מיוסט יוסי - מערכות מיזוג בע"מ - פתרונות מיזוג אוויר מעוצבים - קטלוג מוצרים

סלוטים

חריצים 3 סלוט צר -

חריצים 2 סלוט צר -

סלוט צר

נתונים טכניים

מחירים

אורך מירבי ללא חיבור

שוליים מבפנים

שוליים מבחוץ מ"מ 20

רוחב עם ברגים

מינימום לחישוב

רוחב

עומק

מחיר

תיאור מוצר

מטר 3.80

7.5

52

48

מ"מ 25

₪ 316

מ"א 1

1 סלוט צר חריץ

9016 מ’- 6 מ’ -צבעים 3.8 אחרים

0

מ"מ 20

99

95

מ"מ 25

₪ 360

מ"א 1

חריצים 2 סלוט צר

מטר 6

0

מ"מ 20

146

142

מ"מ 25

₪ 530

מ"א 1

חריצים 3 סלוט צר

מטר 6

0

מ"מ 20

193

189

מ"מ 25

₪ 690

מ"א 1

חריצים 4 סלוט צר

-

236

₪ 900

חריצים 5 סלוט צר

מטר 6

0

מ"מ 0

מ"מ 25

₪ 500

מ"א 1

חריצים 2 סלוט צר צוקל

-

9.5

מ"מ 20

מ"מ 25

₪ 202

יחידה

495*95 ח' 2 סלוט צר

-

9.5

מ"מ 20

מ"מ 25

₪ 270

יחידה

795*95 ח' 2 סלוט צר

-

9.5

מ"מ 20

מ"מ 25

₪ 306

יחידה

995*95 ח' 2 סלוט צר

-

9.5

מ"מ 20

מ"מ 25

₪ 460

יחידה

1495*95 ח' 2 סלוט צר

-

9.5

מ"מ 20

מ"מ 25

₪ 613

יחידה

1995*95 ח' 2 סלוט צר

מ”מ 20

מ”מ 25

₪ 766

יחידה

2495*95 ח’ 2 סלוט צר

מ”מ 20

מ”מ 25

₪ 919

יחידה

2995*95 ח’ 2 סלוט צר מרובע 1 סלוט צר חריץ כולל סגירה 600*600 מרובע 1 סלוט צר חריץ ללא סגירה 600*600

-

7.5

מ"מ 20

מ”מ 20

מ"מ 25

₪ 588

יחידה

-

7.5

מ"מ 20

מ”מ 20

מ"מ 25

₪ 501

יחידה

600*600 ח' מרובע 2 סלוט צר כולל סגירה 600*600 ח’ מרובע 2 סלוט צר ללא סגירה

מ”מ 20

מ”מ 20

מ”מ 25

₪ 911

יחידה

מ”מ 20

מ”מ 20

מ”מ 25

₪ 844

יחידה

חריצים 5 *ישנה אופצייה לסלוט

סלוט עבה

אורך מירבי לחתיכה

נתונים טכניים

מחירים

27 שוליים מבחוץ

18 שוליים מבחוץ

מינימום לחישוב

רוחב אפשרי

עומק

מחיר

תאור מוצר

מטר 3.2

מטר 3.2

מטר 3.8

38-69

מ"מ 50

₪ 333.00

מ”א 1

1 סלוט חריץ

מ'. -6 9016 מ' 3.2 אחר-

68-130

מ"מ 50

₪ 433.33

מ”א 1

חריצים 2 סלוט

מטר 3.2

מטר 3.2

מטר 3.2

מטר 3.2

מטר 3.8

102-185

מ"מ 50

₪ 533.33

מ”א 1

חריצים 3 סלוט

מטר 3.2

מטר 3.2

מטר 3.8

135-246

מ"מ 50

₪ 700.00

מ”א 1

חריצים 4 סלוט

מטר 3.2

מטר 3.2

מטר 3.8

168-368

מ"מ 50

₪ 900.00

מ”א 1

חריצים 5 סלוט

מטר 3.2

מטר 3.2

מטר 3.8

201-368

מ"מ 50

₪ 1,280.00

מ”א 1

חריצים 6 סלוט

מטר 3.2

מטר 3.2

מטר 3.8

234-429

מ"מ 50

₪ 1,670.00

מ”א 1

חריצים 7 סלוט

מטר 3.2

מטר 3.2

מטר 3.8

268-490

מ"מ 50

₪ 2,187.00

מ”א 1

חריצים 8 סלוט

-

מ"מ 50

₪ 145.00

יחידה

495*95 ח' 2 סלוט

-

מ"מ 50

₪ 232.00

יחידה

795*95 ח' 2 סלוט

-

מ"מ 50

₪ 290.00

יחידה

995*95 ח' 2 סלוט

-

מ"מ 50

₪ 615.00

יחידה

1495*95 ח' 2 סלוט

-

מ"מ 50

₪ 580.00

יחידה

1995*95 ח' 2 סלוט

-

מ"מ 50

₪ 1,027.00

יחידה

2495*95 ח' 2 סלוט

-

מ"מ 50

₪ 1,233.00

יחידה

2995*95 ח' 2 סלוט

2 החברה שומרת לעצמה את האפשרות לשנות נתונים טכניים ומחירים ללא הודעה מראש. תיתכן סטייה קלה בין מידות הקטלוג לבין מידות המוצר בפועל.

Ai r f low

Made with FlippingBook Ebook Creator