אהבת חינם - קהילה של נתינה - לתת באמת למי שזקוק

ב״ה

פה אנחנו משלבים ידיים נוכל לסייע לעוד ועוד מוטבים ולהעניק להם בזכותך את המענה המלא לכל מה שהם צריכים.

בחר לך מסלול משלך:

מסלול לחברות עם . 3 מודעות חברתית גבוהה

עושים קניות . 2

מציל נפש אחת . 1

מוזמנים לשלב תרומה והתנדבות ולהציל את חייהם של עשרות נזקקים, בזמן שאתם מעניקים לעובדי החברה חוויה בלתי נשכחת וערך מוסף אדיר. החלוקות 12 קחו חסות על אחת מ החודשיות. בנוסף למימון החלוקה, עובדי החברה שלכם ישמשו כצוות ההתנדבותי. במסגרת החוויה, תקבלו: • מדים מיוחדים עם לוגו החברה • יוגש כיבוד מפנק • והאירוע יצולם באופן מקצועי כך שהחוויה הנפלאה תישאר אתכם לתמיד.

מעניקים בכל חודש קניה אחת של מזון ומוצרי בסיס לאחד ממקרי הסעד הרשומים במשך שנה הסיוע ניתן בהוראת קבע בסכומים הבאים: לחודש ₪ 200 קניות לקשיש - בחודש ₪ 300 קניות לאם חד הורית -

נותנים חסות המעניקה ליווי אישי חודשי, במשך שנה, לאחד ממקרי על מצב דיווח מלא הסעד הרשומים. המוטב מועבר אליך מהמערך הסוציאלי בתחילת ובסיום השנה. הסיוע ניתן בהוראת קבע בסכומים הבאים: לחודש ₪ 600 קשיש - בחודש ₪ 800 אם חד הורית -

בחודש ₪ 400 קניות למשפחה -

בחודש ₪ 1,200 משפחה -

Made with FlippingBook - Online catalogs