האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

העיבודים הסטטיסטיים מבוצעים באמצעות המחלקה לסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית, במימון האגודה. את הפרוטוקול מרכזים . פרופ' שי יזרעאלי ו ד"ר שרה אליצור מאז תחילת הפעלת הפרוטוקול, לפני כעשרים שנה, ביוזמתה של התבטלו ההבדליםבשיעורי ההישרדותשל , פרופ' רינה זייצוב ז"ל ילדים חולי לוקמיה שטופלו במרכזים השונים. כך גם התבטלו . ההבדלים בשיעורי ההישרדות של ילדים יהודים וערבים בעשור האחרון פותחו שיטות לאבחון מדויק יותר של תאי לוקמיה, המאפשרות להפחית מאינטנסיביות הטיפול בקבוצת חולים עם סיכון נמוך להישנות המחלה ולחסוך מהם סיכון של נזקי טיפול ארוכי טווח, ובמקביל, לאתר את קבוצת הילדים החולים בסיכון גבוה, שלהם נדרש טיפול אינטנסיבי החיוני להצלת חייהם. האגודה למלחמה בסרטן קיבלה על עצמה לסייע בקידום הנושא עד שיעילותו הוכחה. האגודה סייעה בשדרוגו העדכני של הפרוטוקול הישראלי ומימנה תקני טכנאים לבדיקות בטכנולוגיות חדשות לאבחון שרידים מינימליים ), ולקליטת דגימות Minimal Residual Disease ( MRD של המחלה מח עצם. שדרוג זה מאפשר להעניק לילדים החולים בישראל את הטיפול המתקדם והעדכני ביותר. כיום, הודות להשקעה משמעותית זו, הטכניקה התבססה וכלולה בסל התרופות והטכנולוגיות בישראל. השתתפות מחלקות לאונקולוגית ילדים בישראל בטיפול בילדים עם רבדומיוסרקומה וסרקומות אחרות, על פי פרוטוקול אירופי 2006 האיגוד הישראלי להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים נוטל משנת חלק פעיל בפרוטוקול האירופי ברבדומיוסרקומה, בריכוזה של , מנהלת היחידה לאשפוז יום, המחלקה להמטו- ד"ר שפרה אש אונקולוגיה ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים ויו"ר האיגוד הישראלי להמטו-אונקולוגיה ילדים. האגודה למלחמה בסרטן מממנת לנציגים הישראלים המשתתפים ביישום פרוטוקול זה שתי נסיעות בשנה להשתתפות בישיבות של האיגוד. במשך שנים סייעה האגודה במימון חלקי למשרה של טכנאי, אשר ביצע את בדיקות הביולוגיה המולקולרית במרכז הרפואי שניידר, עבור שאר המרכזים בארץ. שת"פ עם רישום הסרטן הלאומי הפועל במסגרת המרכז הלאומי לבקרת מחלות של משרד הבריאות רישום הסרטן הלאומי הוא גורם חשוב המאפשר הערכת תוכניות , בסיוע 60- התערבות ותכנון מערך אונקולוגי. מאז הקמתו בשנות ה האגודה למלחמה בסרטן, מתקייםשיתוף פעולה פורה בין המרכז הלאומי לבין האגודה, ובכל שנה נרשמים חולים חדשים המתווספים למאגר.

, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות פרופ' תמי שוחט לבקשת במשרד הבריאות, מסייעת האגודה למלחמה בסרטן במימון תקן לבקרת האיכות של רישום הסרטן הלאומי ולתגבורו. האגודה למלחמה בסרטן התקינה בעבר מערכות מחשוב במכונים האונקולוגיים, במטרה לשפר את איכות הנתונים ומאגרי רישום הסרטן. נתוני החולים מהמכונים האונקולוגיים מועברים בכל שנה ליחידה לרישום סרטן במשרד הבריאות, בהתאם לפורמט שהוגדר וגובש על ידי הוועדה לרישום ומעקב של האגודה. במסגרת הדיווחים השוטפים, המכונים נדרשים לדווח את נתוני שלב המחלה בעת האבחון, וכן מידע ביחס לתאריך פטירת החולים ולסיבת המוות. רשמות הסרטן משתתפות בפעילויות ההכשרה השנתיות בנושא הרישום והמידע הרפואי בתחום מחלות הסרטן. למימוש הפרויקט, האגודה מממנת תקני רשמות סרטן ומעקב רבקה , ברזילי , פוריה מרכזים אונקולוגיים ברחבי הארץ: 15- ב , יצחק שמיר (אסף הרופא) , מאיר , שערי צדק , גליל, קפלן , זיו תל אביב ע"ש , שיבא, רמב"ם , סורוקה, הדסה עין כרם . וולפסון והלל יפה , סוראסקי פרויקט הקמת מאגר מוטציות ישראלי - מאמ"י האגודה למלחמה בסרטן סייעה השנה במימון פיילוט לפרויקט - מאגר מוטציות ישראלי. מאמ"י לאור הצורך שהתעורר לאיסוף מידע ולימוד, על המתרחש בישראל בתחום הטיפול המותאם אישית והחשיבות הרבה לאיסוף המידע הנ"ל, הוחלט להקים מסד נתונים בין מחלקתי ורב-מרכזי בישראל, - האיגוד האמריקאי ASCO - על פי מודל דומה שהוקם לאחרונה ב לאונקולוגיה. מסד הנתונים יכיל את נתוני הריצוף הגנומי, פרטי הטיפול והתוצאות הקליניות. מאגר הנתונים יסייע ויהיה כלי בלמידה והבנת הקשר בין הפרופיל הגנטי והטיפול המותאם אישית. הכוונה היא שהבנה זו תקדם ותשפיע מהר ככל הניתן על הטיפול בחולי הסרטן בישראל (ובעולם כולו), באמצעות למידת עמיתים, שיתוף פעולה והפצת מידע. עבור יישום הפרויקט תוקם מערכת אוטונומית, שתדע לקבל באמצעות המייל תוצאות של בדיקות גנטיות שונות, ובאופן עצמאי תכניס אותן למאגר נתונים ממוחשב. באמצעות שליחת המייל, תדע המערכת להזין את הנתונים למאגר המידע. הפרויקט עתיד לכלול כל רופא או מרכז רפואי אשר יהיו מעוניינים להצטרף לפרויקט, שהנתונים שיתקבלו בו יהיו שקופים ופתוחים לכל. , מנהלת מכון שרת, פרופ' תמר פרץ את הפרויקט יזמו ומובילים , מכון שרת, ד"ר אלברט גרינשפון המרכז הרפואי הדסה עין כרם ו המרכז הרפואי הדסה עין כרם.

70

Made with FlippingBook HTML5