האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

כינוסים בינלאומיים

כנס בינלאומי למנהיגי קבוצות חולים ממרכז אירופה ואסיה המעורבים בטיפול בסרטן ווינה, אוסטריה התקיים מפגש בינלאומי 2017 בחודש ספטמבר למנהיגי קבוצות חולים ממרכז אירופה ואסיה שמעורבים בטיפול בסרטן. הכנס נערך על ידי חברת , מנכ"ל האגודה הוזמנה להשתתף מירי זיו . פייזר בכנס. המפגש התמקד בשיתוף תובנות חשובות ודיון על האפשרויות והאתגרים בתמיכה וסיוע לחולי סרטן, בהתמודדות עם המחלה. של 13- הכנס האירופאי השנתי ה אירופה דונה – הקואליציה האירופאית התקיים הכנס האירופאי 2017 בחודש אוקטובר של ארגון אירופה דונה – הקואליציה 13- השנתי ה האירופאית למאבק בסרטן, בלובליאנה, סלובניה. , אחות רינה דיכל את האגודה למלחמה בסרטן ייצגו אונקולוגית באגודה למלחמה בסרטן, ומומחית , מתנדבת אתי קמחי לוי קלינית בטיפול פליאטיבי ו . בכנס השתתפו נציגות מעשרות ® 'יד להחלמה' מדינות ברחבי אירופה, ובמהלכו הועברו הרצאות שדנו במחויבות האירופאית למאבק בסרטן ובשיפור חייהן של נשים המתמודדות עם סרטן השד. סדנת הדרכה בחסות אירופה דונה מילאנו, איטליה התקיימה סדנת הדרכה לחולות 2017 בחודש נובמבר סרטן שד של אירופה דונה, במילאנו, איטליה. בסדנה , מתנדבות טינה קונצ'ק ו רונית דבי לב השתתפו . ® 'יד להחלמה' מפגש פסגה של מנהיגים בתחום המאבק ) UICC בסרטן של ארגון הסרטן הבינלאומי (ה- מקסיקו סיטי, מקסיקו התקיים מפגש פסגה של מנהיגים 2017 בחודש נובמבר בתחום המאבק בסרטן של ארגון הסרטן הבינלאומי למאבק בסרטן לובליאנה, סלובניה

The 2017 World Cancer Leaders ). המפגש ( UICC (ה- ) התקיים במקסיקו סיטי, מקסיקו, בהשתתפות Summit המנהיגים המובילים בעולם בתחום המאבק 300- כ בסרטן. הכנס התמקד בדרכים לשיתוף פעולה בנושא המחויבות הגלובלית למניעת סרטן ברמה הלאומית .2025 והגלובלית להשגת ירידה בתמותה עד שנת , מנכ"ל האגודה, הוזמנה להשתתף בכנס מירי זיו חשוב זה, בו נכחו גם נשיא מקסיקו, שר הבריאות של מקסיקו, מלכת ספרד, נסיכה מירדן, ואנשי מקצוע מובילים בתחום המאבק בסרטן. ישיבת הפרלמנט האירופאי בריסל, בלגיה נערכה ישיבת הפרלמנט האירופאי 2018 בחודש ינואר בבריסל, בלגיה, בהשתתפות חברי הפרלמנט האירופאי שמטרתם לקדם פעולות במאבק נגד , מנכ"ל מירי זיו מחלת הסרטן. בכינוס זה השתתפה האגודה למלחמה בסרטן.

, נשיא קואליציית זקארי קרג'לניאן עם מירי זיו בתמונה: ) ומנכ"ל האגודה ECL האגודות למלחמה בסרטן באירופה ( הפינית למלחמה בסרטן.

62

Made with FlippingBook HTML5