אהבת חינם - קהילה של נתינה - לתת באמת למי שזקוק

התקציב השנתי הנדרש על מנת לעמוד ביעדים אלו:

סה״כ תקציב ₪ שנתי

סה״כ תקציב ₪ חודשי

סכום ₪ חודשי

אחוז מהפונים כמות בחודש

סוג המוטב

40% כ משפחות מהפונים

₪ 1,440,000

₪ 120,000

₪ 1,200

100 כ-

חד הוריות/ יחידניות

30% כ מהפונים

75 כ-

₪ 810,000

₪ 67,500

₪ 900

קשישים ומוגבלים

30% כ מהפונים

₪ 540,000

₪ 45,000

75 כ-

₪ 600

חבילות סיוע ליולדות חד הוריות ויחידניות

חבילות 10 בשנה

₪ 2,800 לחבילה

₪ 28,000

₪ 1,800 לחבילה

מקרים 5 בשנה

ליווי כלכלי ורוחני לבר/בת מצווה

₪ 9,000

תקציב הוצאות משרדיות, פרסום וכד׳

₪ 12,000

₪ 144,000

רכז פעילות

₪ 14,200

₪ 170,400

בצ״מ שנתי 2.5%

₪ 6,467

₪ 77,604

סה״כ תקציב

₪ 265,167

₪ 3,219,004

₪ 3,219,004 נדרש למימון שנתי: סה"כ

היקף תרומות שנתי ₪ 571,000 מוערך כיום: כ

על מנת לעמוד ביעדים השנה אנו זקוקים לתקציב נוסף של: ₪ 2,648,004

Made with FlippingBook - Online catalogs