האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

2018 ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ דין וחשבון

שירות פליאטיבי ביתי ע"ש רוזלינד (לנדי) שטרן ז"ל

ש י ר ו ת פ ל י א ט י ב י ב י ת י ה ו ק ם ע ל י ד י , כשירות 1989 האגודה למלחמה בסרטן בשנת הפליאטיבי הביתי הממוסד הראשון בישראל. מטרת השירות להעניק מענה מיטבי ולאפשר איכות חיים טובה ככל האפשר, לחולים שמחלתם נמצאת בשלב מתקדם ומעוניינים להישאר בבתיהם, יחד עם משפחתם בסביבתם התומכת. השירות מהווה גם מקום הדרכה לצוותים רב-מקצועיים בתחום. השירות פועל ממשרדי שירות טיפול פליאטיבי ביתי הממוקמים בהוספיס האשפוזי ב'בית פרידמן', שהוקם בסיוע האגודה למלחמה בסרטן במרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר. השירות נותן מענה למטופלים ק"מ 30 המתגוררים באזור המרכז (במרחק של עד מהמרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר), ומתאים גם לחולים בטיפול אונקולוגי פעיל הסובלים מתסמינים קשים וזקוקים להקלה בסבלם. ההפניה לקבלת השירות נעשית על ידי רופאים, אחיות ועובדים סוציאליים במרכזים הרפואיים או בקהילה – המכירים את החולים ואת בני משפחתם – ובתיאום עם קופות החולים. השירות מופעל בידי צוות בינתחומי, המיומן בהתמודדות עם בעיות מורכבות הנובעות מהמחלה עצמה ומהטיפולים בה. הצוות כולל את המספר הרב ביותר של עובדי המקצוע, ביחס למסגרות דומות, המוכרים רשמית כמומחים בתחום הפליאטיבי. עבודת הצוות הבינתחומי, נעשית והאחות ד"ר אלכסנדר ולר בהובלת המנהל הרפואי, . יש לציין את תרומתם החשובה שרי כהן האחראית, של מתנדבי השירות הפליאטיבי הביתי, המלווים את החולים ואת בני משפחותיהם. באמצעות אגודת הידידים בלונדון בראשותה של מרטין פייזנר , ובטיפולם המסור של ורד אהרון , גזברי הכבוד של האגודה, הוקדשה ג'ונתן מוריס ו גרטרוד לנדי ז"ל תרומה מכובדת ונדיבה בצוואתה של , לסיוע במימון רוזלינד (לנדי) שטרן ז"ל לזכרה של

פעילותו של שירות טיפול פליאטיבי ביתי של 2015 האגודה למלחמה בסרטן, אשר החל משנת נושא את שמה של המנוחה. צוות שירות פליאטיבי ביתי ממשיך בפעילותו להדרכת אנשי מקצוע בטיפול הפליאטיבי. הצוות מקיים הדרכות והרצאות בקורסים לאחיות קהילה העוסקות בטיפול פליאטיבי ומהווה שדה קליני עבור אחיות הלומדות בקורס על-בסיסי באונקולוגיה. כמו גם, קורס לאחיות מומחיות קליניות בסיעוד פליאטיבי. חלק מהצוות משולב בעבודה מחקרית בנושא 'מיניות בקרב חולים הנמצאים במצב מחלה מתקדם', בשיתוף מחלקת השיקום והרווחה באגודה למלחמה בסרטן, כמו גם במחקר בנושא ריבוי תרופות אצל חולים הנמצאים במצב מחלה מתקדם ומטופלים באמצעות שירות פליאטיבי ביתי, ביוזמתו של סגן המנהל הרפואי, . פרופ' דורון גרפינקל • הרצאה ד"ר אלכסנדר ולר העביר 2017 באוקטובר סטודנטים למומחיות קלינית בסיעוד פליאטיבי 20- ל ואנשי שירות פליאטיבי ביתי, בנושא 'לחתוך או לא לחתוך מדבקת פנטניל?' ההרצאה התקיימה במשרדי שירות פליאטיבי ביתי ע"ש רוזלינד (לנדי) שטרן ז"ל. • הרצאה עו"ס פדות ביר העבירה 2017 בנובמבר בנושא 'זהות ומשמעות בסוף החיים', במהלך כנס העובדים הסוציאליים הארצי. • עו"ס פדות ביר ו פרופ' דורון גרפינקל 2017 בנובמבר הגישו תקציר אשר התקבל כסדנה בנושא 'על המטופל, המטפל עיקרי ואתגרים נוספים – התמודדות עם חולה ומשפחה מרכבים', לכנס לרפואה וטיפול פליאטיבי' שהתקיים בבית המלון דן פנורמה, תל אביב. הרצאות, ועדות, סדנאות והדרכות

51

Made with FlippingBook HTML5