האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

, עו"ס מחוזית מרכז באגודה דנה רכבי הלר , עו"ס בשירות הפליאטיבי ביתי של פדות ביר ו האגודה. בסדנאות הייתה התייחסות להתמודדות המורות במפגש עם חולים במחלה מסכנת חיים, האתגרים הרגשיים העומדים בפני חולים וחולות בסרטן, שינויים בתקשורת בתוך המשפחה, שינויים בתפקידים במשפחה, התמודדות עם אובדן ועוד. כמו כן, הרצו בקורס רופאים מהמרכזים הרפואיים ברחבי הארץ בנושאים: 'סרטן השד', 'סרטן השחלה' ו'ניתוחי שחזור שד'. כמו כן הרצו: , ® , אחראית פרויקט 'יד להחלמה' לימור שרגא , רונית דבי לב שהציגה את פעילות המתנדבות, שסיפרה את סיפורה ® מתנדבת 'יד להחלמה' , מנהלת ( EdD ד"ר אביטל פאטו בן ארי ( האישי, מחלקת הסברה וקידום בריאות שהרצתה בנושא , מטפלת לנה קורץ אלמוג 'תזונה ואורח חיים בריא', ו במיניות באגודה, אשר העבירה סדנה בנושא 'מיניות והתמודדות עם תופעות לוואי'. השתלמויות לאנשי מקצוע • השתלמות רב מקצועית בנושא: 'טיפול ושיקום בחודשים ינואר- של חולים עם גידולי ראש-צוואר': התקיימה באגודה למלחמה בסרטן 2018 מאי אנשי מקצוע מהתחומים: 30 השתלמות בהשתתפות קלינאות תקשורת, סיעוד, פיזיותרפיה, תזונה ועבודה סוציאלית. המרצים בקורס הציגו את האנטומיה והפיזיולוגיה של אזור ראש-צוואר, מאפייני הגידולים השונים, דרכי טיפול ושיקומם של חולי ראש צוואר, תוך התמקדות מיוחדת בכל היבטי השיקום, החל מהדיבור והבליעה, דרך השילוב החברתי-משפחתי ועד להתמודדות עם מחלה מתקדמת. הקורס נערך כל שנתיים ומוכר כגמול השתלמות על ידי משרד החינוך. המשתתפים הביעו שביעות רצון מהגיוון הרב של הנושאים שנכללו בקורס. הם הדגישו בין השאר את החשיבות שבביקור במכון אונקולוגי ובמכון קרינה, כמו גם המפגש והשיתוף הבלתי אמצעי עם אישה שחלתה בסרטן הלשון. הקורס מתקיים , פרידה קורנברוט זו הפעם השישית, מדי שנתיים. קלינאית תקשורת ארצית באגודה בנתה את

הקורס, הרצתה בו וריכזה אותו. • השתלמות בנושא פסיכואונקולוגיה לאחיות: התקיימה השתלמות 2018 בחודשים ינואר-אפריל אחיות אונקולוגיות ממרכזים רפואיים 30- לכ ומהקהילה שהתמקדה בסוגיות פסיכו-חברתיות. המפגשים התקיימו אחת לחודש בבית מטי, מטה , ד"ר שלומית פרי האגודה בגבעתיים, בהנחיית עובדת סוציאלית קלינית. המפגש הראשון התמקד בסוגיות מגוונות הקשורות לאמביוולנטיות בסוף החיים ובלימוד שאלת שאלות. המפגש השני התמקד בטיפולוגיה של משפחות, משפחות קונפליקטואליות ובמודל להתערבות משפחתית. המפגש השלישי התמקד בחוק החולה הנוטה למות ובהתערבות מקצועית במצבים לא מתוכננים. המפגש הרביעי התמקד בתשישות חמלה ובמפגש בין הפן האישי והפן המקצועי. בכל המפגשים נעשה שילוב בין התיאוריה ובין ההתנסות הקלינית והם כללו הרצאות פרונטליות, סדנאות, דיונים בקבוצות , ליויה כסלו קטנות ובמליאה. ריכזה את ההשתלמות האחות הראשית של האגודה. • השתלמות לעו"ס ותיקות, מכבי שירותי התקיימה בבית מטי, מטה 2018 במאי בריאות – האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים, השתלמות לעו"ס ותיקות ממכבי שירותי בריאות. ההשתלמות , מנהלת עו"סאוריתשפירא נפתחה בדברי ברכה של מחלקת שיקום ורווחה, האגודה למלחמה בסרטן , מנהלת מחלקת שירותי הרווחה, ד"ר ליזה כנעני ו מכבי שירותי בריאות. במסגרת האירוע, הועברה , לנה קורץ אלמוג הרצאה בנושא 'חולי ומיניות' עם סדנאות: הראשונה 2- מטפלת במיניות באגודה, ו בנושא 'התמודדות משפחתית: לדבוק בחיים , ד"ר שלומית פרי ולהתכונן למוות', בהנחיית עובדת סוציאלית קלינית, והשנייה בנושא 'טיפול , עו"ס דנה רכבי הלר במשפחות צעירות', בהנחיית מחוזית מרכז באגודה. לקראת סיום, נערך סיור למשתתפות במעון ע"ש צ'ארלס קלור. ריכזה את , מנהלת מחלקת עו"ס אורית שפירא ההשתלמות שיקום ורווחה של האגודה.

48

Made with FlippingBook HTML5