האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2018

2018 ׀ האגודה למלחמה בסרטן ׀ דין וחשבון

- 2018 רשימת חברי ועדות האגודה למלחמה בסרטן חבר חדש מסומן ב-* חבר שמסיים את תפקידו מסומן ב-** 1.8.2018 הרשימה מעודכנת לתאריך

ועד מנהל פרופ' א. צ'חנובר נשיא כבוד וחתן פרס נובל פרופ' א. רובינזון יו"ר, אונקולוג מר ל. רקנאטי ס. יו"ר, איש ציבור פרופ' א. דורסט כירורג- אונקולוג פרופ' א.לויצקי מדען, חתן פרס ישראל עו"ד מ. מטלון* איש ציבור פרופ' מ. מיטלמן פנימאי, המטולוג מר צ. נטע איש ציבור פרופ' א. קוטן אונקולוג, רדיותרפיסט פרופ' ב. רגר מדענית מועצה מייעצת פרופ' א. צ'חנובר נשיא כבוד וחתן פרס נובל פרופ' א. רובינזון יו"ר, אונקולוג מר ל. רקנאטי ס. יו"ר, איש ציבור גב' ר. שטרית אשת ציבור פרופ' ר. אפלבוים

מדען, מכון ויצמן, יו"ר ועדת המחקר לשעבר

פרופ' י. ירדן

המדען הראשי של משרד הבריאות

פרופ' א. ישראלי

אונקולוג מדענית

פרופ' י. כהן

פרופ' ש. לביא פרופ' א. לובין פרופ' א. לויצקי

רפואה גרעינית

מדען פרופ' ש. ללצ'וק כירורג

פנימאי, המטולוג

פרופ' מ. מיטלמן

איש ציבור המטולוג

מר צ. נטע

פרופ' ש. סלוין פרופ' י. סקורניק פרופ' א. עזיזי פרופ' מ. ענבר פרופ' ר. קטן

כירורג

דרמטולוגית

אונקולוג

אונקולוג, המרכז הרפואי שיבא, המרכז הרפואי שערי-צדק

כירורג, המרכז הרפואי תל אביב

פרופ' י. קלאוזנר

אונקולוגית, מדענית

פרופ' ב.רגר פרופ' ו. רוטר מדענית פרופ' א. רחמילביץ המטולוג פרופ' ג. רכבי

אונקולוג, המרכז הרפואי רמב"ם

ד"ר י. בלשר יו"ר הר"י לשעבר פרופ' מ. בן-הרוש המטו-אונקולוגית ילדים, המרכז הרפואי רמב"ם פרופ' ד. בן-יהודה המטולוגית, המרכז הרפואי הדסה ד"ר ר. ברגר אונקולוג, המרכז הרפואי שיבא ד"ר מ. ברהום מנהל המרכז הרפואי לגליל פרופ' ב. ברנר אונקולוג, דוידוף-המרכז הרפואי רבין פרופ' מ. גוטמן כירורג, המרכז הרפואי שיבא ד"ר מ. דור יועץ רפואי ראשי, משרד הבריאות פרופ' ע. וולף אונקולוג, המרכז הרפואי תל אביב פרופ' י. ויץ מדען פרופ' ג. זידאן אונקולוג, זיו צפת פרופ' א. זליגסון המטולוג ד"ר ס. זרקא מנהל המרכז הרפואי זיו צפת פרופ' ח. טבנקין רופאת משפחה פרופ' י. יצחק רדיולוג

המטולוג, המרכז הרפואי שיבא

כירורג, המרכז הרפואי המשפחה הקדושה

ד"ר מ. רימון מר מ. שטרית פרופ' י. שיינפלד ד"ר מ. שטיינר פרופ' מ. שלזינגר

ח"כ ושר לשעבר

פנימאי, המרכז הרפואי שיבא

אונקולוגיה, מרפאת לין

מדען פרופ' ש. שניבאום יו"ר החברה הישראלית למחלות שד, כירורג פרופ' מ. שני מומחה מדיניות בריאות, גרטנר ד"ר י. אלקלעי יועץ האגודה לגילוי מוקדם סרטן העור, דרמטולוג פרופ' ג. רנרט חבר ויועץ האגודה לאפידמיולוגיה ובקרת סרטן, אפידמיולוג

חבר נאמנים פרופ' א. צ'חנובר פרופ' א. רובינזון

נשיא כבוד, חתן פרס נובל

יו"ר, אונקולוג

99

Made with FlippingBook HTML5