האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

2018 ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ דין וחשבון

ימי העיון של האגודה הישראלית לפסיכואונקולוגיה בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן במסגרת תמיכתה של האגודה למלחמה בסרטן בפעילותה של האגודה הישראלית לפסיכואונקולוגיה, מתקיימים ימי עיון מקצועיים בבית מטי, מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים, וכמו כן מוענקים פרסי האגודה למלחמה בסרטן ומופק מידעון הנשלח לכל חברי האגודה. בראש האגודה הישראלית לפסיכואונקולוגיה עומדת . פרופ' מירי כהן יום עיון בנושא גישה משותפת לחולי סרטן ובני משפחותיהם , בית מטי, מטה האגודה, גבעתיים 2018 מרץ יום העיון של האגודה הישראליתהפסיכואונקולוגי, התקיים בבית מטי בגבעתיים, בחסות האגודה למלחמה בסרטן , לזכרה של אופירה נבון ז"ל קרן אכפת לי ובאדיבות למימון כנסים, סדנאות וימי עיון בתחום הפסיכואונקולוגי. הסדנה כללה עקרונות ואסטרטגיות של טיפול משפחתי רפואי כפי שהם חלים על אנשים העוסקים בתחום הסרטן; תפקיד הפסיכותרפיסט בצוות הבריאות; דינמיקה משותפת עם מטופלים ומשפחות עם מוטציות משפחתיות או גנטיות; החשיבות של מודעות עצמית וטיפול עצמי על הבריאות הכללית והרווחה של הפסיכותרפיסט. בסדנה הועברה הרצאה על ידי מאוניברסיטת רוצ'סטר מארצות Dr Susan McDaniel הברית, בשילוב דיונים קבוצתיים גדולים וקטנים. בהפסקת הצהריים נערכה פגישה של האסיפה הכללית של העמותה.

, ד"ר תקווה מירון אונקולוגיות: הפרס הראשון הוענק ל אחות טיפול תומך במרכז הסרטן, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, על פועלה הנרחב כאחות בשירות לטיפול תומך, בו ייסדה את שירות הייעוץ בנושא טיפול תומך ברוב המרכזים הרפואיים. הפרס השני הוענק , אחות אחראית בשירות הפליאטיבי ביתי שרי כהן ל של האגודה למלחמה בסרטן, על תרומתה רבת השנים בתחום הפליאטיבי.

61

Made with FlippingBook HTML5