האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

2018 ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ דין וחשבון

. המענק ניתן במסגרת התוכנית להכשרת 31.7.2020 קרן רוזנבלט ע"ש מומחים בתחום האונקולוגיה מ . קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט ממחלקת כירורגית ב', מרכז השד, ד"ר הרמן נעמה המרכז הרפואי מאיר, עבור נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא כירורגיה אונקולוגית של השד שתתקיים .30.6.2019-1.7.2018 בטורונטו, קנדה, בין התאריכים ממחלקת כירורגית חזה, הקריה הרפואית ד"ר כץ עמית לבריאות האדם רמב"ם, עבור נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא כירורגיה אונקולוגית של בית החזה ודרכי עיכול עליונות, שתתקיים במונטריאול, קנדה, .30.6.2020-1.7.2018 בין התאריכים מהיחידה לעמוד השדרה, המערך ד"ר לדור רן הנוירוכירורגי, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי, עבור נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא טיפול ניתוחי בגידולים המערבים את עמוד השדרה – ראשוניים וגרורתיים, שתתקיים ביוסטון, ארצות הברית, בין . המענק ניתן במסגרת 30.6.2020-1.7.2018 התאריכים התוכנית להכשרת מומחים בתחום האונקולוגיה . קרן רוזנבלט ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט מ מהמחלקה ההמטולוגית, המרכז ד"ר נחמיאס בועז הרפואי הדסה עין כרם, עבור נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא חקר לוקמיה מיאלואידית חריפה שתתקיים .8.2020-9.2018 בטורונטו, קנדה, בין התאריכים מהמכון האונקולוגי, המרכז הרפואי ד"ר סלע טל ע"ש שיבא, עבור נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא סרטן השד, שתתקיים בבוסטון, ארצות הברית, בין . המענק ניתן במסגרת 8.2020-7.2018 התאריכים התוכנית להכשרת מומחים בתחום האונקולוגיה . קרן רוזנבלט ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט מ מהמחלקה ההמטו-אונקולוגית ילדים, ד"ר מרדכי עוז הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם, עבור נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא מחקר בחישוביות ביו-רפואית וגנטיקה של סרטן, שתתקיים בבוסטון, ארצות הברית, . המענק ניתן במסגרת 9.2019-9.2017 בין התאריכים התוכנית להכשרת מומחים בתחום האונקולוגיה . קרן רוזנבלט ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט מ מממחלקת הגניקואונקולוגיה, המרכז ד"ר רבן עודד הרפואי רבין-בילינסון, עבור נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא גניקואונקולוגיה שתתקיים במונטריאל, קנדה, .30.6.2021-1.7.2018 בין התאריכים

מהמחלקה ל כ י ר ו ר ג י ה ד"ר רצ ' יקמן מאי ר פלסטית, המרכז הרפואי שערי צדק, עבור נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא שחזורי שד ומיקרוכירורגיה שתתקיים במונטריאול, קנדה, .6.2020-7.2018 בין התאריכים מהיחידה למחלות זיהומיות, הקריה ד"ר שטרן ענת הרפואית לבריאות האדם רמב"ם, עבור נסיעה להשתלמות ארוכה בנושא זיהומים בחולים מדוכאי חיסון – דגש על זיהומים ויראליים ופטרייתים בחולים אונקולוגיים והמטו-אונקולוגיים לאחר השתלות מח עצם שתתקיים בניו יורק, ארצות הברית, בין . המענק ניתן במסגרת 31.8.2020-1.9.2018 התאריכים התוכנית להכשרת מומחים בתחום האונקולוגיה . קרן רוזנבלט ע"ש קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט מ הודות לתרומה נדיבה שניתנה על ידי ידידת , האגודה הגב' לינדה קמינוב האגודה המסורה, תומכת במימון השתלמות ארוכה של רופאים קרן רוזנבלטע"ש בתחוםהאונקולוגיהבארה"ב, מ . קלייר ועמנואל ג' רוזנבלט תמיכה בכנסים והזמנת מרצה אורח , מנהלת המערך להמטולוגיה פרופ' מרים בן הרוש אונקולוגית ילדים, ומנהלת בית החולים לילדים ע"ש רות רפפורט, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם, קיבלה סיוע מטורונטו, Prof. Anne Tierens בהבאת מרצה אורחת – .2018 שהתקיימה בינואר AML קנדה, לישיבת עבודה ב- , המחלקה ד"ר רינה רוזנברג ו ד"ר מיכאל תורג'מן לרפואת המשפחה, שירותי בריאות כללית, קיבלו למניעת תחלואה ותמותה 15- סיוע בתמיכה בכנס ה 23.5.2018- מסרטן לרופאי משפחה, שהתקיים ב בהיכל התרבות, נס ציונה. , מנהלת המערך ההמטולוגי, המרכז פרופ' פיה רענני הרפואי רבין-בילינסון, קיבלה סיוע בהבאת מרצה אורח מארצות הברית, להרצות בכנס Dr. Richard M. Stone .1.2.2018- בתחום הלויקמיות שהתקיים ב , ראש בית הספר לעבודה סוציאלית, פרופ' מירי כהן אוניברסיטת חיפה, קיבלה סיוע בהבאת מרצה סיוע בהשתלמות ארוכה של רופאים בארה"ב

57

Made with FlippingBook HTML5