האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

קיבל סיוע לתמיכה בכנס של המרכז לחקר הביולוגיה של הסרטן, שהתקיים במלון אחוזת אסיינדה בגליל, .11.5.2018-9.5.2018 בין התאריכים מלגות קיץ האגודה ממשיכה בפרויקט מלגות קיץ לסטודנטים לרפואה במסגרת המכונים האונקולוגיים. מקבלי המלגות לשנה זו הם: , שזכה במלגה לעבודת קיץ במכון נדב אורפשאנקו האונקולוגי, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם. , שזכתה במלגה לעבודת קיץ במכון שירה גביזון-פרץ האונקולוגי, המרכז הרפואי שערי צדק. , שזכתה במלגה לעבודת קיץ במכון ורד פוקס האונקולוגי, המרכז הרפואי סורוקה. , שזכתה במלגה לעבודת קיץ במכון מוריה שחם האונקולוגי, המרכז הרפואי הדסה עין כרם. , שזכה במלגה לעבודת קיץ במכון האונקולוגי, יניב טרי המרכז הרפואי סורוקה. מלגת קיץ גרונינגן, הולנד גם השנה התקיים בגרונינגן, הולנד, קורס בינלאומי לסטודנטים לרפואה בתחום האונקולוגיה. הקורס נערך באוניברסיטת גרונינגן בהולנד, ומטרתו לחשוף את הסטודנטים לרפואה לתחום האונקולוגיה, ולהעניק חיזוק נוסף להוראת האונקולוגיה, במסגרת בתי הספר לרפואה. הקורס נמשך שבועיים ונלמדים בו נושאים הקשורים ללימודי האונקולוגיה, תוך שימת דגש על עקרונות המניעה, האבחון המוקדם והטיפול הפליאטיבי. האגודה מייחסת חשיבות רבה למעורבות הרופאים בתחומים אלה, ולכן הוחלט להעניק גם השנה מלגות לסטודנטים לרפואה, במוסדות ההשכלה בארץ, בכדי שיוכלו להשתתף בקורס זה. השנה זכו במלגות: , בית הספר לרפואה, אוניברסיטת בן גוריון. טל ינאי , בית הספר לרפואה, אוניברסיטת תל אביב. אבי סרנגה , בית הספר לרפואה, האוניברסיטה אמה חג'אג' העברית.

מניו יורק, ארצות Dr. Susan H. McDaniel אורחת – הברית, להרצות בכנס של האגודה הישראלית .2018 לפסיכואונקולוגיה שהתקיים בחודש מרץ . אכפת לי ע"ש אופירה נבון המענק ניתן מקרן , המרכז לחקר הסרטן, המרכז הרפואי ד"ר מיה דדיאני ע"ש שיבא, קיבלה סיוע בהבאת שני מרצים אורחים – Prof. Maurizio Scaltriti מבריטניה ו- Prof. Carlos Caldas מארצות הברית, להרצות בכנס השלישי של קבוצת המחקר הישראלית לחקר סרטן השד בישראל .18.1.2018- שהתקיים ב , מנהלת מחלקת א.א.ג, המרכז פרופ' אילנה דואק הרפואי כרמל, קיבלה סיוע בהבאת מרצה אורח – מטורונטו, קנדה, להרצות בכנס Dr. Ian Witterick של איגוד רופאי א.א.ג ומנתחי ראש צוואר, שהתקיים .7-10.3.2018 בין התאריכים , מנהלת יחידת אשפוז יום אונקולוגי ד"ר שפרה אש במרכז שניידר לרפואת ילדים ויו"ר האיגוד הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים, קיבלה סיוע לתמיכה בכנס השנתי של האיגוד להמטולוגיה ואונקולוגיה .26-28.4.2018 ילדים שהתקיים בין התאריכים , הוספיס גליל עליון, קיבלה סיוע לתמיכה יעל בלייך בכנס הדו-שנתי להעמקה בתיאורי מקרים, תאוריה .26.4.2018- ודיון שהתקיים במלון נוף גינוסר, ב , ראש המרכז לחקר הביולוגיה של הסרטן פרופ' דן פאר בפקולטה למדעי החיים של אוניברסיטת תל אביב, במה האגודה למלחמה בסרטן מוציאה לאור את כתב העת 'במה' המיועד לעובדי מערכת הבריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה. בכל מהדורה נבחר נושא חדש לכתב העת, כאשר המאמרים נכתבים על ידי מיטב המומחים בתחום, במטרה להקיף את הסוגיה ולקדם את הידע בקרב אנשי המקצוע המטפלים בחולי הסרטן. השנה ביטאון 'במה' הוקדש לסרטן המעי הגס - אחד הגידולים הנפוצים ביותר בעולם המערבי והשני בשכיחותו בישראל.

58

Made with FlippingBook HTML5