האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

2018 ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ דין וחשבון

עוד הוסיף נשיא המדינה כי: "השנה כבכל שנה, אירוע ההזנקה של מבצע , הוא אירוע מרגש, ® 'הקש בדלת' אירוע שיא. בעולם המודרני, לעתים שולטת תחושת זרות וניכור, תחושת היעדר הקשר בין האנשים. מבצע שפועל ברציפות כבר ® 'הקש בדלת' שנים מוכיח שאפשר גם אחרת. 57 מאות מתנדבים נחושים, רבבות תלמידי בתי ספר מסורים, נוקשים על דלתותיהם של אזרחי ישראל. ואזרחי ישראל פותחים את הדלת, את הכיס ואת הלב, וחושפים את הצדדים העמוקים ביותר של הערבות בחברה הישראלית".

93

Made with FlippingBook HTML5