסף בצפון אריאלה ליטביץ שרמן במרכז, בדרום, שמנחות ומלוות את הסטודנטים לאורך השנה בהתאם לאזור המגורים. בנוסף לקשר האישי המתקיים עם הסטודנט לאורך השנה מתקיימים שני מפגשים קבוצתיים בכל אחד מהמחוזות בארץ. המפגשים נותנים לסטודנט הזדמנות לשתף בחוויות, בהתלבטויות, בקשיים, בתחושת הסיפוק ובתרומה

אינטראקטיביות, מופעים, משחקי חברה, הופעות אמנים, סדנת קרקס ולהטוטים ועוד מגוון פעילויות לילדים שהשכיחו לרגע את קשיי המחלה. , מנהלת מחלקת עו"ס אורית שפירא את הנופש ליוו , רכזת מחלקת מיכל קהלני שיקום ורווחה של האגודה, , לימור שרגא שיקום ורווחה ופרויקטים לילדים באגודה, , דנה רכבי הלר ופרויקטים, ® אחראית 'יד להחלמה' , אחראית מלי ויינבך עו"ס מחוזית מרכז באגודה, ו אדמיניסטרטיבית במחלקת שיקום ורווחה באגודה.

השלמת חומר נלמד - ® 'ניצוץ של תקווה'

® את פרויקט השלמת חומר נלמד – 'ניצוץ של תקווה' , רכזת מיכל קהלני אותו מממנת האגודה, מרכזת פרויקטים לילדים במחלקת שיקום ורווחה של האגודה. במסגרת פרויקט זה, עומדים חונכים בעלי כישורים מתאימים שהודרכו לנושא, לרשות הילדים חולי הסרטן הנעדרים תכופות מבית הספר, בגין מחלתם, ומסייעים

40

Made with FlippingBook HTML5