אהבת חינם - קהילה של נתינה - לתת באמת למי שזקוק

Animated publication

ב״ה

בואו נדמיין עולם שבו כל נזקק מקבל מענה מלא מרשויות הרווחה. … ועכשיו הגיע הזמן להתעורר!

בכל שנה עשרות אלפי פניות מציפות את המערכת מחלקות הרווחה העירוניות. אבל , ופעמים הסוציאלית רחוקה מלעמוד בעומס … רבות, הפונים נשארים ללא מענה כלל

סיוע כלכלי חודשי

מערך התנדבות עירוני

תמיכה ליולדות חד הוריות

ליווי באירועי מעגל החיים

חלוקת ציוד וביגוד

בשיתוף פעולה עם מחלקת הרווחה של עיריית תל אביב, אנחנו מעניקים מענה מיידי למאות משפחות ויחידים, בדרך ליציאה ממעגל העוני.

, קיים פער עצום בין הצורך הזועק מהשטח למה שאנחנו מצליחים לספק לצערנו

לכן שמנו לעצמנו למטרה השנה:

להכפיל את מספר הנזקקים המקבלים מוטבים. 250 סיוע חודשי ל

1

2

לשלש את הסכום המחולק בכל חודש.

להרחיב ולבסס את מערך המתנדבים העירוני.

3

התקציב השנתי הנדרש על מנת לעמוד ביעדים אלו:

סה״כ תקציב ₪ שנתי

סה״כ תקציב ₪ חודשי

סכום ₪ חודשי

אחוז מהפונים כמות בחודש

סוג המוטב

40% כ משפחות מהפונים

₪ 1,440,000

₪ 120,000

₪ 1,200

100 כ-

חד הוריות/ יחידניות

30% כ מהפונים

75 כ-

₪ 810,000

₪ 67,500

₪ 900

קשישים ומוגבלים

30% כ מהפונים

₪ 540,000

₪ 45,000

75 כ-

₪ 600

חבילות סיוע ליולדות חד הוריות ויחידניות

חבילות 10 בשנה

₪ 2,800 לחבילה

₪ 28,000

₪ 1,800 לחבילה

מקרים 5 בשנה

ליווי כלכלי ורוחני לבר/בת מצווה

₪ 9,000

תקציב הוצאות משרדיות, פרסום וכד׳

₪ 12,000

₪ 144,000

רכז פעילות

₪ 14,200

₪ 170,400

בצ״מ שנתי 2.5%

₪ 6,467

₪ 77,604

סה״כ תקציב

₪ 265,167

₪ 3,219,004

₪ 3,219,004 נדרש למימון שנתי: סה"כ

היקף תרומות שנתי ₪ 571,000 מוערך כיום: כ

על מנת לעמוד ביעדים השנה אנו זקוקים לתקציב נוסף של: ₪ 2,648,004

ב״ה

פה אנחנו משלבים ידיים נוכל לסייע לעוד ועוד מוטבים ולהעניק להם בזכותך את המענה המלא לכל מה שהם צריכים.

בחר לך מסלול משלך:

מסלול לחברות עם . 3 מודעות חברתית גבוהה

עושים קניות . 2

מציל נפש אחת . 1

מוזמנים לשלב תרומה והתנדבות ולהציל את חייהם של עשרות נזקקים, בזמן שאתם מעניקים לעובדי החברה חוויה בלתי נשכחת וערך מוסף אדיר. החלוקות 12 קחו חסות על אחת מ החודשיות. בנוסף למימון החלוקה, עובדי החברה שלכם ישמשו כצוות ההתנדבותי. במסגרת החוויה, תקבלו: • מדים מיוחדים עם לוגו החברה • יוגש כיבוד מפנק • והאירוע יצולם באופן מקצועי כך שהחוויה הנפלאה תישאר אתכם לתמיד.

מעניקים בכל חודש קניה אחת של מזון ומוצרי בסיס לאחד ממקרי הסעד הרשומים במשך שנה הסיוע ניתן בהוראת קבע בסכומים הבאים: לחודש ₪ 200 קניות לקשיש - בחודש ₪ 300 קניות לאם חד הורית -

נותנים חסות המעניקה ליווי אישי חודשי, במשך שנה, לאחד ממקרי על מצב דיווח מלא הסעד הרשומים. המוטב מועבר אליך מהמערך הסוציאלי בתחילת ובסיום השנה. הסיוע ניתן בהוראת קבע בסכומים הבאים: לחודש ₪ 600 קשיש - בחודש ₪ 800 אם חד הורית -

בחודש ₪ 400 קניות למשפחה -

בחודש ₪ 1,200 משפחה -

ארגון "אהבת חינם - קהילה של נתינה" פועל תחת עמותת "מרכז דעת שונה הלכות". ניתן לקבל קבלה עם אפשרות להחזר לחוק. 46 מס לפי סעיף תודה לתרומה ולפרטים נוספים: www.communityoflove.co.il 077-7572433 main@communityoflove.co.il 052-8413217 בן גור- רכז פעילות חפשו אותנו גם ב-

Made with FlippingBook - Online catalogs