האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

מסיבת עיתונאים לפתיחת מבצע 57- ה ® 'הקש בדלת'

, קיימה 57 - ה ® לקראת מבצע 'הקש בדלת' האגודה למלחמה בסרטן מסיבת עיתונאים חגיגית, בשיתוף משרד הבריאות, בה הכריזה רשמית על פתיחת מבצע ההתרמה השנתי. באירוע, שהתקיים כמיטב המסורת בבית מטי, מטה האגודה בגבעתיים, פורסמו על ידי רישום הסרטן הלאומי של משרד הבריאות, הנתונים המעודכנים ביותר על מחלת הסרטן בישראל. , מנכ"ל מירי זיו במסיבת העיתונאים, שהנחתה , פרופ' אליעזר רובינזון האגודה למלחמה בסרטן, השתתפו , פרופ' ליטל קינן בוקר יו"ר האגודה למלחמה בסרטן, סגנית מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות , ראש פרופ' רונית סצ'י-פאינרו במשרד הבריאות, המעבדה לחקר סרטן וננו-רפואה באוניברסיטת תל , יו"ר מליסרון ועופר השקעות, ליאורה עופר אביב ו .57- ה ® שכיהנה בתפקיד יו"ר מבצע 'הקש בדלת'

94

Made with FlippingBook HTML5