האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

2018 ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ דין וחשבון

מתנדבים ואירועים סניפים הפרוסים ברחבי הארץ. מתנדבי האגודה 70- באגודה למלחמה בסרטן פועלים אלפי מתנדבים בכ המסורים והנמרצים יוזמים במשך השנה פעילויות רבות לטובת חולי הסרטן, המחלימים, ובני משפחותיהם ולקידום מטרות האגודה למלחמה בסרטן. בין הפעילויות: כנסים, ימי עיון, הרצאות, דוכני הסברה, יוזמות לקידום הבריאות בקהילה, פרויקטים לתמיכה וסיוע לחולים ולמחלימים ומגוון מופעים ואירועיםשהכנסותיהם קודש למאבק במחלת הסרטן. חלק מאירועים אלה הפכו ברבות השנים למסורת. פעילות כלל סניפית כנסים וימי עיון להכשרת מתנדבים ימי העיון עסקו בנושא 'טיפול בהתנגדויות' לקראת , וניתנו בהם המלצות לניהול ® מבצע 'הקש בדלת' ותפעול ההתרמה ביישובים השונים.

נערך יום העיון השנתי של סניפי הצפון, 2017 ביולי חיפה והחברה הערבית של האגודה. הכנס, אותו אירח סניף כרמיאל בשיתוף סניף חיפה, התקיים מתנדבים 150 - בבית יד לבנים בעיר, בהשתתפות כ מכל רחבי המחוז. התקיים יום עיון בסניפי המרכז 2017 בספטמבר והדרום של האגודה. בכנס שנערך בבית מטי, מטה האגודה בגבעתיים, השתתפו מתנדבים מסניפי האגודה השונים באזורים דרום ומרכז.

התקיימו שני ימי עיון: הראשון בבית 2018 במאי מטי בגבעתיים עבור מתנדבי סניפי מרכז-דרום, והשני בחיפה עבור מתנדבי סניפי הצפון. הנושא בימי העיון היה הסברה ודוברות. הועברו הרצאות על , מנהלת מחלקת ( EdD ד"ר אביטל פאטו בן ארי ( ידי , דוברת נאוה ענבר הסברה וקידום בריאות באגודה, , מנהלת מירב דמארי האגודה למלחמה בסרטן ו מערך המידע באגודה.

79

Made with FlippingBook HTML5