האגודה למלחמה בסרטן - דין וחשבון - 2021

Animated publication

דין וחשבון 2021

האגודה למלחמה בסרטן

// האגודה למלחמה בסרטן 2021 דין וחשבון

2

תוכן העניינים

תוכן העניינים

57 ............................................................................................................. מחקר

4 ................................................................................................... דבר היו״ר

קרנות מיועדות שנתרמו 61 .......................................................... לאגודה למלחמה בסרטן

5 ...................................................................................... ברכות והוקרה

ריאיון עם מנכ"ל 7 ........................................................ האגודה למלחמה בסרטן

63 ........................................................................................ רישום ומעקב

66 ........................................................................... מתנדבים ואירועים

פריסת תקציב המאבק בסרטן 9 ............................................................................................ 2021 לשנת

® ׳הקש בדלת׳

70 ................................................. 2020 אונליין

10 .......................... האגודה למלחמה בסרטן במספרים

75 ........................................................................ ידידי האגודה בחו״ל

שירותים רפואיים ופרויקטים 11 ........................ לשיפור השירות והטיפול בחולי סרטן

המעון לחולי סרטן 78 ................................................................ ע״ש סר צ׳ארלס קלור

שירותים אונקולוגיים במוסדות רפואיים 13 .................................................... ובקהילה בתמיכת האגודה

שירותי פליאטיבי ביתי ע״ש רוזלינד (לנדי) שטרן ז״ל - 81 ............................................................................................ הוספיס בית

14 ................................................................... בנייה, מכשור ופיתוח

® יושבי ראש מבצע ׳הקש דלת׳

83 ........................................

15 ................................................................ מחשוב ומערכת מידע

84 ............................................................................ עיזבונות והנצחות

16 .............................................................................................. גילוי מוקדם

85 ...................................................... 2021 רשימת חברי ועדות

21 ............................................. הסברה, מידע וקידום בריאות

100 ....................................... סניפי האגודה למלחמה בסרטן

35 ............................................................................................................. דיגיטל

37 ........................................................................................ שיקום ורווחה

49 ...................................................................................... שיתופי פעולה

הוצאה לאור: מחלקת הסברה, מידע וקידום בריאות עיצוב גרפי: סטודיו בילט כל הזכויות שמורות © 2021 ) האגודה למלחמה בסרטן (ע"ר

52 .............................................................................. הדרכה מקצועית

55 ........................................................ ימי עיון וכנסים מקצועיים

3

// האגודה למלחמה בסרטן 2021 דין וחשבון

דבר היו"ר

הייתה מורכבת וייחודית כפי שלא חווינו עד היום, וזאת 2020 לפני שנה סברנו ששנת בשל התפרצות מגפת הקורונה. והנה חלפה שנה, ואנו עדיין לא רואים את סופה של המגפה וממשיכים להתמודד עם האתגרים שהיא מציבה בפנינו. עם זאת, אנו מחויבים להמשיך ולפעול ביתר שאת להגשמת ייעודנו, נגד מחלת הסרטן ולמען החולים והמחלימים. דווקא האתגרים הביאו את האגודה, שהיא מהעמותות הוותיקות בישראל, להראות יכולת הסתגלות יוצאת דופן, תוך הובלת תהליכי חדשנות ודיגיטציה מתקדמים. פיתחנו דרכים יצירתיות כדי להמשיך לפעול להעלאת המודעות הציבורית למחלות הסרטן השונות ולדרכי מניעתן בפעילויות הסברה חדשניות, תוך שימוש במדיה החברתית. ערכנו כנסים וימי עיון מקוונים רבים לחולים, למחלימים, לבני משפחותיהם, לציבור הרחב, ולצוותים מקצועיים, שבאמצעותם הגענו לקהלי יעד גדולים הרבה יותר. הגענו לאלפי . ® בני נוער במסגרת הרצאות למניעת עישון, ולמאות אלפי ילדים בנושא 'חכם בשמש' שעות 24 גם בתקופה זו אנו ממשיכים לתמוך בחולים ולהציע מידע עדכני ומהימן ביממה, מגוון פרויקטים בתחום השיקום ומוקד למיצוי זכויות רפואיות שמסייע לרבים. בשל קשיי התקופה הנוכחית הגדלנו את סכום הסיוע הכספי הראשוני שהאגודה מעניקה לחולי סרטן הנמצאים במצוקה כלכלית. אנו ממשיכים לסייע במימון חקר הסרטן ובהתמחות של צוות רפואי בחו"ל, ועוסקים בהכשרתם של אנשי מקצוע ובהדרכתם, בהפקת חומרי הסברה ובמסעות הסברה בכל ערוצי התקשורת לקידום אורח חיים בריא ולגילוי מוקדם. הגענו להישגים מרשימים בתחום הטיפולי: שירות פליאטיבי ביתי ע"ש רוזלינד (לנדי) שטרן ז"ל (הוספיס בית) של האגודה קיבל השנה הכרה של המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית ושל משרד הבריאות כמקום להתמחות ברפואה פליאטיבית בקהילה לרופאים, והמעון על שם צ'ארלס קלור המשיך לפעול ולקבל מטופלים במשך כל התקופה, גם בעת מבצע 'שומר החומות', כאשר פגעו טילים בגבעתיים. ההישגים רבים, אך הדרך עוד ארוכה ודורשת משאבים ומאמצים רבים, משום שהמטרה הניצבת בפנינו היא להמשיך ולהפחית את התחלואה ואת התמותה מסרטן בישראל, וזאת בעזרתם ובתמיכתם המסורה של מתנדבי האגודה, תומכינו היקרים בארץ ובחו"ל והציבור הרחב, שמאפשרים לנו להמשיך ולפעול למיגור המחלה.

פרופ' אהרן צ'חנובר, חתן פרס נובל נשיא כבוד

פרופ׳ אברהם קוטן, יו״ר האגודה

ליאון רקנאטי, סגן יו"ר האגודה

בברכה, פרופ' אברהם קוטן יו"ר האגודה למלחמה בסרטן

מירי זיו, סגנית יו"ר האגודה

4

ברכות והוקרה

ברכות והוקרה

90 יום הולדת לפרופ' אליעזר רובינזון

לפרופ' רובינזון שלנו, בשם כולנו באגודה למלחמה בסרטן ברכות חמות ליום .90- הולדתך ה שתזכה להמשך שנים טובות ומהנות עם משפחתך האוהבת, לאושר, לשמחה ולבריאות טובה. מעריכים ומוקירים את תרומתך המתמשכת ורבת השנים באגודה למלחמה בסרטן והשפעתך הברוכה על קידום המאבק במחלות הסרטן בישראל.

האגודה למלחמה בסרטן הוכרה לצורך התמחות ברפואה פליאטיבית לרופאים בהתאם להמלצת המועצה המדעית של הר"י, הכיר משרד הבריאות באגודה למלחמה בסרטן לצורך התמחות פליאטיבית לרופאים. המתמחים ברפואה יוכלו להתמחות ברפואה פליאטיבית במסגרת הוספיס בית של האגודה למלחמה בסרטן .)82 בקהילה (פירוט בע"מ ברכות לרגל פרסום מאמרים מטפלת במיני ות של , לנה קורץ אלמוג ברכות ל האגודה למלחמה בסרטן, על פרסום מאמר בנושא 27- שינויים בנטייה המינית בעקבות סרטן הערמונית, ב Sexual and Relationship במגזין 2020 בפברואר . Therapy Changes in sexual orientation כותרת המאמר: following prostate cancer. Reflections based on a unique case report https://www.tandfonline.com/ doi/full/ 10.1080/14681994.2020.1731733

'תו מידות לאפקטיביות' – לאגודה מלחמה בסרטן

קיבלה האגודה את 'תו מידות לאפקטיביות' 2021 באוגוסט מאת ארגון מידות, המעיד כי האגודה למלחמה בסרטן מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה, להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם. בארגון מידות התרשמו במיוחד מפעילותה החברתית

המגו ונת של האגודה ב תח ו מ י ם הש ו נ י ם והתרשמו כי תהליכי ה נ י ה ו ל המ ו נ ה ג י ם בעמותה למען קידום אפקטיבי של מטרותיה החברתיות הינם בולטים לטובה וראו י ים לצי ו ן מי וחד. על כן קיבלה האגודה את התו לשלוש שנים במקום לשנתיים כמקובל.

5

// האגודה למלחמה בסרטן 2021 דין וחשבון

החולים בילינסון. פרופ' מרקל הינו חבר גם בוועדת עדכון בנושא סרטן העור של האגודה למלחמה בסרטן.

פרופ' זרקא - פרויקטור הקורונה החדש , מנהל בית החולים זיו פרופ' סלמן זרקא מונה 2021 ביולי בצפת, לראש תוכנית "מגן ישראל" (פרויקטור הקורונה), , שמונה לתפקיד מנכ"ל פרופ' נחמן אש והחליף את משרד הבריאות. פרופ' זרקא הינו חבר במועצה המייעצת ובחבר הנאמנים של האגודה. פרופ' בלה קאופמן ז"ל האגודה למלחמה בסרטן מבכה את לכתה , חברה פרופ' בלה קאופמן ז"ל בטרם עת של בוועדת המחקר של האגודה, וחברה מסורה לדרך. פרופ' קאופמן, בעלת מוניטי ן ברמה הלאומית והבינלאומית בחקר ובטיפול בסרטן השד, הקדישה את עתותיה, כישוריה המקצועיים וגישתה האנושית לחולות סרטן השד ולקידום המאבק במחלה. היא רשמה ותרמה הישגים רבים, והשאירה אחריה חותם מרשים. יהי זכרה ברוך!

, מנהלת מחלקת שיקום עו"ס אורית שפירא ברכות ל ורווחה של האגודה, על השתתפותה בכתיבת מאמר בשם האגודה למלחמה בסרטן: Follow-Up Care for Breast and Colorectal Cancer Across the Globe: Survey Findings From 27 Countries JCO Global Oncology המאמר פורסם בכתב העת .2020 שנת 6 ' גיליון מס https://ascopubs.org/doi/ 10.1200/GO.20.00180

ניהול מרכז דוידוף לסרטן במרכז הרפואי רבין, לפרופ' גל מרקל מינוי לסגן מנהל פרופ' גל מרקל קיבל 2021 בינואר המרכז הרפואי רבין ומנהל מרכז דוידוף לסרטן בבית

6

ריאיון עם משה בר-חיים

"הקורונה אתגרה אותנו, אבל מה שלמדנו יעזור לנו להתמודד עם אתגרי העתיד" משה בר-חיים, מנכ"ל האגודה, בריאיון ראשון לאחר כניסתו לתפקיד

שהאגודה הובילה בנושאי בינוי, רכש והצד התפעולי של הפעילות, עם זאת, הפנייה מאוד החמיאה לי. נזכרתי בריאיון העבודה שהיה לי עם מירי כאשר רק הגעתי שנה. נשאלתי על ידה עד מתי ארצה 20 לאגודה, לפני להישאר באגודה, ועניתי שכל עוד יהיו לי אתגרים אשמח להישאר. מאז כל שנה ישנם אתגרים ופרויקטים חדשים. אילו אתגרים הציבה הקורונה בפני האגודה, וכיצד התמודדת איתם? בשיא המגפה התפקיד שלי היה להצליח לשמר את הפעילויות במתכונת האפשרית, במסגרת המגבלות של משרד הבריאות. היינו עסוקים בשמירה על המערכת, על הקיים. בימים אלו אנחנו מחזירים את האגודה לפעילות שגרתית, והכל כמובן על פי הנחיות משרד הבריאות. היום אנחנו רואים אתההתפתחות, שצמחהמתוך האתגרים שהציבה התקופה האחרונה בפנינו. מתוך ההסתכלות על צרכי החולים, המחלימים ובני משפחותיהם, העמקנו משמעותית את פעילות האגודה בתחום הדיגיטלי. היום ברור שיש פרויקטים חדשים שנעשו בגלל הקורונה אך נשמר אותם גם בעתיד. פרויקטים כדוגמת ימי העיון שהתחלנו לקיים באופן מקוון, וכך הרחבנו משמעותית את מספר האנשים שמצליחים להירשם ולהשתתף. למעשה הגיעו משתתפים מדן ועד אילת, ומספר המשתתפים גדל מעשרות למאות, מכיוון שאין מגבלת מקום, אין צורך להתנייד ממקום למקום וההשתתפות היא אונליין. העובדה שההרצאות מתקיימות בזום גם מאפשרת למשתתפים, בצורה דיגיטלית לשוחח ולהפנות שאלות

האגודה למלחמה בסרטן, לא תיאר לעצמו כי ראשית כהונתו תהיה גם אחת התקופות המאתגרות, לא רק לאגודה אלא לישראל ולעולם כולו. למרות הקשיים, ואולי דווקא בגללם, הוביל משה את האגודה לעבר שינויים טכנולוגיים חדשניים שיסייעו לה לממש את מטרותיה בעולם המשתנה. מה גרם לך לקבל על עצמך את תפקיד המנכ"ל? , מנכ"ל האגודה היוצאת, פנתה אליי כאשר מירי זיו שנות 20- החליטה כי בכוונתה לפרוש מהתפקיד. ב תפקידי כחשב האגודה קידמתי את כל נושא הנהלת החשבונות והמחשוב, הייתי מעורב גם בפרויקטים רבים

7

// האגודה למלחמה בסרטן 2021 דין וחשבון

בצ'אט למיטב הרופאים המומחים בתחום ולקבל מענה מיידי מקצועי ומהימן. בנוסף, הכנסתי שימוש בארנק הדיגיטל, כבר לפני שנתיים, וזה היה חידוש מבחינתנו לקראת מבצע 'הקש בדלת' לראשונה בדיגיטל. ונמשיך להפעיל 2020- אונליין שנערך ב פתחנו 2021 אותו במקביל למבצע המסורתי. בראשית ערוץ 'טיקטוק' על מנת להצליח בהעברת המסרים לבני הנוער ולהנגיש להם את נושא קידום הבריאות בשפה 15 המותאמת להם. הסרטונים והאתגרים זכו עד כה למעל מיליון צפיות ואהדה רבה. בכל העמדות שלנו בבתי חולים לצד חוברות ההסברה QR אנו מוסיפים בימים אלו קוד שלנו, כך שניתן יהיה להגיע לכל המידע בצורה קלה על ידי סריקת הקוד. התחלנו להפיק סדרות פודקאסט בתחומים מגוונים, ובכלל ביצענו דיגיטציה בתחומי פעילות את 2021 רחבים של האגודה. בנוסף הגדלנו בתחילת הסיוע החומרי הראשוני שמעניקה האגודה לחולי סרטן, אשר עקב המחלה והטיפולים זקוקים לסיוע כספי לצורך התארגנות ראשונית . הישג בו אתה גאה במיוחד השנה? בחודש י ולי השנה השירות הפליאטיבי הביתי של האגודה למלחמה בסרטן הוכר על ידי משרד הבריאות לצורך התמחות במקצוע רפואה פליאטיבית לרופאים. ההכרה באגודה כמקום להתמחות הינה הכרה ברמה המקצועית הגבוהה של השירות הפליאטיבי הניתן על ידי הוספיס הבית של האגודה וביכולת להכשיר את המתמחים החדשים ברמה הגבוהה ביותר. העובדה כי לא מדובר במחלקה בבית חולים, אלא בשירות המופעל

בקהילה ובפועל בביתם של החולים, מעניקה יתרון לימודי משמעותי למי שבוחר לבצע את ההתמחות באגודה למלחמה בסרטן. שנים? 10 איפה אתה רואה את האגודה בעוד לפני הקורונה התכוונתי לגבש תוכנית אסטרטגית שמטרתה להתוות את הדרך של האגודה לחמש השנים הקרובות, אך הקורונה הקדימה אותי והקפיצה אותנו חמש ® שנים קדימה לפחות בתחום הטכנולוגי. 'הקש בדלת' אונליין איתו יצאנו בשנה שעברה, יחד עם המוצרים שנלוו אליו, ילוו את האגודה גם בשנים הקרובות. צריך לזכור שאנחנו גוף הנתמך מתרומות הציבור בלבד, והגשמת המטרות של האגודה מלווה לעיתים בקשיים במציאת תקציב מתאים, אך בכל זאת אנו מצליחים להשיג את יעדינו ועל כך אנו גאים. חשוב שנעמיק את הקשר עם האוכלוסייה בכל שכבות הגיל ושנצליח להפיץ את המסרים שלנו לכמה שיותר אנשים. לצורך כך אנו נעזרים ברשתות החברתיות, בהפצת ניוזלטר ובכל מדיה אפשרית. מטרות נוספות הן חיזוק הקשר עם המערכת הרפואית, הרחבת פעילות ההסברה וקידום הבריאות בקרב הציבור בדבר חשיבות הגילוי המוקדם ושמירה על אורח חיים בריא, הרחבת הפעילות בתחום זכויות החולה והעלאת המודעות הציבורית, לשירותים שאנו מעניקים. חשוב לי להגיע לכל חולה וחולה באמצעים העומדים לרשותנו, על מנת שיקבל את המידע והסיוע שהאגודה יכולה להעניק לו.

8

2021 פריסת תקציב המאבק בסרטן לשנת

פריסת תקציב המאבק בסרטן (באלפי שקלים) 2021 לשנת

שירותים רפואיים וסוציאליים 2,266

בינוי וציוד 1,709

ארגון, מנהל וסניפים 4,578

מחקר ופרוטוקולים קליניים 4,000

3.4%

4.6%

הדרכה מקצועית 609

9.2%

8.1%

1.3%

סך הכל שימושים 49,478

הסברה, קידום בריאות וגילוי מוקדם 15,233

30.8%

42.6%

שיקום ורווחה (כולל הוספיס והוסטל) 21,083

פירוט באלפי ש"ח פירוט באחוזים

שימושים

4.6

2,266

שירותים רפואיים וסוציאליים

8.1

4,000

מחקר ופרוטוקולים קליניים

42.6

21,013

שיקום ורווחה (כולל הוספיס ומעון)

30.8

15,233

הסברה, קידום בריאות וגילוי מוקדם

1.3

609

הדרכה מקצועית

9.2

4,578

ארגון, מנהל וסניפים

3.4

1,709

בינוי וציוד

100%

49,478

סך הכל שימושים

9

// האגודה למלחמה בסרטן 2021 דין וחשבון

האגודה למלחמה בסרטן במספרים

הוענקו למימון מאות מחקרים מיליון שקלים 50 כ- של רופאים וחוקרים ישראלים במהלך העשור האחרון. בניידת 2020 בוצעו בשנת בדיקות 16,000 כ- הממוגרפיה של האגודה למלחמה בסרטן שנועדה לצמצם פערים בהיענות לבדיקת הממוגרפיה החשובה לגילוי מוקדם של סרטן השד. הבדיקות המשיכו להיערך למרות שפעילות הניידת הושבתה למשך חודש וחצי עם התפרצות מגפת הקורונה. בהמשך צומצם מספר הבדיקות לכמחצית למשך חודשיים וחצי נוספים בשל ההכרח לרווח בין הנבדקות. שעות פעילות התנדבותית 11,800 כ- .2020- ב ® בוצעו על ידי מתנדבות 'יד להחלמה' השקיעה האגודה במהלך שקלים מיליון 10 כ- העשור האחרון במימון והפעלת רשת מרכזי התמיכה שהקימה, בהם פועלות ללא תשלום ® 'חזקים ביחד' קבוצות תמיכה מגוונות לחולים ולבני משפחתם. ניתנו שעות פעילות התנדבותית 27,000 כ- במסגרת פרויקט ליווי חברתי-לימודי בשנת תשע"ט, ע"י , שח"ק והישג IMPACT סטודנטים מלגאים מתוכניות ! המשובצים במערך התמיכה של האגודה.

ניתנו לילדים חולי שעות חונכות 100,000 כ- במסגרת פרויקט 'השלמת חומר נלמד'. 2020 סרטן בשנת נטלו חלק בפרויקט 'צעדים מטופלים 10,500 כ- מרכזים רפואיים ברחבי הארץ. 19- ב ® לאיכות חיים' ילדי גנים 300,000 יותר מ- נחשפו במהלך התקופה לפעילויות וחטיבות צעירות ולהרצאות וחומרי הסברה בנושאי אורח ® ‘חכם בשמש’ חיים בריא ונזקי העישון. כניסות לאתר האגודה מיליון 2.5 מעל המספק מידע מקיף, אמין ומהימן על באינטרנט מחלות הסרטן, הטיפול, דרכי המניעה ואבחון מוקדם. עוקבים בעמוד הפייסבוק 71,000 מעל של האגודה למלחמה בסרטן, המשמש במה למסרי האגודה בנושא מניעת סרטן ואורח חיים בריא ועוד. צפיות בפעילויות השונות מיליון 15 מעל האגודה השיקה עמוד חדש בטיקטוק בטיקטוק במטרה להעביר " טיקטוק ישראל " בשיתוף פעולה עם מסרים בצורה ממוקדת לבני הנוער ולציבור הרחב.

הגדלת המענק הכספי לחולי סרטן

מיליוני 2.5- כ עד היום העניקה האגודה בכל שנה במסגרת הסיוע הראשוני לחולים. שקלים בשנה בעקבות מגפת הקורונה והקשיים הכלכליים שהיא יצרה, הוחלט באגודה להעלות את סכום הסיוע מיליוני שקלים 4 ולהעמידו על סך כולל של 60%- בכ . 2021 לשנת

האגודה למלחמה בסרטן מעניקה מדי שנה סיוע חומרי ראשוני לאלפי חולי סרטן, ילדים ומבוגרים, הנמצאים במצוקה כלכלית בזמן היותם בטיפול פעיל במכונים האונקולוגיים. הסיוע הינו חד פעמי ומוענק עד לקבלת העזרה משירותי הרווחה הממסדיים והקהילתיים, כגון ביטוח לאומי, מחלקות לשירותים חברתיים בעיריות, קופות חולים וכו'.

10

שירותים רפואיים ופרויקטים לשיפור השירות והטיפול בחולי סרטן

שירותים רפואיים ופרויקטים לשיפור השירות והטיפול בחולי סרטן

יוגה העצמת הגוף ויכולתו להתמודד עם מחלת הסרטן לחולים ומחלימים, הקלה בתגובות לטיפולים הכימיים, שיפור מצב הרוח והשינה ומתן כלים מעשיים להתמודדות עם בבית ההשפעות הנפשיות של המחלה. השירות ניתן . אידי מעגן, באר שבע קבוצת תמיכה: עיבוד אבל באמצעים אומנותיים טיפול באומנות מאפשר הקלה של תהליך עיבוד רגשות באופן בלתי מילולי. חקירת רגשות בדרכים יצירתיות מפתחת מיומנויות רחבות להתמודדות עם רגשות ומשברים. קבוצה זו מיועדת לבני משפחות שכולות, והיא עוזרת להתמודד עם השכול באמצעות יצירה. שירות זה . בבית אידי מעגן, באר שבע ניתן צ'יקונג, ריפוי בתנועה קונג הוא סוג של פעילות גופנית למטרות בריאות. התרגול ' צי מורכב מחזרות על סדרות של תנועות מדויקות מאוד, שתוכננו במיוחד לטובת שיפור הבריאות ברבדים שונים. לתרפיה בשיטת תרגול זו יש השפעה בשיפור תסמינים, שיפור התיאבון, חיזוק המבנה והעלאת יכולת הריפוי העצמי . בבית אידי מעגן, באר שבע אצל חולי סרטן. השירות ניתן יצירה והוקרה בלב הסערה - "מפגשי תאטרון" מתן כלים, תמיכה וליווי למטפל העיקרי בחולה הסרטן להתמודדות עם המציאות המורכבת של מחלה, הן מבחינה מעשית והן מבחינה רגשית, מתוך אמונה כי כך המטופל יחווה תמיכה טובה יותר אשר תקל עליו את ההתמודדות עם מציאות של מחלה המאיימת על חייו. שירות זה ניתן . מכון האונקולוגי במרכז הרפואי פוריה, טבריה ב

האגודה למלחמה בסרטן מקדמת תוכניות טיפול חדשניות לשיפור דרכי הטיפול והשיקום בחולים. האגודה מממנת תקנים לתקופה של חמש שנים, תוך התחייבות המרכז הרפואי להמשיך במימון התקן לאחר מכן. בזכות השקעה זו שודרג כל המערך הרב-מקצועי של הטיפול הפסיכו- אונקולוגי בחולי הסרטן ברחבי הארץ. בין השאר הוקמה רשת של אחיות מתאמות אונקולוגיה בקהילה, אחיות סטומה, אחיות ועובדות סוציאליות לתיאום הטיפול בסרטן השד, דיאטניות וצוותים פסיכו-אונקולוגיים הזוכים גם להכשרה מקצועית מתמשכת, באמצעות האגודה למלחמה בסרטן. בנוסף, האגודה סייעה במימון כוח אדם שנדרש לטיפול מורכב של השתלת מח עצם עצמית והשתלת מח עצם מתורם זר, בהקמת בנק הדם הטבורי הציבורי הארצי ובתמיכה בתוכניות המשלבות טיפול רפואי פליאטיבי וטיפול סיעודי ופסיכו-חברתי. האגודה למלחמה בסרטן ממשיכה להשקיע בפיתוח ובקידום תוכניות חדשות ופרויקטים חדשניים לשיפור השירות לחולי סרטן, תוך מתן עדיפות לפרויקטים ייחודיים הנוגעים ישירות לטיפול בחולים, במחלימים ובבני משפחותיהם. להלן הפרויקטים החדשים שהאגודה תומכת בהם: פילאטיס במהלך הטיפולים וגם לאחריהם עייפות היא האתגר העיקרי שאיתו מתמודדים חולים ומחלימים מסרטן. התשישות קיצונית במיוחד כאשר הטיפולים משולבים ומתווספים לניתוח. הפילאטיס מציע חזרה עדינה והדרגתית לפעילות גופנית קבועה שיכולה לסי יע בית באגירת כוחות והשבת הסבולת. השירות ניתן ב . אידי מעגן, באר שבע

11

// האגודה למלחמה בסרטן 2021 דין וחשבון

עובדת סוציאלית לטיפול פליאטיבי שיפור איכות הטיפול בחולים עם מחלות מסכנות חיים וחולים הנוטים למות מקבל חשיבות עליונה בתוכנית הלאומית לטיפול פליאטיבי. על מנת להשלים את הטיפול המיטבי של האחות הפליאטיבית ושל הרופא, מסייעת האגודה במימון עו"ס פליאטיבית אשר נותנת טיפול רגשי למטופל ולבני משפחתו עם קבלת בשורה מרה, עזרה במיצוי זכויות החולים, מילוי טפסים והנחיות רפואיות במרכז הרפואי מקדימות. השרות ניתן במחלקות האשפוז . בני ציון, חיפה אחות מתאמת טיפול תומך מטרת הפרויקט היא הענקת ייעוץ טיפול תומך לחולים אונקולוגים המאושפזים במחלקות השונות במרכז הרפואי. בנוסף, האחות נותנת הדרכה בנושא טיפול תומך לצוותים הרפואיים והסיעודיים העובדים במחלקות השונות. השירות ניתן במחלקת האשפוז ובכל מחלקות במרכז בית החולים בהם מאושפזים חולים אונקולוגים . רפואי לגליל, נהריה הקמת מרפאת מחלימים ייעודית לילדים בניית תשתית ארגונית לריכוז הטיפול באוכלוסיית המחלימים ולבניית תוכנית טיפול אינדבידואלית המבוססת על ההיסטוריה הרפואית ועל צרכי המטופל, איתור מוקדם וטיפול בסיבוכים מאוחרים לאחר החלמה מממאירות בגיל הילדות, הנעורים והבגרות הצעירה. השירות ניתן במרכז הרפואי במחלקה להמטו-אונקולוגיה ילדים שיבא, תל השומר. CBT טיפול קוגנטיבי-התנהגותי טיפול שיטתי וממוקד המגדיר מטרות ברורות להשגתן. גישה זו יעילה בהתמודדות רגשית עם מחלת הסרטן ועם הטיפול הרפואי, שכן תקופת הטיפול הרפואי האינטנסיבי בסרטן מתרכזת על פי רוב במספר שבועות, וחלק מהתכנים הנפשיים המאפיינים תקופה

זו ממוקדים ומאפשרים שימוש בטיפול קוגנטיבי- בקריה התנהגותי. השירות ניתן במכון האונקולוגי . הרפואית רמב"ם, חיפה שיקום סרטן מתחיל באשפוז מתן מענה על הצורך בשיקום חולה סרטן כבר בשלב האשפוז. שירות זה כולל התייחסות לירידה בתפקוד בעקבות המחלה והטיפולים, מתן אפשרות למטופל לשפר את תפקודו כבר בשלב האשפוז, מתן כלים להתמודדות לסובלים מנוירופתיה, תשישות, נפילות וליקוי קוגנטיבי, טיפול בריפוי בעיסוק אשר נועד לסייע לאנשים למצוא דרכים לשפר את מעורבותם בעיסוקים בעלי משמעות ומטרה עבורם, מתוך הבנה כי בריאות יכולה להיות מושפעת מאי יכולת לבצע פעילויות מסוימות בעקבות המחלה. השירות ניתן במכון לאשפוז יום המטו-אונקולוגיה . בקריה הרפואית רמב"ם, בחיפה יחידת אחזקה ומעקב באונקולוגיית ילדים מתן טיפולים נפשיים פרטניים מותאמים לילדים חולי סרטן בשלב ההחזקתי או המעקב. הקמת קבוצות ילדים הנמצאים בתהליך התאוששות ממחלת הסרטן, עם ניסיון לתת מענה ייחודי למתבגרים והוריהם. השירות בקריה הרפואית ניתן במחלקה להמטו-אונקולוגיה ילדים רמב"ם, חיפה. צילום ככלי טיפולי בחולים המטולוגים המאושפזים בבידוד כאשר חולה נמצא בבידוד הוא נתקל בקושי לעבד את החוויות הקשות שהוא חווה במהלך האשפוז, במיוחד את הבדידות. קושי נוסף הוא פגיעה ביכולת להסתמך על כוחות מהעבר, בשל שבירת רצף הזהות וההשתייכות. טיפול בצילום מסייע מצד אחד כתיעוד בזמן אמת, כאן ועכשיו, ומצד שני הצילומים משמשים חיבור לעולםשבחוץ, בקריה למשפחה ולחברים. השירות ניתן במכון ההמטולוגי . הרפואית רמב"ם, חיפה

12

שירותים אונקולוגיים

שירותים אונקולוגיים במוסדות רפואיים ובקהילה בתמיכת האגודה למלחמה בסרטן

אחות סיעודית למרפאה גריאטרית אונקולוגית-פליאטיבית

האגודה למלחמה בסרטן משקיעה זה שנים רבות בשדרוג מערך הטיפול האונקולוגי, לשיפור השירות לחולי הסרטן ולבני משפחותיהם - באמצעות מימון פרויקטים ותקנים של אנשי מקצוע (אחיות, עובדות סוציאליות, דיאטניות ועוד). בזכות סיוע זה הוקמה תשתית מכובדת וחשובה של שירותים פסיכו-אונקולוגיים ושירותי סיעוד ייעודיים בתחום המערך האונקולוגי. צוותים רב-מקצועיים אלה, זוכים גם להכשרה מקצועית מתמשכת של האגודה למלחמה בסרטן. כיום מאושרים תקנים רק לשירותים חדשים שהוקמו לאחרונה. בשנה זו החלה האגודה לתמוך במימון התקנים הבאים: פסיכו-אונקולוגית למרפאת נג"ה טיפול פרטני וקבוצתי להפחתת מצוקה נפשית, הגברת חוסן וסיוע בקבלת החלטות רפואיות ואישיות, קידום טיפול רפואי מיטבי לצד איכות חיים טובה בקרב נשים . השירות ניתן במרפאת נג"ה BRCA עם נשאות בגנים . בבית החולים שערי צדק, ירושלים (מרפאה לנשים נשאיות ) BRCA למוטציה בגנים

הנגשת מיצו י זכו י ות לאוכלוסי יה הסובלת ממחלה אונקולוגית ומוגבלת תפקודית. התאמת טיפול מותאם אישי למטופל אונקולוגי וגריאטרי. שיפור והפחתה של תסמינים פליאטיביים והקלת סבל המטופל ומשפחתו. השירות ניתן במרפאה הגריאטרית-אונקולוגית-פליאטיבית . מכבי שירותי בריאות, מחוז צפון באזור הצפון, פסיכולוג לאונקולוגיה ילדים מתן מענה פסיכולוגי מותאם להתערבויות פסיכולוגיות נדרשות עבור הילד, משפחתו והצוות המקצועי המטפל בילד. קידום שיתוף הפעולה בין גורמי צוות וטיפול שונים, בהתמקדות על תקשורת בין המטפל למטופל, ניהול כאב וסימפטומים. השירות ניתן ביחידה לאונקולוגיית ילדים . במרכז הרפואי העמק, עפולה אחות מרכזת תחום אונקולוגיה וטיפול תומך מתן מענה לאוכלוסיית המטופלים האונקולוגים, בתחום הטיפול התומך ומתן מידע למטופלים ולצוותים. בנוסף, בבית החולים מעקב אחר חולים ומחלימים. השרות ניתן . אסותא, אשדוד

13

// האגודה למלחמה בסרטן 2021 דין וחשבון

בנייה, מכשור ופיתוח

האגודה למלחמה בסרטן מסייעת בהקמה, בשיפוץ ובהפעלה של מחלקות אונקולוגיות במרכזים רפואיים ברחבי הארץ, ומסייעת במימון רכישת ציוד חדיש ומשוכלל למרכזים רפואיים ובמכונים אונקולוגיים. סיוע זה מתאפשר כאשר מתקבלת באגודה תרומה ייעודית. האגודה לא לוקחת תקורה ומוודאת שהמוסד הרפואי אליו מופנית התרומה לא ייקח תקורה, כך שהתרומה עוברת במלואה. בחודש יולי נערך טקס הסרת הלוט למכשיר ממו- טומוסנתזיס, אשר נתרם ע"י האגודה למלחמה בסרטן , באמצעות תרומה מקרן ע"ש סופי ואברהם סטוצ'ינסקי למרכז השד החדש במרכז הרפואי העמק, עפולה. , יו"ר האגודה למלחמה פרופ' אברהם קוטן בטקס נכחו , מנהל המרכז הרפואי העמק, ד"ר זיו רוזנבוים בסרטן, , מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן , משה בר-חיים , מנהל המכון האונקולוגי במרכז פרופ' גיל בר-סלע הרפואי העמק, וכל צוות מרכז השד החדש

ר רוזנבוים (משמאל), מנהל המרכז הרפואי העמק, ומשה בר-חיים, " ד ל האגודה למלחמה בסרטן, ליד מכשיר הממו-טומוסנתזיס " מנכ

צוות מרכז השד, הנהלת המרכז הרפואי העמק והנהלת האגודה למלחמה בסרטן, לצד שלט ההוקרה

14

בנייה, מכשור ופיתוח

תוך סימפוניים, מאפשר הורדת נגעים/ גידולים תוך סימפוניים ופתיחת חסימות של סמפון. בנובמבר יערך טקס הסרת הלוט במרכז הסרטן החדש בסורוקה לשתי יחידות חדשות היחידה לאורו-אונקולוגיה והיחידה לטיפול בחולי סרטן ריאה. היחידות נתרמו ע"י האגודה 'קרן מריםשערשלזינגר ז"ל למלחמה בסרטן מתוך הקדש . שהאגודה משמשת בו כנאמן. למען ציבור חולי הסרטן' בנוסף נחנך סניף האגודה החדש במרכז הסרטן גם הוא . במסגרת העשייה בסניף, מרים שער שלזינגר ז"ל ע"ש תקיים האגודה פעילויות תמיכה לאוכלוסיית חולי הסרטן באזור באר שבע והסביבה, לרבות קבוצות תמיכה, חוגים, הרצאות, שירותי ייעוץ ופעילויות הסברה וקידום בריאות.

באוקטובר יערך טקס הסרת הלוט לשני מכשירים נוספים שנתרמו במהלך השנה: • אשר נתרםע"י האגודה למלחמה בסרטן Blue Lazer מכשיר , קרן ע"שסופי ואברהםסטוצ'ינסקי באמצעותתרומהמ למרכז המולטי-דיסציפלינרי לגידולי ראש צוואר במרכז הרפואי לין בחיפה. מכשיר זה מאפשר טיפול בגידולים מוקדמים של מיתרי הקול בתנאי מרפאה. • אשר נתרם ע"י CRYO מכשיר ברונכוסוקפיה עם קרן האגודה למלחמה בסרטן, באמצעות תרומה מ , לבית החולים כרמל ע"ש סופי ואברהם סטוצ'ינסקי בחיפה. מכשיר זה מאפשר לקחת ביופסיות מנגדעים

מחשוב ומערכות מידע

מנוטרות על ידי מספר מערכות וחברות בתחום אבטחת המידע כדי למנוע פריצות וזליגת חומרים חסויים לגורמים לא מורשים. השנה בוצע שדרוג במערכות על מנת להבטיח אבטחת מידע כוללת ורחבה ברמה הארגונית.

האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מדי שנה בשנה משאבים רבים לטובת שיפור הנגישות למידע ולשירותים שאותם היא מספקת - לחולים, למחלימים ולבני משפחותיהם. , אמונה דיוויד מוס-רנדל מחלקת המחשוב באגודה בהובלת על פתרונות מחשוב רבים, שמאפשרים לממש חזון זה. כל שנה האגודה נבחנת על ידי מכון התקנים על מנת (תקן למוסדות ISO 27799 ותקן ISO 27001 לעמוד בתקן האגודה 2014 רפואיים), שניהם בתחום אבטחת המידע. מאז עוברת בהצלחה מבדק זה של מכון התקנים מדי שנה. במהלך השנה החולפת בוצעו התאמות בכדי לעמוד בתקן וגם לענות על הצרכים של קשר דיגיטלי עם החולים, המחלימים והציבור הרחב. בנוסף האגודה עברה לגיבוי מערכות בענן לצורך אבטחת המשכיות עסקית במקרה של פגיעה פיזית במערכות. האגודה משקיעה באופן שוטף בעדכון תוכנות ומערכות הפעלה של השרתים ותחנות הקצה. מערכות האגודה

15

// האגודה למלחמה בסרטן 2021 דין וחשבון

גילוי מוקדם

סרטן הערמונית

מהחולים מאובחן מתחת 1%- עם הגיל (פחות מ ). עיקר התחלואה בכל קבוצות האוכלוסייה 50 לגיל ומעלה. 65 היא בבני • • שיעור ההישרדות היחסי מהמחלה לחמש שנים גבוה 2011-2007 מאוד ביהודים ואחרים שאובחנו בין השנים ). בגברים ערבים שאובחנו באותה התקופה 96.8% ( .86.3% שיעור ההישרדות היחסי לחמש שנים הוא • • על פי נתוני ארגון הבריאות העולמי, בהשוואה בינלאומית סרטן הערמונית הוא הסרטן השני בשכיחותו בגברים בעולם מבחינת היארעות, והחמישי בשכיחותו בעולם בתחלואה, 36- כגורם תמותה. ישראל נמצאת במקום ה - כלומר, 90 אולם מבחינת שיעורי התמותה במקום שיעורי הריפוי גבוהים מאוד. מירי זיו, מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן לשעבר וסגנית יו"ר האגודה בהתנדבות כיום. אישר הוועד המנהל סיוע לתקופה נוספת 2020 בשנת למשרד הבריאות, בהפעלת מערך רשמים ייעודיים לבקרת האיכות של התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן השד בישראל. לקידום המאבק 2020 לרגל חודש המודעות הבינלאומי בסרטן השד, המצוין בעולם ובישראל במהלך חודש אוקטובר, פרסמה האגודה בשיתוף משרד הבריאות נתונים חדשים על מחלת סרטן השד בארץ ובעולם. , פרופ' ליטל קינן-בוקר הנתונ ים הוצגו על ידי

בספטמבר מצוין בישראל ובעולם יום המודעות 15- ב הבינלאומי למאבק בסרטן הערמונית. לקראת יום זה מפרסמת האגודה למלחמה בסרטן, בשיתוף משרד הבריאות, את הנתונים המעודכנים ביותר בישראל. :2020 להלן עיקרי הנתונים, שהתפרסמו בספטמבר • • סרטן הערמונית הוא הסרטן השכיח ביותר בגברים גברים בסרטן חודרני 2,256 חלו 2017 בישראל. בשנת של הערמונית. • • גברים שאובחנו 9,626 , חיו בישראל 31.12.2017- נכון ל :2017-2013 עם סרטן חודרני של הערמונית בשנים ערבים. 534- יהודים ואחרים ו 9,092 • • הסיכון לסרטן הערמונית גבוה יותר בגברים יהודים ובגברים "אחרים" בהשוואה לגברים ערבים, ועולה התוכנית הלאומית לאבחון סרטן השד התוכנית הלאומית לאבחון מוקדם של סרטן השד, שנה, מופעלת עם 20- שיזמה האגודה לפני למעלה מ משרד הבריאות ובשיתוף כל קופות החולים. לאורך כל השנים התוכנית מנוטרת בסיוע ובמימון האגודה: החל בבדיקות האבחון הרדיולוגיות בקבוצת היעד של , דרך הפעולות הכירורגיות והאבחון 74-50 נשים בגיל הפתולוגי וכלה בניטור במכונים האונקולוגיים של נשים שאובחנו עם ממאירות. מאז הפעלת התוכנית נוטרו מיליוני בדיקות הדמיית שד. את התוכנית הארצית כולה יזמה וריכזה מטעם האגודה

סרטן השד

16

גילוי מוקדם

הבריאות, צומצמו מספר התורים בכל יום פעילות. הניידת ומעניקה אסותאשירותי בריאות על ידי 2010 מופעלתמאז שירותים לכל מבוטחות הקופות השונות. כיום עומדת ישראל בצמרת הטבלה האירופית בשיעורי ביצוע הממוגרפיה, תוך צמצום פערים, ובטבלה העולמית נמצאת ישראל בין המדינות המובילות בשיעורי הריפוי של נשים מסרטן השד. מסלול הניידת מתעדכן על בסיס קבוע, ומלווה בתוכנית הסברה של האגודה למלחמה בסרטן. התחנות האזוריות לגילוי מוקדם של סרטן השד האגודה ממשיכה לסי יע בהפעלת מספר תחנות אזוריות לגילוי מוקדם של סרטן השד בפריפריה. תוכנית ההדרכה הארצית למודעות לבריאות השד ולחשיבות האבחון המוקדם של סרטן השד נערכת לכלל הנשים בישראל. מאמצים רבים בנושא מושקעים במגזרים שונים באוכלוסייה, כגון במגזר הערבי, בקרב עולות חדשות, במגזר החרדי ועוד. חומרי ההסברה של האגודה למלחמה בסרטן מעודכנים ומופצים במאות אלפי עותקים בעברית, ערבית וברוסית. מערך הרצאות אחיות מתאמות בריאות השד בנושא מניעה וגילוי מוקדם של סרטן השד, אורח חיים בריא ופעילות האגודה למלחמה בסרטן אחיות מתאמות בריאות השד מעבירות לציבור הרחב הרצאות מטעם האגודה - במטרה להעלות את המודעות לחשיבות הגילוי המוקדם של סרטן השד, לשמירה על אורח חיים בריא העשוי להפחית את הסיכון לחלות וכן למגוון פעילויותיה של האגודה בישראל - למען החולות ונגד המחלה. ההרצאות של האגודה ® מלוות בסיפור אישי של מתנדבת 'יד להחלמה' למלחמה בסרטן ובחלוקת חומרי הסברה בנושא. השנה בשל מגפת הקורונה, התקיימה פעילות ההסברה בצורה מקוונת ברחבי הארץ, ולחשיפה רבה יותר של ההרצאות. בשיתוף פעולה עם מחלקת שיקום ומחלקת הרצאות 100- סניפים, התקיימו ברחבי הארץ למעלה מ מקוונות בנושא מניעה ואבחון מוקדם של סרטן השד. בנוסף היו גם הרצאות בנושא כללים לחיים בריאים.

מנהלת המרכז הלאומי של משרד הבריאות לבקרת מחלות ויו"ר הועדה למניעה וגילוי מוקדם של האגודה למלחמה בסרטן. • • סרטן השד אחראי לכשליש ממקרי הסרטן החדשים . זוהי המחלה הממאירה השכיחה בכל שנה בכלל הנשים ביותר בקרב נשים בכל קבוצות האוכלוסייה בישראל 5,279 אובחנו 2017 (יהודיות ואחרות, ערביות). בשנת ) אובחנו עם 88%( 4,649 : חולות חדשות עם גידול בשד ) עם גידול ממוקד. 12%( 630- גידול חודרני ו • • נשים שאובחנו עם סרטן 23,583 כיום חיות בישראל , ושהחלימו או שעדי י ן 2013-2017 השד בשנים מתמודדות עם המחלה. • • ההישרדות היחסית לחמש שנים מסרטן השד בישראל גבוהה יחסית: 2007-2011 בקרב נשיםשאובחנו בתקופה 2017 בקרב ערביות. בשנת 84%- בקרב יהודיות ו 90% נשים בישראל. 1,078 נפטרו מסרטן חודרני של השד זהו הגורם השכיח ביותר לתמותה מסרטן בקרב נשים, האחראי לכחמישית מכלל התמותה מסרטן בנשים יהודיות ואחרות ובנשים ערביות. עיקר התמותה הוא בנשים בקבוצות הגיל המבוגרות. ניידת הממוגרפיה של האגודה למלחמה בסרטן כחלק מתוכנית הסריקה הלאומית, ובמטרה להעלות את היענות הנשים לביצוע בדיקות ממוגרפיה בפריפריות רכשה האגודה 2001 גיאוגרפיות וחברתיות, בשנת למלחמה בסרטן את ניידת הממוגרפיה הראשונה 'מיכל' שהוחלפה בהמשך על ידי ניידת חדשה. מאז הפעלתה של הניידת הוכחה חשיבות פעילותה בשטח. בעזרת ניידת הממוגרפיה, צומצמו משמעותית הפערים בשיעורי ההיענות לבדיקה בין המגזרים השונים, כגון נשים חרדיות ועולות חדשות, והתבטלו לחלוטין הפערים בין נשים יהודיות לערביות. (מאוגוסט לאוגוסט) במסגרת פעילות 2020-21 במהלך בדיקות ממוגרפיה 19,000 הניידת ברחבי הארץ בוצעו מעל בפריפריות חברתיות וגיאוגרפיות, זאת למרות שבראשית התקופה, בשל מגפת הקורונה ושמירה על הוראות משרד

17

// האגודה למלחמה בסרטן 2021 דין וחשבון

הקונסורציום הישראלי לאבחון גנטי בסיוע האגודה למלחמה בסרטן המכונים העוסקים בגנטיקה של הסרטן, ממשיכים בקיום המחקר המשותף והרב-מרכזי בנושא הגנטיקה של סרטן השד והשחלה בישראל, ביוזמת ובסיוע האגודה למלחמה בסרטן. את פרופ' אפרת לוי-להד הקונסורציום מרכזת מהמרכז הרפואי שערי צדק, ושותפים בו המרכזים שיבא, רמב"ם, רבין, תל אביב, הרפואיים וולפסון, קפלן, סורוקה, שערי צדק, יצחק שמיר (אסף הרופא), מרכז רפואי לגליל, (מידע נוסף על הקונסורציום בני ציון והעמק ופעילותו בפרק 'רישום ומעקב'). תכנית 'הסיכוי שבסיכון', להעלאת המודעות של חולות סרטן שד ושחלה לחשיבות שבקבלת ייעוץ פרופ' אפרת לוי-להד גנטי, הוקמה בשיתוף עם . NCF וקרן

מחלת סרטן במשפחה – מערכת ייעוץ למשפחות בסיכון גבוה קרובי משפחה בדרגה ראשונה של חולה סרטן (מעי גס, שד, שחלה, ערמונית ומלנומה) מצויים בסיכון גבוה לחלות במחלה, וייתכן כי מדובר במחלת סרטן שנים פעל שירות ייעוץ 26 על רקע תורשתי. במשך לסרטן משפחתי במסגרת המרכז הארצי לבקרת סרטן. שירות זה התבצע בשיתוף האגודה למלחמה , מנהל המחלקה פרופ' גד רנרט בסרטן, בניהולו של לרפואת הקהילה ואפידמיולוגיה במרכז הרפואי כרמל, ויועץ האגודה למלחמה בסרטן בנושא בקרת סרטן, המהווה יחידה ארצית של שירותי בריאות כללית בנושא. בתקופה זו עברו דרך השירות למעלה משפחות, שקיבלו ייעוץ בדרגות שונות. 13,000- מ שירות ייעוץ ארצי זה מהווה משאב מידע משמעותי הן לאוכלוסייה והן למקבלי ההחלטות במערכת הבריאות העוסקים בתחום הסרטן.

סרטן הריאה

מנתוני הרישום הלאומי לסרטן במשרד הבריאות, עולה כי חלה עלייה במספר הנשים החולות בסרטן 2017 בשנת הריאה בישראל ובמספר הנפטרות מהמחלה, כנראה כתוצאה מעליית שיעור המעשנות בעבר. חישוב מדד ההישרדות היחסית מסרטן הריאה לחמש שנים, הראה שלמרות שיפור קטן בשנים האחרונות, סרטן הריאה נותר מחלה קטלנית גם בקרב חולים צעירים.

לציון יום המודעות הבינלאומי לקידום המאבק בסרטן הריאה המצוין בחודש נובמבר, האגודה למלחמה בסרטן 2020 בשיתוף משרד הבריאות פרסמו את הנתונים המעודכנים לגבי מצב סרטן הריאה בישראל. סרטן הריאה הוא הסרטן השני בשכיחותו בעולם המערבי ומהווה גורם עיקרי לתמותה מסרטן. בישראל סרטן הריאה הוא סוג הסרטן הנפוץ ביותר בקרב גברים ערבים, ובין השכיחים גם בקרב גברים יהודים, נשים יהודיות ונשים ערביות.

18

גילוי מוקדם

סרטן צוואר הרחם

שיעורי התמותה בישראל נמצאים OECD למדינות ה- בטווח הבינוני. • לגילוי מוקדם של שיעור הביצוע של בדיקות סקר סרטן צוואר הרחם בשלוש השנים האחרונות בקרב בנות , על פי נתוני 2018 בשנת 51.5% בישראל היה 54-35 תוכנית המדדים הלאומית בבריאות הקהילה. שיעור זה עבור נשים בגילים 2013 נמוך מהשיעור שדווח בשנת ). עם זאת, מדובר 61.6%( OECD במדינות ה- 69-20 בקבוצות גיל שונותהתוכנית הלאומית למדדי איכות 54-35 ברפואת הקהילה אף בדקה אתשיעור הנשים בנות בחמש השנים האחרונות. לא נבדקו כלל בישראל אשר 2014 בשנת 39.0%- נמצא כי השיעור ירד עם השנים: מ . שיעור אי הביצוע היה גבוה פי 2018 בשנת 34.8%- ל ) לעומת 55.4%( בנשים במצב חברתי-כלכלי נמוך 2.5 .)23.1%( נשים במצב חברתי-כלכלי גבוה סרטן המעי הגס והחלחולת בישראל גבוה מעט . עם 56- מהשיעור העולמי הממוצע, ונמצא במקום ה זאת, בהשוואה עולמית של שיעורי התמותה מסרטן המעי הגס והחלחולת, שיעור התמותה בישראל הינו , וזהה לשיעור התמותה העולמי 69 נמוך יחסית, מקום הממוצע. פרסם משרד הבריאות חוזר המנחה 2020 באוקטובר את הגורמים המטפלים לבדוק כל מטופל מתחת גיל אשר נותח בשל ממאירות של המעי הגס או הרחם 70 לנוכחות תסמונת לינץ', ובכך קיבל את עמדת האיגודים המקצועיים והאגודה למלחמה בסרטן. לבדיקה לנוכחות תסמונת לינץ' במטופל עם ממאירות חשיבות עצומה, שכן גידולים במטופלים עם תסמונת לינץ' רגישים לטיפולים אימונולוגיים, ולכן אבחון התסמונות יכול לשנות את מהלך המחלה ולאפשר איתור קרובי המשפחה עם נשאות הנמצאים בסיכון לסרטן מגיל צעיר. האבחון מאפשר מעקב מתאים אחר המטופל ובני משפחתו ומניעת תחלואה ומוות מסרטן.

לרגל שבוע המודעות לסרטן צוואר הרחם שחל בינואר , פרסמה האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף משרד 2021 הבריאות נתונים מעודכנים על התחלואה והתמותה מסרטן צוואר הרחם בישראל: • עם סרטן נשים 248 אובחנו בישראל 2017 בשנת נשים עם נגע טרום 717 חודרני של צוואר הרחם ו- ) בצוואר הרחם. בהשוואה בינלאומית III סרטני (דרגה ) Globocan 2018 (על פי נתוני OECD עם מדינות ה- של היארעות סרטן חודרני בצוואר הרחם, נמצאת .)36- מ 33( ישראל במקום נמוך יחסית • בקרב נשים שאובחנו עם סרטן חודרני של צוואר הרחם שנים 54 , גיל האבחנה הממוצע היה 2012-2017 בין שנים בערביות. 50- ביהודיות ואחרות ו • בהשוואה בינלאומית, למרות ששיעורי ההיארעות של סרטן חודרני בצוואר הרחם נמוכים בישראל בהשוואה לקידום המאבק 2021 לרגל חודש המודעות הבינלאומי בסרטן המעי הגס והחלחולת, המצוין בישראל ובעולם בחודש מרץ, משרד הבריאות והאגודה למלחמה בסרטן פרסמו את הנתונים המעודכנים ביותר של סרטן המעי הגס בישראל. :2018 להלן עיקרי הנתונים המעודכנים לשנת • היה סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת 2018 בשנת הסרטן השני בשכיחותו בישראל בכלל האוכלוסייה, אחרי סרטן הערמונית בקרב גברים יהודים, סרטן הריאה בקרב גברים ערבים וסרטן השד בנשים יהודיות, ערביות ואחרות. מקרים חדשים של 3,095 בשנה זו אובחנו בישראל סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת. • מתושבי ישראל מסרטן חודרני 1,223 נפטרו 2018 בשנת של המעי הגס והחלחולת. ירידה מובהקת בתמותה בקרב המגזר היהודי ומגמה יציבה במגזר הערבי. • בהשוואה מול מדינות העולם שיעור ההיארעות של

סרטן המעי הגס

19

// האגודה למלחמה בסרטן 2021 דין וחשבון

נתוני התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס

בעלי פוטנציאל להתמרה סרטנית), כמו גם גילוי מוקדם של נגעים סרטניים. על פי התוכנית הלאומית למדדי איכות בקהילה, שיעור בישראל שביצעו בדיקת דם סמוי בצואה אחת 74-50 בני השנים 10- לפחות בשנה הקודמת או קולונוסקופיה ב 66%- בגברים ו 64%( 2018 בשנת 65% האחרונות היה )58%( 2014 בנשים). שיעור זה גבוה מהמדווח לשנת ), ומייצג עלייה בביצוע הבדיקות. 59%( 2016 או לשנת האגודה למלחמה בסרטן מלווה מדי שנה את פעילות התוכנית הלאומית במסע הסברה נרחב באמצעי התקשורת • חולים חדשים 1,959 אובחנו בישראל 2018 בשנת עם מלנומה עורית. • אובחנו עם מחלה בשלב מוקדם מאוד המשפר 93.1% את סיכויי הריפוי. • ,2007-2013 עבור יהודים ואחרים שאובחנו בשנים שיעור ההישרדות היחסית לחמש שנים עלה ועמד בנשים 90%- בגברים ו 87% על • אנשים ממלנומה 186 נפטרו בישראל 2018 בשנת חודרנית ממארת של העור. • על פי הנתונים האחרונים של ארגון הבריאות העולמי, 30 בקרב 22- במקום ה 2020 ישראל מדורגת בשנת המדינות עם שיעורי ההיארעות הגבוהים ביותר בעולם המדינותעםשיעורי התמותה 30 ובמקוםהאחרון בקרב . הגבוהים ביותר בעולם האגודה מעודדת הגשת הצעות לפרויקטים או למחקרים בתחום הגילוי המוקדם. במסגרת פעילות הוועדה למניעה וגילוי מוקדם, בראשותה של פרופ' ליטל קינן בוקר, אושרו השנה למימון הפרויקטים הבאים: , המרכז הרפואי ד"ר רעיה ליבוביץ ו ד"ר אילת אברהם .3 להופעת TNFSF4 שמיר. בנושא: הקשר בין ביטוי החלבון גרורות במלנומה. , המרכז הרפואי רבין. בנושא: מערכת ד"ר תום קוניקוף .4 בינה מלאכותית לזיהוי נגעים ממאירים במהלך בדיקת ) של הלבלב. EUS אולטראסאונד אנדוסקופית (

תוכנית לאומית לגילוי 2005 בישראל הופעלה בשנת מוקדם של סרטן המעי הגס והחלחולת ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות. התוכנית מתבססת עד גיל 50 על בדיקות דם סמוי בצואה, אחת לשנה, מגיל בבעלי סיכון ממוצע למחלה, נבדקים חיוביים או על 74 פי הנחיות רופא למי שמצויים בסיכון גבוה, יופנו להמשך בירור לבדיקת קולונוסקופיה. בדיקה זו מאפשרת זיהוי והסרה של נגעים שפירים במעי הגס והחלחולת (שהם שבוע המודעות למניעת סרטן העור ולגילויו המוקדם 29 שיזמה האגודה למלחמה בסרטן לפני 2021 לשנת ביוני. מטרת 20 עד 14 שנה נערך השנה בין התאריכים המבצע להעלות את מודעות הציבור לחשיבות מניעת נזקי השמש ואבחון מוקדם של סרטן העור. כבכל שנה שבוע המודעות נערך בשיתוף כל קופות החולים בישראל - שירותי בריאות כללית, מכבי שירותי בריאות, מאוחדת ולאומית שירותי בריאות - המעמידות לרשות הציבור מאות מרפאות לבדיקה בכל רחבי הארץ, ללא צורך בתשלום! במהלך השבוע רופאי עור וכירורגים פלסטיים מבצעים בדיקות לאבחון מוקדם של סרטן העור ומלנומה - שבכוחן להציל חיים. כבכל שנה, האגודה קיימה מסע הסברה בתקשורת שהשנה לווה לראשונה גם בפעילות ברשת החברתית טיקטוק (מידע נוסף בפרק 'הסברה, מידע וקידום בריאות'). לרגל שבוע העור, פרסמה האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף משרד הבריאות את נתוני המחלה העדכניים: , המרכז הרפואי שיבא, תל השומר. ד"ר קרן לבנון .1 בנושא: גילוי מוקדם של סרטן שחלה בהתבסס על דגימות נוזל מהרחם. , המרכז הרפואי ד"ר אדל פרחי ו פרופ' מירי סקלייר-לוי .2 שיבא. בנושא: גילוי מוקדם של ממצאים חשודים בעזרת ממוגרפיה בנשים BIRADS 4-5 לסרטן שד .50-59 בהשוואה לנשים בגילים 40-49 בגילים

סרטן העור

פרויקטים ותוכניותמחקר לגילוי מוקדם

20

הסברה, מידע וקידום בריאות

הסברה, מידע וקידום בריאות

האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מאמצים ומשאבים רבים בתחומי ההסברה, המידע וקידום הבריאות ומקיימת מגוון פעילויות לקידום הפחתת הסיכון לחלות בסרטן והאבחון המוקדם. בין היתר, האגודה מספקת מידע לחולים, למחלימים ולבני משפחותיהם בנושאים הקשורים למחלתם, לטיפולים ותופעות הלוואי. בנוסף, האגודה עוסקת בנושאים כגון העלאת המודעות לחשיבות הגילוי המוקדם ואימוץ אורח חיים בריא, בכלל זה: הימנעות מעישון, שמירה ׳ צמצום צריכת אלכוהול וקיום פעילות גופנית סדירה. ® על משקל גוף תקין, תזונה נכונה, התנהגות ׳חכמה בשמש . מירב דמארי את מחלקת הסברה, מידע וקידום בריאות, מנהלת

כל הפעילויות והשירותים מוצעים ללא תשלום - לציבור הרחב, לחולים, למחלימים ולבני משפחותיהם

יוםהמודעותלמאבקבסרטן הערמונית

לאור המחקרים האחרונים המצביעים על כך שצריכה גבוהה של עגבניות מבושלות עשויה להפחית את הסיכון לסרטן . על מנת להעלותמודעות לסרטן הערמונית 28%- ערמונית בכ שהתגייס לטובת הנושא וצילם אייל שני ומניעתו פנינו לשף סרטון במיוחד עבור האגודה, בו הוא מדגים את אחד המתכונים דקות. 10- שלו לצריכת עגבניות מבושלות שניתן להכין ב צפיות. 75,000- הסרטון קודם בדיגיטל וזכה ולמעלה מ

בספטמבר מצוין בישראל ובעולם יום המודעות 15- ב הבינלאומי למאבק בסרטן הערמונית. לקראת יום זה מפרסמת האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף משרד הבריאות את הנתונים המעודכנים, מהם עולה כי סרטן הערמונית הוא הסרטן השכיח ביותר בגברים בישראל; הראשון בשכיחותו בקרב יהודים והשני בשכיחותו, אחרי סרטן הריאה, בגברים ערבים.

21

// האגודה למלחמה בסרטן 2021 דין וחשבון

חודשהמודעותלמאבקבסרטן השד

נפתח חודש המודעות הבינלאומי 2020 באוקטובר 1- ב לקידום המאבק בסרטן השד, אשר מצוין בישראל ובעולם. 'להאיר בוורוד' ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן הואר השנה בניין המרגנית במחנה רבין (הקריה) בתל אביב בוורוד, במטרה להעלות את המודעות לחשיבות הבדיקה המוקדמת למניעת סרטן השד, זאת במסגרת שיתוף הפעולה המסורתי בין קבוצת החברות אסתי לאודר ישראל והאגודה למלחמה אתרים ברחבי 200- בסרטן. בניין הקריה הוא אחד מכ העולם שהוארו במהלך החודש בתאורה ורודה. בכך, ניתן האות לפתיחת חודש המודעות לסרטן השד בישראל. תודה מיוחדת לצה"ל שנענה לבקשת האגודה למלחמה בסרטן להאיר את מגדל המרגנית כדי לתרום להגברת המודעות לחשיבות המאבק בסרטן השד. כדי להעצים את האפקט ולהגביר את המודעות, רתמה 20- האגודה, באמצעות הסניפים ברחבי הארץ, למעלה מ רשויות מקומיות ליוזמה, והן האירו בוורוד מבני ציבור מרכזיים במהלך חודש המודעות.

קמפיין הסברה

• - האגודה למלחמה בסרטן הפיקה תשדיר רדיו חדש תשדיר רדיו חדש תחת הכותרת "לפעמים גם לתחושה או לשינוי הקל ביותר יש משמעות. לכי להיבדק". . קריינות BBDO גיתם התשדיר הופק בהתנדבות על ידי . התשדיר משלים מודעה גלי שטרקמן בהתנדבות: וסרטון, המעבירים מסר דומה. • להעלאת המודעות לסרטן השד במגזר תשדיר "טיפה" הערבי - התשדיר תורגם לערבית, וכך גם סרט על ניידת הממוגרפיה של האגודה. שניהם עלו במדיה הדיגיטלית מונגשים בשפה הערבית. • - לראשונה הופק סטיקר תזכורת סטיקרים לווטסאפ להעברה בהודעות בטלפון נייד. הסטיקר נועד לשמש תזכורת לנשים לגלות ערנות לכל שינוי בשד.

22

הסברה, מידע וקידום בריאות

יום המודעות לקידום המאבק בסרטן הריאה האגודה למלחמה בסרטן הכריזה בנובמבר על יום המודעות לקידום המאבק בסרטן הריאה, והופצה הודעה לעיתונות בנושא. משרד הבריאות בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן פרסמו נתונים עדכניים על סרטן הריאה בישראל. האגודה קיימה שני ימי עיון אונליין בנושא סרטן הריאה במהלך החודש: יום עיון של המרכז הרפואי בני ציון והאגודה למלחמה בסרטן ויום עיון בשפה הערבית. תוכנית הפיילוט לגילוי מוקדם של סרטן הריאה , במינון קרינה נמוך לאנשים CT תוכנית באמצעות סריקת מעשנים. האגודה למלחמה בסרטן סייעה בהתמקצעות התחום בארץ, והיא בעד יישום תוכנית פיילוט מבוקרת לגילוי מוקדם של סרטן הריאות, הכוללת בקרת איכות, כדי שעל פי התוצאות תגובש החלטה מושכלת על יישום תוכנית לאומית כלל ארצית. אישר משרד הבריאות לקיים פיילוט 2020 בתחילת בשיתוף קופות החולים לגילוי מוקדם של סרטן הריאה, אך עם פרוץ מגפת הקורונה טרם הוחל בביצועה. שבועהמודעות לסרטן צוואר הרחם לרגל שבוע המודעות שצוין בשבוע השלישי של חודש ינואר, האגודה בשיתוף משרד הבריאות פרסמו נתונים מעודכנים על התחלואה והתמותה מסרטן צוואר הרחם בישראל. אשר ביצעו 54-35 מהנתונים עולה כי שיעור הנשים בגיל בדיקות סקר לסרטן צוואר הרחם בשלוש השנים האחרונות בלבד, כך על פי נתוני התוכנית הלאומית 51.5% עומד על שפורסמו 2018-2016 למדדי איכות ברפואת הקהילה לשנים לאחרונה. למרות שהבדיקה בסל, שיעור הנבדקות נמוך במיוחד בקרב נשים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך. לרגל שבוע המודעות קיימה האגודה מפגש אונליין בנושא סרטן צוואר הרחם, העלתה לאתר האגודה מידע עדכני על החיסונים נגד נגיף הפפילומה האנושי ופרסמה ברשתות החברתיות את קמפיין "פפילומה - זה רק נשמע חמוד", לעידוד ההתחסנות. הקמפיין . MSD באדיבות חברת

• בנושא חומר הסברה דיגיטלי השנה הפיקה האגודה סרטן השד, שניתן להתחבר אליו באמצעות דף נחיתה ייעודי. • בשל מגפת הקורונה והמעבר לפגישות והרצאות באפליקציית זום, התאפשר השנה להעביר מספר מניעה וגילוי מוקדם של רב יותר של הרצאות בנושא , לחברות וארגונים, ולהגיע לקהל יעד רחב סרטן השד יותר, בהיעדר המגבלה הפיסית. קמפיין משותף למרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי (איכילוב) והאגודה למלחמה בסרטן: הקדישי שעה בשנה ותוכלי להציל את חייך! הקמפיין התקיים במהלך חודש המודעות וכלל סרטון קצר הקורא לנשים להקדיש שעה בשנה לטובת הגילוי המוקדם. הסרטון הוקרן על המסכים בבית החולים והועלה ברשתות החברתיות. חברי מועדון 300,000- כמו כן נעשתה פנייה בנושא ל של בית החולים, עם הפניה לדף מידע של BeWell האגודה למלחמה בסרטן בנושא אבחון מוקדם של סרטן השד והפחתת הסיכון לחלות באמצעות אימוץ אורח חיים בריא.

23

// האגודה למלחמה בסרטן 2021 דין וחשבון

יוםהסרטן הבינלאומי

במסגרת הפעילות, שהשנה בשל מגפת הקורונה התקיימה באופן מקוון (זום), למדו התלמידים והמורים הכללים לחיים בריאים' 12' בערים השונות בארץ על (המבוססים על הקוד האירופי), ועל הסטטיסטיקה המקומית והעולמית לגבי תחלואה ותמותה מסרטן. לקראת הפעילות הופקו שני סרטי הסברה קצרים: - סרט בהשתתפות חוקרים ורופאים מהו סרטן? .1 מהבכירים בתחומם בארץ, המציג בפני התלמידים מושגי יסוד לגבי מחלת הסרטן. בסרט השתתפו , פרופ' חוסאם חייאק , ד"ר ברק רוטבלט בהתנדבות: , ד"ר רביד שטראוסמן , פרופ' איתן פרידמן , ד " ר י ע ק ו ב ח נ א , פ ר ו פ ' משה א ל ק ב ץ . ד"רעידן כהן , ו פרופ' כרמיתלוי , פרופ' רוניתסצ'י פאיינרו

לקראת יום הסרטן הבינלאומי, המצוין מדי שנה ברחבי 4- ) ב UICC העולם על ידי ארגון הסרטן הבינלאומי ( בפברואר, פרסמו האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות את הנתונים המעודכנים ביותר על מחלת הסרטן. ציון יום הסרטן הבינלאומי נועד לאחד את העולם סביב העלאת המודעות למחלת הסרטן ולדרכי המניעה. ביום זה מונגשים מסרים של דרכי פעולה למניעת סרטן, צמצום גורמי סיכון ואימוץ אורח חיים בריא. מנתוני הרישום הלאומי לסרטן של משרד הבריאות עולה חולי סרטן, 31,000- כ 2018 כי בישראל אובחנו בשנת עם סרטן חודרני. בגברים יהודים ואחרים 27,000- מהם כ הייתה האבחנה השכיחה ביותר סרטן הערמונית, ובגברים ערבים סרטן הריאה. בנשים (יהודיות/אחרות וערביות) היה סרטן השד השכיח ביותר. פעילות האגודה לתלמידים לרגל יום הסרטן הבינלאומי לרגל יום הסרטן הבינלאומי קיימה האגודה פעילות ארצית לתלמידי חטיבות הביניים והתיכונים ברחבי הארץ ימי הפעילות 30- בשיתוף פעולה עם אשכולות פיס. ב בני נוער, שלמדו על חשיבות קיום 5,000- לקחו חלק כ אורח חיים בריא להפחתת הסיכון לחלות בסרטן והימנעות , מקדמת דנה פרוסט מגורמי סיכון. את הפעילות ריכזה הבריאות של האגודה.

- שבעה ספורטאים פעילות גופנית ואורח חיים בריא .2 מובילים בארץ ומוכרים לבני הנוער, בהם המדליסטית , והמתמודד האולימפי לינוי אשרם האולימפית הטריה , השתתפו בצילומי סרט בו הם מספרים על אורי ששון דרכם לשמירה על אורח חיים בריא תוך כדי העיסוק בספורט תחרותי. לא כל אחד יכול להיות מתמודד אולימפי, אבל כל אחד יכול אמץ אורח חיים פעיל המשלב פעילות גופנית, המפחיתה את הסיכון לסרטן.

24

הסברה, מידע וקידום בריאות

לטובת הגברת המעורבות והמודעות ולהרחבת מעגלי ההשפעה על ידי השימוש ברשתות חברתיות הפונות לבני נוער, הוחלט כי האגודה למלחמה בסרטן תפתח .2021- ערוץ טיקטוק החל מ לשם התחלת הפעילות נעשו שני צעדים עיקריים תחת : #בריא-לי ההאשטג , אשר הסרטון יובל מידן . גיוס אושיית טיקטוק מובילה, 1 שהעלתה זכה למיליוני צפיות והתייחסויות ברחבי העולם.

האגודה למלחמהבסרטן מודה לכל המומחים והספורטאים שהשתתפו בהתנדבות מלאה, לטובת החינוך לבריאות של בני הנוער. האגודה פתחה ערוץ טיקטוק ) הוא יישום (אפליקציה) המשמש Tik Tok טיקטוק ( ליצירת קטעי וידאו קצרים ושיתופם. נכון להיום היישום זוכה לפופולריות עצומה בקרב בני הנוער וצעירים והפך לפלטפורמת הסרטונים הקצרים המובילה בכל העולם. , ליישום יש יותר ממיליארד משתמשים 2021- נכון ל ברחבי העולם.

. רתימת בני הנוער ביום הסרטן הבינלאומי, במסגרת 2 פעילות עם אשכולות הפיס, לטובת יצירת תוכן איכותי לפרסום בטיקטוק, המלווה במסרים של האגודה בנושא מניעת סרטן ואורח חיים בריא, והמדבר בשפה של הצעירים.

25

// האגודה למלחמה בסרטן 2021 דין וחשבון

קמפיין רדיו וסרטדיגיטלי חדש–מקטינים האגודה הפיקה השנה קמפיין חדש - "מקטינים" - המיועד לרדיו ולמדיה הדיגיטלית. התשדיר הופק על ידי בהתנדבות מלאה. BBDO גיתם הקמפיין מזכיר כי שינויים באורח החיים, כמו הליכה מרובה, שימוש במדרגות במקום במעלית והחלפת מזונות מטוגנים בירקות - יכולים להקטין את הסיכון . את התשדיר מקריין בהתנדבות 50%- לחלות בסרטן בכ . התשדיר שתורגם גם לערבית ושודר ברדיו יפתח חוצב בערבית, מלווה בסרט קצר שעלה ברשתות החברתיות.

. MSD חברת התרופות הסרטונים הופקו באדיבות סדרת הסרטונים מתמקדת במונחים הנשאלים ביותר ברשת ועל פי דיווחם וניסיונם של האונקולוגים, ומספקת הסבר מהו טיפול אימונותרפי, מערכת החיסון, סוגי הטיפולים השונים, שילוב בין טיפולי קרינה, כימותרפיה ואימונותרפיה, תופעות הלוואי ועוד. הסרטונים זמינים באתר האגודה למלחמה בסרטן כשירות למטופלים ולציבור הרחב. , מנהל מרכז פרופ' גל מרקל את סדרת הסרטונים מוביל דוידוף לסרטן בבילינסון, וסגן מנהל המרכז הרפואי רבין. , פרופ' גל מרקל בסרטונים השתתפו בהתנדבות: , ד"ר רוית גבע , ד"ר מיה גוטפריד , פרופ' מיכל לוטם , פרופ' יעקב שכטר , ד"ר מיכל בסר , פרופ' גיל בר סלע , ד"ר דניאל קייזמן , ד"ר יאיר בר , פרופ' אהרון פופובצר , ד"ר קרן רובינוב , פרופ' עידו וולף , ד"ר גלעד ויינר , ד"ר אביביתפאר , ד"ר אילה הוברט , פרופ' אירית בן אהרון . יעל שטיינברג , ד"ר רוני שפירא האגודה למלחמה בסרטן מודה לכל המומחים שהשתתפו בסרטונים בהתנדבות מלאה, לטובת ציבור המטופלים ובני משפחותיהם.

השקת סדרת סרטוני הסברה בנושא אימונותרפיה

הטיפול האימונותרפי הוא אבן יסוד באונקולוגיה. באגודה למלחמה בסרטן הבינו כי קיים צורך ממשי להנגיש לציבור המטופלים ובני משפחותיהם מושגי יסוד 18 בסיסיים של הטיפול. לשם כך הוחלט לצלם סדרה של סרטונים בהם מסבירים בכירי הרופאים מתחומים שונים באונקולוגיה מושגים שונים מתחום הטיפול האימונותרפי, בצורה פשוטה וברורה לכולם.

פרופ' גל מרקל

26

הסברה, מידע וקידום בריאות

חודשהמודעותלמאבקבסרטן המעי הגס

לבצע בדיקת דם סמוי בצואה 50 לנשים וגברים מגיל פעם בשנה, כדי למנוע התפתחות של סרטן המעי הגס או לגלות אותו בשלב מוקדם. אם התוצאה חיובית התשדיר מזכיר כי חייבים להמשיך את הבירור בהתאם להמלצת הרופא. כמו כן הופקה מודעה לעיתונות עם אותם המסרים. בנוסף במהלך חודש מרץ קיימה האגודה יום עיון אונליין לחולים, מחלימים ובני משפחותיהם.

לרגל חודש המודעות לסרטן המעי הגס והחלחולת המצוין במהלך חודש מרץ הפיקה האגודה למלחמה בסרטן תשדיר רדיו וכן סרט המיועד להפצה בערוצי הדיגיטל: "תירוצים". הקמפיין מעודד ביצוע בדיקות סריקה של אבחון מוקדם לסרטן המעי הגס, והופק בהתנדבות על ידי חברת הפרסום . בתשדיר נשמעים תירוצים שונים של אנשים BBDO גיתם שאינם רוצים לבצע את הבדיקה. בנוסף הקמפיין קורא

המאבקבעישון

'היום הבינלאומי ללא עישון' במאי מציינת האגודה למלחמה בסרטן את היום 31- ב הבינלאומי לקידום המאבק בעישון, במקביל לארגון World No Tobacco ) המציין את WHO הבריאות העולמי ( בעולם. Day מטרתו של יום זה להדגיש את הסיכונים הבריאותיים הקשורים לעישון טבק וניקוטין ואת צעדי המדיניות היעילים להפחתת מספר המעשנים. על פי ארגון הבריאות העולמי ), השנה צוין היום תחת הכותרת "מתחייבים WHO ( להפסיק". הובילה לכך שמיליוני COVID -19 לפי הארגון, מגפת מעשנים הכריזו על רצונם להפסיק לעשן. מטר ממישהו 9 מחקרים הוכיחו שגם במרחק של מעל שמעשן, כולל הימצאות באוויר הפתוח, האדם שאינו מעשן נחשף לעשן וניתן יהיה למצוא בדמו חומרים מסוכנים. לכן, לרגל היום הבינלאומי הופקה מודעה חדשה המסבירה על מטר 9 הצורך להישמר מעשן המגיע למרחק של מעל ומתקשרת לנושא הקורונה והריחוק החברתי.

27

// האגודה למלחמה בסרטן 2021 דין וחשבון

קמפיין טיקטוק תחת ההשטאג "#לאמעשנים"

פודקאסט חדש לאגודה: מדריך לגמילה מעישון, בהשתתפות מיקי חיימוביץ' וד"ר ענת אנדן לרגל היום הבינלאומי לקידום המאבק בעישון, האגודה למלחמה בסרטן הפיקה פודקאסט חדש בחמישה פרקים, בשם "קולולו נגמלים מעישו ן!", בהנחי ית , שהתגייסו ד"ר ענת אנדן ובהשתתפות מיקי חיימוביץ' בהתנדבות מלאה כדי לסייע למעוניינים להיגמל מעישון. כל פרקי הפודקאסט, שהינו למעשה מדריך לגמילה עצמית מעישון, זמינים להאזנה באפליקציית ספוטיפיי, בגוגל פודקאסט ובאפל פודקאסט תחת השם "קולולו נגמלים מעישון!"

לטובת הקמפיין גויסו ידוענים ומשפיעני רשת שהעלו יובל מידן סרטונים תחת ההשטאג. וכן הועלו סרטונים של בעמוד האגודה שזכו מיד להצלחה רבה.

הפקת סרט אנימציה קצר על נזקי העישון סרטון אנימציה חדש לצעירים ובני נוער שישמש להרצאות לתלמידים בבתי הספר.

קמפיין חדש בשפה הערבית הוחלט לשים דגש על הפרסום בחברה הערבית בשל מספרם הגבוה של המעשנים. לקראת היום הבינלאומי לקידום המאבק בעישון הפיקה האגודה למלחמה בסרטן קמפיין חדש בשפה הערבית, המיועד לבני נוער ומעודד הימנעות מעישון. מסע הפרסום כלל את ערוצי הדיגיטל, עיתונות ורדיו. מיני-סייט על נזקי העישון וגמילה מעישון הושק מיני סייט ייחודי המרכז מידע רב ומגוון בנושא הסיגריות ומוצרי הטבק למיניהם, נזקי העישון והגמילה מעישון. כמו כן הופק ניוזלטר בנושא והופץ בתפוצה רחבה.

28

Made with FlippingBook - Online magazine maker