האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

2018 ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ דין וחשבון

רישום ומעקב

הקונסורציום הישראלי לאבחון גנטי בסיוע האגודה למלחמה בסרטן שיעורי התחלואה בסרטן השד ובסרטן השחלה בישראל הם מהגבוהים בעולם, ונובעים בחלקם משכיחות גבוהה של מוטציות באוכלוסייה בארץ. BRCA1/2 בגנים המכונים הגנטיים העוסקים בגנטיקה של מחלות הסרטן ממשיכים בקיום המחקר המשותף והרב-מרכזי בנושא הגנטיקה של סרטן השד פרופ' אפרת לוי-להד והשחלה בישראל. את הקונסורציום מרכזת מרכזים רפואיים: 12 מהמרכז הרפואי שערי צדק, ושותפים בו , וולפסון , תל אביב ע"ש סוראסקי , רבין-בילינסון , רמב"ם , שיבא , גליל , יצחק שמיר (אסף הרופא) , שערי צדק , סורוקה , קפלן . בני ציון והעמק פרופ' לוי-להד במסגרת הקונסורציום נערך מחקר בראשות מאוניברסיטת וושינגטון בסיאטל. במהלך פרופ' מארי קלייר-קינג ו BRCA1 נשים נשאיות של מוטציות בגנים 660- המחקר נבדקו יותר מ בישראל ובארצות הברית. המחקר, שזכה לפרסום מדעי BRCA2 ו- בכתב עת יוקרתי, הראה כי גורמים משפחתיים עשויים להשפיע באופן משמעותי על הסיכון לסוג הממאירות הספציפי בנשאיות של המוטציות. על מנת לאפשר איסוף נתונים אחיד, הוקם ביוזמת ובחסות ) database האגודה למלחמה בסרטן מסד נתונים ייעודי ( ממחושב המאפשר מעקב רציף ואחיד אחר כל הפרמטרים הקליניים והגנטיים של נשאיות בישראל. המסד הוקם בהשתתפות , פרופ' בלה קאופמן , פרופ' איתן פרידמן , פרופ' אפרת לוי-להד . גב' עינת לוי ו ד"ר מירי סקלייר-לוי , פרופ' עוזי בלר נשאים 6,850- למסד הנתוניםהישראלי הוכנסו כבר נתוניהן של למעלהמ ונשאיות. האגודה תומכת בפעילות הקונסורציום, סייעה במימון רכישת תוכנה ומסייעת במימון תקן למתאמות מחקר המרכזות את הפעילות. בשנים האחרונות, בעזרת מסד הנתונים שנצבר במסגרת הקונסורציום, נעשו שיתופי פעולה, בהם: 11 . , לשעבר מנהל השירות לממאירויות פרופ' דוד קלסן בשיתוף עם ) בארה"ב, SKMCC של מערכת העיכול, מרכז הסרטן סלואן קטרינג ( Lustgarten Foundation אושרה למימון בקשת מחקר שהוגשה ל– , מרכז SKMCC למחקר משותף הכולל את הקונסורציום עם , המערך ד"ר טליה גולן . המחקר מתבצע על ידי BRCA1/2 באסרל , המרכז פרופ' אפרתלוי-להד האונקולוגי, המרכז הרפואי ע"ששיבא ו . NCI הרפואי שערי צדק. בנוסף הוגשה כבר בקשת המשך למחקר 22 . תוכנית 'הסיכוי שבסיכון' – תוכנית זו הוקמה בעזרת תרומה של

להעלאת המודעות לנשאות NCF קרן ו משפחת דמביצר . BRCA1/BRCA2 ל- כחלק מהתוכנית, ניתן למצוא באתר האגודה את שאלון , שנועד על מנת לסייע בבירור נטייה 'סיפור משפחתי' תורשתית לסרטן שד ושחלה במשפחה. במסגרת הפעילות, האגודה הפיקה עלונים בנושא חשיבות הבירור הגנטי לסרטן שד ושחלה תורשתי, ובנושא חשיבות הבירור הגנטי עבור גברים לתסמונת סרטן שד ושחלה תורשתית ומחלות אחרות. את העלונים ניתן למצוא בשפות עברית, ערבית, אנגלית ורוסית. . בנוסף, הושלם איסוף נתונים מהקונסורציום בנושא 'הסיכון לחלות 3 בסרטן הרחם לאחר כריתת שחלות מקטינת סיכון' ביוזמתו של , מייסד היחידה לאונקוגנטיקה במרכז הרפואי פרופ' איתן פרידמן ע"ש שיבא, תל השומר. מאמר בנושא זה הוגש לפרסום: Uterine cancer in Jewish BRCA1/2 mutation carriers - The Israeli experience Yael Laitman , Rachel Michaleon-Cohen , Orit Riesh , Rakefet Chen Shtoyerman , Rinat Molcho Berenstein , Ephrat Levy Lahad , Eitan Friedman for the Israeli Hereditary Breast Cancer Consortium. . בשנים האחרונות פורסמו כמה מחקרים חשובים נוספים, כתוצאה 4 מפעילות הקונסורציום: • Levy-Lahad E et al., Familial clustering of site-specific cancer risks associated with BRCA1 and BRCA2 mutations in the Ashkenazi Jewish population. Proc Natl Acad Sci U S A. 2006 Mar 7. • Levy-Lahad E et al., Population-based screening for breast and ovarian cancer risk due to BRCA1 and BRCA2, Proc Natl Acad Sci U S A. 2014 Sep 30. • Levy-Lahad E et al., Precision medicine meets public health: population screening for BRCA1 and BRCA2, J Natl Cancer Inst. 2014 Dec 30. שדרוג פרוטוקול ארצי בלוקמיה לימפטית חריפה בילדים בישראל כמו בעולם, שואפים להגיע להחלמה של כלל הילדים ולמצוא לכל ילד את הטיפול המתאים לו, על פי סוג הלוקמיה הייחודי לו ודרגת הסיכון שלו, כדי לאפשר סיכויי החלמה מרביים. האגודה ממשיכה לסייע במימון, באיסוף ובעיבוד נתונים של ילדים חולים בלוקמיה לימפטית חריפה, המטופלים בפרוטוקול ארצי. . BFM הפרוטוקול הארצי הנו זרוע ייחודית של הפרוטוקול הגרמני

69

Made with FlippingBook HTML5