אהבת חינם - קהילה של נתינה - לתת באמת למי שזקוק

, קיים פער עצום בין הצורך הזועק מהשטח למה שאנחנו מצליחים לספק לצערנו

לכן שמנו לעצמנו למטרה השנה:

להכפיל את מספר הנזקקים המקבלים מוטבים. 250 סיוע חודשי ל

1

2

לשלש את הסכום המחולק בכל חודש.

להרחיב ולבסס את מערך המתנדבים העירוני.

3

Made with FlippingBook - Online catalogs