האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

מחשוב ומערכות מידע האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מדי שנה בשנה משאבים רבים לטובת שיפור הנגישות למידע ולשירותים שאותם היא מספקת – לחולים, למחלימים ולבני משפחותיהם. מחלקת המחשוב באגודה , אמונה על פתרונות מחשוב רבים, המייעלים את עבודת המחלקות דיוויד מוס-רנדל בהובלת השונות באגודה.

פרויקטים שיושמו בשנה החולפת מחלקת שיקום ורווחה הקמת מערכת פניות לשירותי מחלקת שיקום ורווחה.

מעון קלור ע"ש סר צ'ארלס קלור עדכוני תוכנת 'שלג' המשמשת את המעון והשירות הפליאטיבי ביתי של האגודה.

מחלקת סניפים . ® הקמת מערכת חדשה לניהול פנקסים וסטודנטים עבור מבצע 'הקש בדלת'

האגודה למלחמה בסרטן מוגדרת במשרד הבריאות כ'ספק שירותי בריאות'. בשל כך, האגודה , המעיד על ניהול תקין ושמירה על חיסיון ISO 27799 נדרשת לעמוד בתקן אבטחת המידע מידע רפואי. . המבדק עבר בהצלחה, לאחרונה, האגודה עברה בפעם השלישית מבדק של מכון התקנים ובנוסף, האגודה הוסמכה לתקינה שעיקרה התנהלות, שמירה וחיסיון מידע בכלל מחלקות האגודה, ובהן מעון קלור ע"ש סר צ'ארלס קלור ושירות פליאטיבי ביתי ע"ש רוזלינד (לנדי) שטרן ז"ל. התקן מחייב את כלל עובדי ומתנדבי האגודה לפעול בהלימה אחת עם החוק להגנת הפרטיות בכלל ופרטי חולים בפרט. מדי שנה, עוברת האגודה מבדק של מכון התקנים בכדי להציג התקדמות ושיפור מתמיד, וזאת תוך כדי שיפור רמת אבטחת המידע, הטיפול השוטף, הקמת פרויקטים חדשים ותמיכה בפרויקטים קיימים.

78

Made with FlippingBook HTML5