האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

), וניתן Claire Rosenblatt ( קלייר רוזנבלט האהובה מאוניברסיטת בן גוריון בנושא: ד"ר הדר בן-יואב ל 'גילוי מספר רב ובאופן מקביל של מטבוליטים בעלי פעילות חמצון-חיזור בסרטן שלפוחית השתן'.

פרנקפורט ידידי האגודה בפרנקפורט, בראשות יושבת הראש ), ממשיכים Orna Knoch ( הגב' אורנה קנוך הנאמנה, במאמציהם לארגן אירועים, המיועדים לסייע לאגודה להושיט יד לחולי הסרטן בישראל. לאחרונה, הושק אתר אינטרנט חדש על ידי ידידי האגודה בפרנקפורט: . www.hope-for-life.com אגודת הידידים בפרנקפורט משקיעה מאמצים להשיג תרומות להמשך תמיכה בפרויקט 'ניצוץ של הכולל מאות ילדים והוריהם, יחד עם חונכים ® תקווה' שמצטרפים במהלך כל השנה. בריטניה הגב' ורד אהרון ידידי האגודה בלונדון, בראשות הנמרצת, ממשיכים להעניק את תמיכתם הבלתי מסויגת על ידי ארגון אירועים המיועדים לסייע לחולי הסרטן בישראל. , מר ג'ונתן מוריס ו מר מרטין פייזנר גזברי האגודה, . גרטרוד לנדי ז"ל מטפלים בתרומה נדיבה מצוואתה של , מיועדת רוזלינד (לנדי) שטרן ז"ל התרומה, לזכרה של למימון פעילותו של השירות הפליאטיבי הביתי של האגודה (הוספיס בית), אשר נושא את שמה של המנוחה - (למידע רוזלינד (לנדי) שטרן שירות פליאטיבי ביתי ע"ש נוסף ראו פרק 'שירות פליאטיבי ביתי'). הולנד א ג ו ד ת ה י ד י ד י ם ב ה ו ל נ ד, ב ר א ש ו ת ו ש ל ) המסור, סייעה השנה Bob Drake ( מר בוב דרייק , ד"ר רן אלקון בהמשך מימון מענק מחקר מצטיין שאושר ל מאוניברסיטת תל אביב, על מחקרו בנושא: 'זיהוי אתרי בקרה בדנ"א בעלי תפקיד קריטי בהתפתחות סרטן באמצעות .' CRISPR סקירות גנומיות המתבססות על טכנולוגיית ה- שוויץ ד"ר רונלד פריד ידידי האגודה בשוויץ, בראשותו של ) המסור, ממשיכים בהתמדה Dr. Ronald Fried ( במאמציהם לסייע במימון מענקי מחקר, העשויים להעניק תקווה למטופלי סרטן בישראל וברחבי העולם.

גרמניה ברלין

מר מייקל זיידן אגודת הידידים בברלין, בהובלת ) ממשיכה להשקיע מאמצים למען Michael Zehden ( רווחתם של ילדים החולים בסרטן. האגודה משקיעה מאמצים להשיג תרומות להמשך - יוזמה ייחודית ® תמיכה בפרויקט 'ניצוץ של תקווה' המכשירה סטודנטים וחונכים לסייע לילדי בית הספר, שנעדרים מהלימודים לעתים קרובות עקב הטיפולים, על מנת שיישארו מעודכנים בכל תחומי בית הספר. בשל ההיעדרויות הארוכות, התלמידים נמצאים בפיגור בלימודיהם, דבר המקשה עליהם לסיים את המשימות היומיומיות שלהם בין הטיפולים והשיקום. החונכים מסייעים לילדים להשלים את החומר אותו הם מחסירים במהלך הלימודים. מטרתו העיקרית של הפרויקט הינה לסייע לילד החולה לא להישאר מאחור למרות מחלתו. (למידע נוסף על פרויקט 'ניצוץ של , ראו פרק 'שיקום ורווחה'). ® תקווה' מינכן במשך יותר מעשור, ידידי האגודה במינכן, בהובלתה ( המסורה, Anita Kaminski ( הגב' אניטה קמינסקי של רושמים לזכותם הישגים מרשימים המסייעים בשינוי חייהם של אנשים המאובחנים עם סרטן.

90

Made with FlippingBook HTML5