האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

2018 ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ דין וחשבון

2017-2018 מלגת שח"ק מלגת שח"ק – שירות חברתי-קהילתי, היא מלגה המוענקת ממשרד הקליטה לסטודנטים עולים. מטרת המלגה היא לעזור לסטודנטים לממן את התואר הראשון ובמקביל להיקלט ולהשתלב בחברה, באופן של פעילות ותרומה לקהילה. הסטודנטים נדרשים שעות פעילות עד סוף חודש מאי מדי 120 לתרום סטודנטים, 15- שנה. השנה התנדבו בפרויקט שח"ק כ שעות 1,800- תרמו כ 2018 שעד סוף שנת פעילות לקהילת חולי הסרטן ובני משפחותיהם. 2017-2018 מלגת הישג קרן הישג היא קרן מלגות לימודים, המעניקה מדי שנה מלגות לחיילים משוחררים שהוכרו כחיילים בודדים בצה"ל. המלגה כוללת מימון שכר הלימוד לתואר ראשון וכן תמיכה חודשית להוצאות קיום. במסגרת התוכנית על שעות 130 הסטודנטים לבצע שעות פעילות בהיקף של בכל שנת לימודים. השנה התנדבו באגודה למלחמה בסרטן סיימו הסטודנטים 2018 סטודנטים. בסוף חודש יוני 15 שעות 1,950- את מכסת שעות הפעילות, שעמדו על כ לקהילת חולי הסרטן ובני משפחותיהם. שירות ייעוץ, תמיכה והדרכה ארצי לילדים עם גידולי מוח , פסיכולוגית שיקומית בתחום הנוירו- ד"ר מיכל שדה פסיכו-אונקולוגיה, עוסקת במסגרת עבודתה במחלקת השיקום והרווחה באגודה למלחמה בסרטן, במגוון רחב של פעילויות המסייעות בתהליך השיקום והשילוב של ילדים המתמודדים עם גידולי מוח: ייעוץ פסיכולוגי ראשוני לילדים החולים להוריהם ולצוותים בקהילה, הדרכת הורים, אבחונים נוירופסיכולוגיים, הדרכת סטודנטים להתמחות שיקומית וטיפול רגשי לילדים מחלימים. פרויקט 'תנו לילדים את העולם' לזכרה של מירי שטרית 10 ,2017 במסגרת הפרויקט, טסו עד דצמבר משפחות להן ילד חולה סרטן, הנמצא בשלבי מחלה תנו לילדים מתקדמים, לשבוע ימים בכפר הילדים באורלנדו שבארה"ב. את העולם על אל על האגודה למלחמה בסרטן מודה לחברת אדיבותה ברכישת כרטיסי הטיסה לבני המשפחה.

האישית והחברתית הכרוכה בפעילות. הפרויקטים מתנהלים בין החודשים ספטמבר-יוני.

IMPACT ! 2017-2018 מלגת פרויקט של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף ובהתנדבות של ארגון ידידי IMPACT! מלגאי תוכנית המלגות ). השנה, התנדבו FIDF צה"ל בארה"ב ובפנמה ( סטודנטים מכל רחבי הארץ, 118 במסגרת התוכנית שהעניקו שעות פעילות למען הקהילה, באמצעות 4,000$ האגודה למלחמה בסרטן. גובה המלגה הוא עבור כל שנת לימוד למשך כל שנות התואר. במסגרת התוכנית, הסטודנטים מתנדבים בקהילה, בליווי ובהדרכה צמודה של עובדת סוציאלית מטעם האגודה. הפעילות נעשית בתיאום אישי בין המלגאי ובין משפחת החולה, על פי צורכי המשפחה ותוכנית הלימודים של המלגאי. מלגאים רבים של התוכנית מתארים את תקופת ההתנדבות באגודה למלחמה בסרטן כתהליך של התבגרות, העצמה אישית, קבלת פרופורציות לחיים ותחושה של סיפוק והגשמה. רבים ציינו כי חשו הצלחה על כך שלא רק הצליחו ליצור קשר עם חולה סרטן ולסייע לו, אלא גם התמודדו עם חששותיהם בנוגע לקרבה רבה למחלת הסרטן. סיימו הסטודנטים את מכסת 2018 בסוף חודש יוני שעות פעילות לכל סטודנט. 130 - שעות הפעילות משמעות הדבר היא, שבתום שנת הפעילות תרמו שעות לקהילת חולי 15,340 הסטודנטים השנה הסרטן ובני משפחותיהם בישראל.

41

Made with FlippingBook HTML5