האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

סיכום פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית

, מנכ"ל מירי זיו האגודה בחברה הערבית. בירכו: , דיקן פרופ' עמוס כץ האגודה למלחמה בסרטן, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון, , מנהל בית הספר לבריאות פרופ' נדב דוידוביץ' , ד"ר נעים אבו פריחה הציבור, אוניברסיטת בן גוריון ו יו"ר אגודת הרופאים בנגב. הועברו הרצאות בנושאים: 'אפידמיולוגיה של סרטן בארץ ובעולם', 'טיפול בסרטן', 'קשיים וחסמים שהחולה מתמודד איתם', 'גילוי מוקדם וטיפול פליאטיבי' ו'עישון בחברה הערבית'. , פרופ' ניר פלד , ד"ר אחמד כבהא הרצו בהתנדבות: . ד"ר ניהאיה דאוד ו פרופ' פסחשוורצמן , יסמין אלהוזייל ® מבצע 'הקש בדלת' גם השנה, בתי ספר רבים בחברה הערבית המשיכו לתמוך 57- . במבצע ה ® ביום ההתרמה המסורתי 'הקש בדלת' במספר, נרשמה היענות רבה של בתי הספר להשתתף ולקחת חלק בהתרמה. התקיימו יוזמות של תלמידים בקהילה ופעילויות יצירתיות נוספות. קרוב למחצית מבתי הספר בחברה הערבית בישראל השתתפו בהתרמות , בשילוב למעלה מאלף הרצאות הסברה ® 'הקש בדלת' שהועברו לתלמידים במסגרת בית הספר. , מנהל פעילות האגודה בחברה הערבית, פאתן ג'טאס וכל צוות החברה הערבית באגודה הודו לבתי הספר, המורים, התלמידים ולציבור הרחב על הושטת היד במהלך המבצע.

ע ל פ ע י ל ו ת ס נ י פ י הח ב ר ה ה ע ר ב י ת ש ל . פאתן ג'טאס האגודה למלחמה בסרטן אחראי בנוסף לפעילות הסניפים, החברה הערבית מקיימת ימי עיון רבים ומפגשי הסברה לחולים, למחלימים ולבני משפחותיהם, ולכלל האוכלוסייה דוברת הערבית. האגודה למלחמה בסרטן מפעילה אתר אינטרנט בשפה הערבית, המתעדכן בקביעות על ידי , בפעילויות השונות ובמידע הרלבנטי פאתן ג'טאס לחולים, למחלימים ולבני משפחותיהם, כמו גם לציבור הרחב דובר השפה הערבית. בנוסף, פועל קו המעניק את כל המידע והסיוע לפונים ® 'טלמידע' .1-800-36-36-55 : בשפתם ימי עיון יום עיון בנושא 'התמודדות עם סרטן השד' נערך באולמי סינמאנא בנצרת יום 2017 באוקטובר עיון בנושא 'התמודדות עם סרטן השד', לרגל חודש , מנהל פאתן ג'טאס המודעות הבינלאומי, בהנחיית פעילות האגודה בחברה הערבית. הרצו בהתנדבות: , דיאטנית, איב ח'ורי , ד"ר סמיח יוסף , ד"ר רימון מנסה , עו"ס חנאן קאסם עבד אלהאדי , ד"ר סלמא אבו פול , מדריך פעילות גופנית ג'ורג' עסלי , ד"ר סאלם בלאן . חנאן חלו ו רנין בשאראת והסטנדאפיסטיות

יום עיון 'משלבים ידיים במאבק בסרטן' נערך באוניברסיטת בן גוריון בבאר 2017 בנובמבר שבע, יום עיון שאורגן על ידי סניף החברה הערבית , מנהל פעילות פאתן ג'טאס בדרום והונחה ע"י

86

Made with FlippingBook HTML5