האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

2018 ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ דין וחשבון

ידידי האגודה בחו"ל ידידי האגודה למלחמה בסרטן ברחבי העולם – בארצות הברית, בגרמניה, בשווייץ, בהולנד ובבריטניה – ממשיכים בתמיכתם המסורה באגודה למלחמה בסרטן ומקדמים בהתמדה ובנחישות את המאבק העיקש בסרטן. אנו מוקירים ומעריכים סיוע זה עד מאוד, שכן תרומות מהתפוצות מאפשרות לאגודה לרשום הישגים משמעותיים בקידום המחקר, בתמיכה בחולים, בפיתוח אמצעי טיפול, בשיקום ובשיפור איכות החיים ובקידום המלחמה במחלות הסרטן בישראל, בכל החזיתות. ארצות הברית הכינוס השנתי

משחק הגולף השנתי השמיני , נפגשו בבוקה רטון, פלורידה, 2017 לפברואר 13- ב שחקני גולף נלהבים מפאלם ביץ' קאונטי 84- למעלה מ אירוע גיוס הכספים למשחק הגולף השנתי במסגרת . האירוע התקיים במועדון הגולף וטניס של בוקה השמיני שבבוקה רטון. Boca Grove Golf and Tennis Club גרוב – יושבי הראש המשותפים של משחק הגולף היו ( S t e v e M e l m a n ( ד " ר ס ט י ב מ ל מ ן ). אירוע גיוס הכספים Phyllis Liss ( גב' פיליס ליס ו נערך במשך יממה שלמה וכלל שלל אירועים כיפיים עבור המשתתפים, לרבות ארוחת ערב, חלוקת פרסים, הגרלה סינית ומכירה פומבית של קרוניות גולף. ב י ל י ו ב ר נ י מר כ ו ס ב י ן השח ק נ י ם ה י ו : ננסי ופיטר בראון ,) Billi and Bernie Marcus ( לי והרווי פופל ,) Nancy and Peter Brown ( ,) GlenGolish ( גלן גוליש ,) Lee andHarvey Poppel ( בוב ופליסיה דונדיו ,( Mel Lazar ( מל לזר הוארד שנול ,( Bob and Felicia Donadio ( ד יאן ופיטר מקלר ( ו Howa rd S chno l l ( .) Dianne and Peter Meckler ( ההכנסות ממשחק הגולף הפופולרי מועברות לזוכים האמיתיים: מדענים ישראלים המבצעים מחקר על כל סוגי מחלות הסרטן, שיקבלו מענקי מחקר על מנת שיוכלו להמשיך במחקרם פורץ הדרך. משחק הגולף השנתי התשיעי בבוקה רטון, פלורידה, נפגשו 2018 באפריל 9- ב שחקני גולף נלהבים המתגוררים בפאלם ביץ', 86 אירוע גיוס הכספים למשחק הגולף השנתי, במסגרת , שהתקיים במועדון הפולו של בוקה רטון - התשיעי

בארצות 2017 בפגישה השנתית של אגודת הידידים מר ברוס קופל ) נבחר מחדש ICA USA הברית ( ) לכהונהשביעית כנשיא הדירקטוריון Mr. Bruce Koppel ( ) נבחר Mr. Peter D. Brown ( מר פיטר ד. בראון ו מחדש לתפקיד גזבר ומזכיר הדירקטוריון. אגודת הידידים בארה"ב בירכה על הצטרפותו של ) כחבר דירקטוריון, Dr. John H. Merey ( ד"ר ג'ון ה. מרי במקביל לתפקידו בוועדת המחקרים המקומית. אשתו, ) מכהנת כחברה Dr. Daisy Merey ( ד"ר דייזי מרי בוועדת הייעוץ. האגודה מברכת את הנבחרים ומודה לחברי הוועדה על שנים של עבודה התנדבותית מסורה. , אגודת הידידים בארה"ב תמכה בחוקרים 2017 בשנת מוסדות שונים העוסקים בחקר סרטן הלבלב, 10- מ סרטן השד, סרטן השחלות, סרטן המוח, סרטן הדם, סרטן כליה של ילדים, סרטן בלוטת התריס, כמו גם אימונותרפיה. למחלת הסרטן אין גבולות של גיאוגרפיה, דת או גזע ולכל תגלית מדעית יש השפעה גלובלית. הודות למלגות מחקר אלו, נרשמו הישגים בעלי השלכות חובקות עולם. נרתמה אגודת הידידים לסייע לאגודה, 2018 בשנת מחקרים, אחד מהם 18 וגייסה תרומות למימון מהמימון עובר ישירות אל 100% . מחקר מצטיין המדענים המבצעים את המחקר, וללא יכולת של המרכז הרפואי או המוסד האקדמי אליו הם שייכים לגבות הוצאות תקורה, כפי שמתבקש מהנוהל הנהוג באגודה למלחמה בסרטן (למידע נוסף על מענקי המחקר של האגודה, ראו פרק 'מחקר').

87

Made with FlippingBook HTML5