מעבדת השיניים - גיליון 64 - דצמבר 2020

E , D

חדש! סורק המעבדה המהיר ביותר מבית Get more time to focus on applying your artistic design skills. Our new 3Shape E4 scanner with 4 x 5 MP cameras delivers unprecedented scan speeds and e cient die-in-model scanning for high productivity, as well as extremely high accuracy for even the most precision-demanding cases.

E

4

E 1

E 2

E 3

Essential scanning to digitize your lab 2 X 5 MP cameras , Blue LED Multiline Accuracy ( ISO 12836/ implant ): 10 µm /12 µm Scan Speed ( arch ): 40 sec Scan Speed ( die ): 25 sec Scan speed ( full arch impression ): 130 sec Texture : n / a

Increased Productivity and texture scanning 2 X 5 MP cameras , Blue LED Multiline Accuracy ( ISO 12836/ implant ): 10 µm /12 µm Scan Speed ( arch ): 30 sec Scan Speed ( die ): 20 sec Scan speed ( full arch impression ): 90 sec Texture : B & W

High performance and implant bar accuracy 2 X 5 MP cameras , Blue LED Multiline Accuracy ( ISO 12836/ implant ): 7 µm /10 µm Scan Speed ( arch ): 24 sec Scan Speed ( die ): 18 sec Scan speed ( full arch impression ): 80 sec Texture : Color

D 1000

D 2000

054-6060800 info @ shvadent . co . il לפגישת הדגמה:

Ultra - high productivity

All in one scanning for max volume thriughput

4 X 5 MP cameras , Blue LED Multiline Accuracy : 5 µm ( ISO )/8 µm implant bar Die scan time : 15 sec Full arch scan time : 25 sec Color texture scanning No need for separate die scan

4 X 5 MP cameras , Blue LED Multiline Accuracy : 5 µm ( ISO )/8 µm implant bar Die scan time : 15 sec Full arch scan time : 25 sec Color texture scanning No need for separate die scan All in one scanning : room for 2 models

דבר העורך

תוכן העניינים

קוראים יקרים .2020 אנו שמחים להביא אליכם ביטאון לקראת סוף שנת שנה של קורונה שבה שום דבר לא פעל באופן נורמלי, שנה שבה היינו צריכים להיות ערים ויצירתיים על מנת להמשיך לתפקד ולמזער נזקים. אנו במערכת ממשיכים לעבוד עבורכם. אספנו מגוון מאמרים מקצועיים שחשבנו שיעניינו ויעשירו אתכם. כך תוכלו למצוא מאמר מעניין העוסק באיכות המטבעים איתם אנו נאלצים להתמודד. מאמר נוסף מעניין בודק שרידות שתלים המוצבים באתרי שתלים שנכשלו. כמו כן מאמר העוסק בטיפול לייזר והשפעתו על שתלים. מאחר ואנו לקראת סוף שנה הבאנו עבורכם שני מאמרים בתחום הניהול מאמר אחד על אפשרות קבלת הנחה בארנונה ומאמר שני על הוצאות פחת מואץ בימי קורונה. כמובן ננצל את העיתון לעדכן אתכם בפעילות של האגודה ובהרצאות בזום. מאחר ואנו יוצאים לבחירות של מרכז האגודה אנו מצפים למעורבות ושותפות של מירב החברים, תוך שמירה על מערכת בחירות נקיה ועניינית לטובת כולנו בברכת שנה אזרחית טובה

4 . ...................................................................... דברי היו"ר והמזכיר

6 . ............................................................................. בחירות לאגודה

10 . ............................... פתיחת הרשמה לקורס הכנה לדרגת מוסמך

12 . ........................................ פתיחת הרשמה לקורס תימחור ושיווק

12 . .................................................................. הרצאות עתידיות בזום

14 . ..................................................................................... ט"ו בשבט

16. ................................................... הרצאות בזום שהתקיימו באגודה

22 . ....................................................................... מאמרים מקצועיים

34 . ........................................................................................... כלכלה

38 . ............................................................................... חדש על המדף

עדכן אותנו!!! חבר המשנה את מעמדו המקצועי, כתובתו הפרטית או העסקית, מספרי טלפון דואר אלקטרוני או כל שינוי אחר, מתבקש להתקשר לאגודה ולעדכן אותנו בפרטים החדשים. חברים שעדיין לא העבירו אלינו את כתובת הדואר האלקטרוני שלהם אנא העבירו אותו אלינו על מנת שנוכל ליצור איתכם קשר מיידי בדיוור אלקטרוני.

ראובן אברך עורך העיתון

מעבדת השיניים בטאון אגודת טכנאי השיניים בישראל

2020 דצמבר עורך: ראובן אברך

עורך משנה ומרכז חומר: שמוליק סין הרשקו 03-6048676 . מוציאים לאור: נלש בע"מ טל גרפיקה: אורקם מנהלת פרסום: נילי הורוביץ 63425 , תל-אביב 31 כתובת המערכת: רח' טרומפלדור

03-6297881 . , פקס 03-5280810 : טלפון e-mail: dentech@netvision.net.il

המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות המתפרסמות בבטאון. כמו כן, אין המערכת אחראית לתוכן המאמרים וההשקפות המובעות בהם.

3

2020 ספטמבר l 63 מעבדת השיניים

מה נעשה באגודה

דבר מזכיר האגודה

דבר יו"ר האגודה

טכנאים/יות יקרים/ות תקופה קשה עוברת עלינו בעקבות נגיף הקורונה המקשה על כולנו לנהל את חיי היום יום באופן שוטף ובמצב סביר. למעשה כל תוכניותינו השתבשו. יחד עם זאת דאגנו לתוכנית הרצאות בזום 2020 שהתחילה כבר מחודש מאי .2021 ומתוכננת בשלב זה עד מרץ בנוסף בתקופה זו המשכנו בפעולות מול הרגולטור לטובת המקצוע. אנו מקווים בעקבות תחילת החיסונים והתחסנות כלל התושבים נצליח לחזור לימי שגרה ולקיים קורסים כבימי שגרה. בימים אלו אנו עמלים לקיום בחירות באגודה. אני מזמין את כל הטכנאים להגיע ולבחור את בעלי התפקידים במרכז האגודה. דיוור ישיר לטכנאי השיניים מספר טכנאים עדיין לא העבירו אלי כתובת דואר אלקטרוני, על מנת שאוכל ליצור אתכם קשר בדיוור אלקטרוני ובזמן אמת. אבקשכם להעביר אלי את כתובת המייל.

טכנאים/יות יקרים/ות אנו נמצאים בשנה לא פשוטה, שנה של פנדמיה שמונעת מאיתנו לקיים את התוכניות . לצערנו נאלצנו לבטל את הכנס השנתי שתוכנן לתחילת השנה וכן 2020 שתיכננו לשנת ביטלנו את ערבי העיון והקורסים שתוכננו לשנה זו בעקבות המגבלות שהוטלו ע"י הממשלה. בעקבות זאת קויימו הרצאות בזום ובחודש האחרון פירסמה האגודה .2021 - מרץ 2020 תוכנית להרצאות בזום לחודשים נובמבר סקירה כללית .2020 נגיף הקורונה פגע בפעילויות שתוכננו לרבעון הראשון והשני בשנת העבודה ובכל זאת במהלך המגיפה פעלה האגודה במספר מישורים: א. קוימו הרצאות בזום. ב. הועבר מידע שוטף לגבי: .מענקים שנקבעו ע"י ממשלת ישראל לעצמאים ובעלי שליטה. 1 .התנהלות במעבדה בעת חזרה לעבודה. 2 .מענה לפניות ושאלות של טכנאים. 3 . לאור המצב הכלכלי המורכב בתקופה זו הנהלת האגודה החליטה כי חברי 4 .2020 האגודה לא יחויבו בתשלום דמי חבר בחודשים אפריל ומאי הוצאות עבודות לחו"ל האגודה פעלה רבות בנושא: החל מדיון ב-בג"צ ועד דיונים רבים שהתקיימו בוועדת הבריאות ומול גורמי הרגולציה (משרד הבריאות). לצערנו שוב התפזרה הכנסת ולכן לא הסתיימו הדיונים בוועדת הבריאות ומכאן שלא אושרו התקנות האוסרות הוצאת עבודות דנטליות לחו"ל. בתי הספר א. נמשיך את שיתופי הפעולה עם בתי הספר לגבי טיב ואיכות הלימוד. ב. נסייע באיתור מעבדות לתלמידים ל-סטאז' ארגון מקצועי אגודת טכנאי השיניים הוכרה כארגון מקצועי ע"י הרגולטור והינו הארגון היחיד במדינה הפועל ללא לאות לחיזוק המקצוע ועבודותיו. דלתי ודלת מזכירות האגודה תמיד פתוחות בפניכם טכנאי השיניים לפניות בנושאים השונים. בברכת בריאות איתנה ברוך ליבוביץ יו"ר אגודת טכנאי השיניים בישראל

שלכם בבריאות ושמחה

שמוליק סין הרשקו מזכיר האגודה

4

2020 דצמבר l 64 מעבדת השיניים

פותחים את שנת

2

עם חיסונים ועם שפע מבצעים

מערכת חריטה מעבדתית mikro 5X 117,000 ₪ מבצע! במזומן ש"ח 17,000 שלמו תשלומים ללא ריבית 36 - והיתרה ב ש"ח 2,778 של

לפרטים והדגמה: 052-2025907 - עומרי 052-6220747 - מיטל 054-6777414 - יוסי www.dentalchakir.co.il 09-9597401 , פקס. 09-9597400 . , טל 11 הרצליה, רח' גלגלי הפלדה www.wohl.co.il * המחיר אינו כולל מע"מ

מה נעשה באגודה

בחירות כלליות באגודה

עפ"י החלטת מוסדות אגודת טכנאי השיניים יתקיימו בחירות כלליות באגודה. .10:00-13:00 בין השעות 2021 מרץ 5 , מועד הבחירות נקבע ליום שישי כ"א אדר תשפ"א לצורך האמור מינה המרכז וועדת בחירות שתנהל ותפקח על מערכת הבחירות.

את חברי הוועדה ילווה היועץ המשפטי עו"ד אלי שטרן. אשר על כן מצאה וועדת הבחירות לנכון להודיעך כדלקמן:- בחירות אלו יכללו בחירת:- - יו"ר - סגני יו"ר - המרכז - ועדת ביקורת - שופטים משמעתיים

חיסון לטכנאי שיניים נגד נגיף הקורונה בבית החולים שיבא תל השומר ובבתי חולים בצפון בנוסף לאפשרות לקבלת החיסון דרך קופת החולים בה הנך מבוטח (דרך מוקד קופ"ח או מרפאת קופ"ח), ניתן להירשם ולקבל את החיסון נגד נגיף הקורונה גם בבית החולים שיבא תל השומר. .27.12.20 החיסונים צפויים להינתן החל מתאריך . לאחר סיום ההרשמה בית oralmed@sheba.health.gov.il : ההרשמה לבית החולים שיבא תל השומר תתבצע בדוא"ל בלבד החולים ינחה את הפונים לגבי המשך הטיפול. בפנייתכם יש לציין שם פרטי ושם משפחה, מספר תעודת זהות, תפקיד טכנאי/ת השיניים ומספר טלפון ליצירת קשר. . בהגעתכם לקבלת החיסון תתבקשו להמציא מסמך בתוקף המעיד על תפקידכם. אין לפנות למוקד בית החולים בנושא ניתן להתחסן גם בבתי החולים בני ציון, הלל יפה והגליל המערבי. כל מי שמעוניין להתחסן בבתי החולים בצפון ולא נרשם דרך קופות החולים, יעביר למשרד האגודה את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, מספר תעודת זהות, העדפת בית חולים, ומספר טלפון נייד. יום לפני מועד הבחירות. 15- הודעה בדבר מקום קיום הבחירות יפורסם בעיתונות ובאתר האגודה כ 03– 5280810 מזכיר האגודה עומד לרשותכם למתן פרטים ככל שיתבקשו על ידכם בטלפון בבריאות וכל טוב שמוליק סין הרשקו מזכיר האיגוד בשם ועדת הבחירות* *במידה וקיימת אי התאמה בין הכתוב כאן ובין תקנון האגודה, התקנון הוא הקובע על פי תקנות אגודת טכנאי השניים, קיימת זכות בחירה למוסדות האגודה לחבר באגודה, דהיינו טכנאי שיניים המשלם מיסי חודשים ערב הבחירות, ואשר אינו חבר בארגון אחר המאגד טכנאי שיניים 6 חבר כסדרם, ולו ותק בחברות באגודה העולה על ו/או המתחרה באגודת טכנאי השיניים. ע"פ תקנון האגודה חבר באגודה הרוצה להיבחר לתפקיד באגודת טכנאי השיניים צריך לעמוד בתנאים הבאים: רשאי להיבחר שנים לפחות לפני יום הבחירות. 3 רק חבר/ה באגודה שהינו חבר בעל וותק של .8 הרוצים להציג מועמדות לתפקיד כל שהוא למוסדות האגודה ימלאו את הטופס שבעמוד טופס זה ישלח בדואר רשום או בפקס (על השולח לוודא שהפקס התקבל) ועליו להגיע למשרדי האגודה עד יום ראשון י"ט יום לפני הבחירות כפי שמופיע בתקנון האגודה. 60 , שהם 2021 בינואר 3 , טבת תשפ"א

6

2020 דצמבר l 64 מעבדת השיניים

מה נעשה באגודה

טופס הצגת מועמדות למוסדות אגודת טכנאי השיניים

.)x- אני החתום/ה מטה מעוניין להיבחר למוסדות אגודת טכנאי השיניים לתפקיד כמצויין מטה (סמן את התפקיד הרצוי ב

שם משפחה ________________________ שם פרטי___________________ ת.ז. _______________________

כתובת מגורים _________________________________________________________ מיקוד _________________

טלפון בית _________________________________ טלפון נייד ____________________________________

שם המעבדה _________________________________________________________ טלפון _________________

כתובת המעבדה _________________________________________________________________________

מספר רישיון _______________________ דרגה____________________ מס' חבר באגודה ________________

חבר באגודה מתאריך ______________________________________________________________________

התפקיד המבוקש: יו"ר האגודה q סיו"ר האגודה ראשון q סיו"ר האגודה שני q חבר מרכז q חבר ועדת ביקורת. q חבר בי"ד משמעתי q

____________________

____________

חתימה

תאריך

www.dentech.org

8

2020 דצמבר l 64 מעבדת השיניים

מה נעשה באגודה

אגודת טכנאי השיניים פותחת בימים אלו את ההרשמה ללימודים לקראת הבחינה לדרגת מוסמך של משרד הבריאות .2021 האמורה להתקיים בחודש יולי מפגשים עיוניים 8 מפגשים: 16 הקורס יכלול מפגשים מעשיים 8 הלימודים מיועדים לטכנאי השיניים: בעלי דרגת מעשי עם שנתיים ניסיון ומעונינים לגשת למבחן מוסמך. l טכנאי שיניים המעונינים להעשיר את הידע. l והלימודים יתקיימו במכון ההשתלמויות האגודה. 2021 באפריל 6- הקורס יפתח ב שעות כל אחד. 4 מפגשים של 16 חודשים ויכללו 3- משך הלימודים כ המבחן המעשי. + כל המועמדים אשר השתתפו בקורס עברו בהצלחה את המבחן העיוני לפקודת אגודת טכנאי השיניים. 2021 במרץ 10 שמירת המקום בקורס רק לאחר קבלת השקים לתאריך .03–5280810 פרטים נוספים במשרדי האגודה בטלפון קורס הכנה לבחינה לדרגת מוסמך

טופס הרשמה לקורס הכנה לדרגת מוסמך

לכבוד אגודת טכנאי השיניים בישראל 31 רחוב טרומפלדור 6342503 תל אביב

באגודת טכנאי השיניים. 2021 באפריל 6- הנני מבקש להירשם לקורס הכנה לדרגת מוסמך שיפתח ב

שם משפחה ________________________________________ שם פרטי_____________________________

כתובת _________________________________________________________ מיקוד _________________

טלפון _____________________ טלפון במעבדה ____________________ נייד ________________________

חבר באגודה: כן ( ) מספר חבר _____ / לא ( ) דואר אלקטרוני __________________________________________________________________________

10.3.2021- מצ"ב _____ המחאות חודשיות לפקודת אגודת טכנאי השיניים בישראל החל מ

מספר חשבון ____________ מספר סניף ________ מספר שיק _____________ לתאריך __________

מספר חשבון ___________ מספר סניף ________ מספר שיק _____________ לתאריך __________

מספר חשבון ___________ מספר סניף ________ מספר שיק _____________ לתאריך __________

____________________ _________________________ ____________ חתימה שם משפחה ופרטי תאריך

10

2020 דצמבר l 64 מעבדת השיניים

פותחים את שנת

2

עם חיסונים ועם שפע מבצעים

motion 2 מערכת חריטה מעבדתית

156,000 ₪ 166,000 במקום ₪

מבצע!

מתוכם ניתן לשלם תשלומים ללא ריבית 36 - ב ש"ח 2,778 של ש"ח 100,000

לפרטים והדגמה: 052-2025907 - עומרי 052-6220747 - מיטל 054-6777414 - יוסי www.dentalchakir.co.il 09-9597401 , פקס. 09-9597400 . , טל 11 הרצליה, רח' גלגלי הפלדה www.wohl.co.il * המחיר אינו כולל מע"מ

מה נעשה באגודה

2021 - מרץ 2020 הרצאות בזום לטכנאי שיניים שיתקיימו בחודשים נובמבר

ימים לפני מועד ההרצאה לנרשמים. 10- לינק כניסה יפורסם כ

עלות

שעות

שם המרצה

נושא ההרצאה/הדגמה

יום ותאריך

ללא תשלום לחברי אגודה

שיקום טלסקופי ע"ג שתלים- הדור החדש

ב' 30.11.20

18:30

ד"ר ולדי דבוייריס

ללא תשלום לחברי אגודה

ד' 23.12.20

18:30

ד"ר אירני אלדד

העמסה מיידית

ללא תשלום לחברי אגודה

א' 10.1.21

18:30

ד"ר יואב לייסר

מקרים מורכבים בהשתלות

ללא תשלום לחברי אגודה

המקרה השיקומי המורכב - שת"פ רופא ומעבדה

ב' 1.3.21

18:30

ד"ר אייל תגרי

.₪ 75 - עלות השתתפות לטכנאים שאינם חברי אגודה 03-5280810 רישום במשרדי האגודה טל.

פתיחת הרשמה לקורס תימחור ושיווק

נפתחת ההרשמה לקורס תימחור ושיווק שיתקיים במכון ההשתלמויות באגודה. רכישת ידע ומיומנות וניהול בסיסי. רציונל הקורס -

הקורס מקנה ידע מעשי ועדכני בתחום התימחור והשיווק ומאפשר למשתתף בקורס לקבל כלים בתחום התימחור והשיווק. לשפר ולשכלל מיומנות בתחום התימחור, השיווק והניהול העצמי ולחשוף את המשתתפים בקורס לתאוריות מטרות הקורס - ומודלים בתחומי התימחור, השיווק והניהול. נושאי הקורס: מפגש נושא הלימוד 1 מבוא לשיווק-מושגי יסוד בשיווק תחרותי ש"א 4 2 ניהול יחסים ושימור לקוחות הכנה ש"א 4 3 המחרה והפצה ש"א 3 4 ניתוח דוחות כספיים ש"א 3 5 התוכנית העסקית והשיווקית ש"א 4 מפגשים. 5 שעות לימוד אקדמאיות, סה"כ 4 - מפגש שבועי בהיקף מבנה הקורס - באגודת טכנאי השיניים בתל אביב. מקום הקורס - לעומדים בהצלחה בתנאי ההכשרה תוענק תעודה מטעם "תפנית" - בית ספר למנהלים ולפיננסים של האוניברסיטה תעודה הפתוחה ומטעם אגודת טכנאי השיניים. .03-5280810 במשרדי אגודת טכנאי השיניים טלפון פרטים והרשמה - פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.

12

2020 דצמבר l 64 מעבדת השיניים

כבר ניסית, שמעת וראית הכל... עכשיו בוא תצטרף לשולחן של הגדולים.

לטכנאים שמשחקים בליגה משלהם.

… יבואן חדש … מחירים חדשים ומפתיעים זירקוניה( + … מלאי מחסן שוטף של כל החרסינות )מתכת

053-7200067 : היבואן: רן שפירא מתכות בע“מ, טל

מה נעשה באגודה

ט"ו בשבט - ראש השנה לאילנות כידוע, קשורים כל חגי ישראל בצורה זו או אחרת לארץ ישראל. ט"ו בשבט מתייחד בעובדה שבכל עצמותו ומהותו הוא חגה של ארץ ישראל, אדמתה, נטיעותיה ופירותיה. ט"ו בשבט הינו חג ייחודי ומיוחד עבור העם היהודי, כיוון שהוא מחבר אותנו חיבור חזק ואיתן לאדמתנו, אדמת ארץ ישראל הקדושה. משום כך נוהגים בחג זה לאכול מן הפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, מנהג שיש לו שורשים עמוקים במסורת הקבלה. התעצמותו של ט"ו בשבט התרחשה דווקא כאשר היה עם ישראל בגלות, בה התגעגע יותר מכל לארץ ישראל, לנופיה ולפירותיה. התלמוד מונה ארבעה ראשי שנים, עימם נמנה גם ט"ו בשבט, המוגדר כ"ראש השנה לאילנות". חשיבות הקביעה של ראש שנה ביחס לאילנות נוגעת למגוון ההלכות הקשורות בהם. המלאכות החקלאיות הבסיסיות, זריעה ונטיעה, תופסות מקום חשוב בהשקפת היהדות. עובדה זו באה לידי ביטוי בתחומים שונים, ואנו נבחן רק אחד הנוגע לענייננו. חכמינו ז"ל מצאו לשישה סדרי משנה (זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קדשים, טהרות) רמז ת" (ישעיהו, ל"ג, ו') ואמרו: "'אמונת' זה סדר זרעים וכו'. ולמה נתכנה ַ ע ָ ד ָ ת ו ַ מ ְ כ ָ ת ח ֹ שׁוּע ְ ן י ֶ ס ֹ יךָ ח ֶ ת ִ ת ע ַ מוּנ ֱ ה א ָ י ָ ה ְ ומקבילה בפסוק "ו סדר זרעים 'אמונת'? איכר המטמין את הזרעים באדמה אי אפשר לו שלא יעשה זאת בלא אמונה, אחרת הוא דומה כמי שמשליך את הזרעים ומניח להם להירקב במקום לאוכלם. רק מכוח האמונה והביטחון בבורא עולם, שיוריד לו גשמים, ינביט את הזרעים ויצמח לו פירות וירקות, מסוגל האיכר לזרוע את שדהו. זהו למעשה הלקח החשוב מט"ו בשבט, האמונה היא המקשרת את האדם עם האדמה והנטיעה. מנהגי ישראל בט"ו בשבט מוסיפים חיבה ואהבה לארץ ישראל ומשפיעים מקדושתה עלינו. ראש השנה לאילן, הוא בחמישה עשר בשבט, כדברי בית הלל, ואנו שמחים ביום זה מפני שזכינו לעלות לארץ ישראל, וארץ ישראל נותנת פריה בעין יפה, כי קשורים יחד העם והארץ. ט"ו בשבט – יום חמישה עשר בשבט הוא ראש השנה לאילנות, משום שבתקופה זו מלבלבים רוב פירות האילן בישראל וכבר נראות פקיעות הפרי שחנטו. משמעותו ההלכתית של היום נוגעת להלכות רבות. היות שאין "תאריך לידה" נפרד לכל אילן ואילן, קבעו את ט"ו בשבט כתאריך הולדת כללי לאילנות. אם להשתמש בדוגמה אקטואלית, דומה מצב זה למערכת המסים הנהוגה בעולם כולו, כאשר מסים נגבים לאור הכנסות של שנה אחת, ותאריך קבוע מציין את סיומה של שנת מס אחת ואת ראשיתה של שנת מס חדשה. יום לאכילת הפירות הדרך הטובה ביותר לגמול טוב לאילן היא לברך על פירותיו בכוונה, ולאוכלם. על כן נהגו לאכול בט"ו בשבט מפירות האילן ובמיוחד מפירות שבעת המינים שנשתבחה בהם הארץ, ואם יש פירות שגדלו בארץ ישראל ממש – הרי זה משובח, ומשתדלים להשיג פרי חדש. סדר הקדימה הוא: לחם, עוגות, יין, זית, תמר, ענבים, תאנה, רימון, שאר פירות העץ, פירות האדמה, ולבסוף – בשמים ודברים שברכתם ברכת הריח. . חטא ושעורה – ייקח לחם ויברך עליו, המוציא לחם מן הארץ. 1 . עוגה – יברך עליה, בורא מיני מזנות. 2 . גפן – ימלא כוסו ביין או מיץ ענבים ויברך - בורא פרי הגפן. 3 . זית – ייקח זית שלם ויברך ויכוון על כל פירות האילן –בורא פרי העץ. 4 . תמר – יאכל תמר ואם לא בירך עדיין העץ יברך עליו. 5 . תאנה – ייקח תאנה, יבדוק אותה מתולעים ואם לא בירך עדיין יברך על העץ. 6 . רימון - יאכל רימון, ואם לא בירך על העץ עדיין יברך עליו. 7 . יוסיפו באכילת פירות וירקות, וידברו בדברי תורה, ואם הסדר היה בתוך הסעודה שאכלו בה לחם, יברכו ברכת המזון, ואם היה 8 מחוץ לסעודה יברכו ברכת הנהנים. חג הזדהות עם הטבע במציאות ההיסטורית חרג ט"ו בשבט מן המסגרת הבלעדית של מצוות התלויות בארץ, והפך להיות חגה של ארץ ישראל ויום ההזדהות עם הטבע. ניתן לומר, שכשם שתשעה באב חדר למסורת היהודית כיום ההתייחדות עם חורבן ארץ ישראל, כך מציין ט"ו בשבט את ההפך הגמור: פריחת הארץ, בניינה, יישובה, יפעת הטבע וטיב הפירות שאדמתה מניבה. ביום זה, בנוסף לסדר אכילת ממיטב פירות ארץ ישראל, יוצאים גם אל חיק הטבע ומרבים בנטיעות, שכן "כל האילנות להנאתן של בריות נבראו" – אף אם לא תמיד להנאתנו שלנו.

14

2020 דצמבר l 64 מעבדת השיניים

למה ? הוא הסורק המוביל בעולם

טיפ מהדור החדש - מוכן לסריקה בשניות

היחיד שמגיע גם בגרסה אלחוטית

היחיד עם רכיבים לזיהוי עששת

צבעים ריאליסטיים וזיהוי צבע דיגיטלי מדויק

נמצא כמדויק ביותר ביחס 18 לסורקים אחרים ב- מחקרים בלתי תלויים

הודות לטכנולוגיית חימום מתקדמת - מאפשר עד יותר חיי סוללה 30%

מודול להדמיית טיפול יישור שיניים

מאפשר ניטור מטופלים לאורך זמן

טכנולוגיית בינה מלאכותית לסריקה קלה ומהירה

: לפרטים ויצירת קשר

info@shvadent.co.il

054-6060800

קורסים וימי עיון שהתקיימו באגודה

הרצאה בזום בנושא "שיקום טלסקופי ע"ג שתלים - הדור החדש" - ד"ר ולדי דבוייריס 3 התקיימה הרצאה בזום בנושא: "שיקום טלסקופי ע"ג שתלים - הדור החדש". 2020 בנובמבר 30 בתאריך

) ובעל תואר מגיסטר במינהל 2009( ההרצאה הועברה ע"י ד"ר ולדי דבוייריס, רופא שיניים בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים . שירת כרופא שיניים בצה"ל, ומאז שחרורו עוסק בייעוץ לחברות דנטליות שונות, על התפר שבין מחקר )MBA( עסקים מהטכניון ופיתוח לשיווק; וזאת במקביל לפרקטיקה קלינית המוגבלת לשיקום על גבי שתלים. הוא מכהן כסמנכ"ל שיווק וחינוך רפואי בחברת "אברקדברה" העוסקת בפיתוח פתרונות חדשניים לשיקום על גבי שתלים. בנוסף, ד"ר דבוייריס חבר בהנהלת העמותה הישראלית להשתלות דנטליות, ומשמש נגיד אחוות אלפא אומגה בישראל. שנים, אך גם כיום היא נותרה בגדר "הגביע הקדוש" 150 רפואת השיניים עושה שימוש בטלסקופיה לאורך כמעט תקציר ההרצאה: של רפואת השיניים - נדירה, יקרה ובלתי מושגת. המעבר משיקום על גבי שיניים לשיקום על גבי שתלים רק הכניס בלבול נוסף בהבנת המושג "טלסקופיה" ואופני השימוש בו. בהרצאתו, הסביר ד"ר ולדי דבוייריס את ההבדל בין שיקום טלסקופי אמיתי לשיקום טלסקופי מדומה (על שלל נגזרותיו), הציג את הכשלים והאתגרים אותם פותר השיקום הטלסקופי, והציג דרך שבאמצעותה ניתן להפוך את השיקום הטלסקופי מאידיאל בלתי מושג לכלי שיקומי נגיש ונוח, המתאים לתסריטים קליניים שונים - משיקום שן בודדת ועד לסתות שלמות, ואפילו תוך תיקון זוויות שתלים קיצוניות.

ההרצאה "שיקום טלסקופי ע"ג שתלים- הדור החדש" שהועברה בזום ע"י ד"ר ולדי דבורייריס היתה אחת הטובות ששמעתי. קיבלתי ידע מעניין. בוגדרי משה

ההרצאה "שיקום טלסקופי ע"ג שתלים- הדור החדש" שהועברה בזום ע"י ד"ר ולדי דבורייריס היתה ברמה גבוהה וסיפקה הרבה מידע וטיפים לטכנאים. אלה אלימור

ההרצאה "שיקום טלסקופי ע"ג שתלים- הדור החדש" שהועברה בזום ע"י ד"ר ולדי דבורייריס היתה טובה ומעניינת ביותר. תודה רבה מושיחוב בני

16

2020 דצמבר l 64 מעבדת השיניים

קורסים וימי עיון שהתקיימו באגודה

ההרצאה "שיקום טלסקופי ע"ג שתלים- הדור החדש" שהועברה בזום ע"י ד"ר ולדי דבורייריס היתה מעולה וברמה טובה ומעניינת. גרנידב אנדריי

17

2020 דצמבר l 64 מעבדת השיניים

חדשנות וליווי אישי במעבדתך

גדעון חכם רכז הדרכה ומנהל מועדון סרמקו ישראל

קסיה סובוטוביץ' אחראית השתלמויות מועדון סרמקו חו"ל

CERAMCO ® 3

חסיד מסטרוב מדריך בכיר

גאה להמשיך במסורת ההדרכה לוי דנטל והצמיחה לצד חברינו, טכנאי השיניים - אשר במרוץ השנים הפכו לחרסינאים מקצועיים, מנוסים ויצירתיים. הצטרפו עוד היום למועדון שהפך למשפחה – מועדון סרמקו ישראל ותיהנו מליווי אישי, מקצועי וצמוד כל הדרך להצלחה.

www.Dentaldepot.co. i l 03-5173150 : , תל-אביב, טל 27 קלישר

הדרך לאסתטיקה מושלמת – בהישג ידך!

חרסינת סרמקו – שנה! 40- החרסינה שלצדך כבר למעלה מ שמירה על ייחודיות ומצויינות: שנים רבות של מחקר ופיתוח הביאו לשילוב מנצח בין נוחות וסלחנות לצד שאיפה מתמדת לתוצאות אסתטיות בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

03-5173150 : , תל-אביב, טל 27 קלישר

קורסים וימי עיון שהתקיימו באגודה

הרצאה בזום בנושא "העמסה מיידית" - ד"ר אלדד אירני מלץ 3 התקיימה הרצאה בזום בנושא "העמסה מיידית". 2020 בדצמבר 23 בתאריך

ההרצאה הועברה ע"י ד"ר אלדד אירני בעל ניסיון רב בתחומים של שיקום הפה, שיקום על גבי שתלים ואסתטיקה דנטלית. חבר . חבר בהסתדרות לרפואת 1995 בסגל ההוראה בבית ספר לרפואת שיניים באוניברסיטה העברית, הדסה ירושלים החל משנת , וסיים התמחות 1995 שיניים ואיגוד שיקום הפה. סיים את לימודיו ברפואת שיניים באוניברסיטה העברית, הדסה ירושלים בשנת .2011 בשיקום הפה באוניברסיטה העברית, הדסה ירושלים בשנת מיקום שתלים יכול להתרחש בתזמון שונה החל מהעמסה מיידית דרך העמסה מוקדמת ועד מאוחרת. העמסה תקציר ההרצאה: מיידית על גבי שתלים הפכה להיות אופציה טיפולית לגיטימית. בהרצאה נדונה בחירת תזמון ההעמסה, בחירת המקרים והאופציות השיקומיות הנילוות אל ההשתלה. כמוכן נדונו הטכניקות להעמסה המיידית והדרכים השונות להגעה לשחזורים הזמניים.

20

2020 דצמבר l 64 מעבדת השיניים

קורסים וימי עיון שהתקיימו באגודה

ההרצאה "העמסה מיידית" שהועברה בזום ע"י ד"ר אלדד אירני היתה רהוטה וברורה לשיטות עבודה. דרור ישראל

ההרצאה "העמסה מיידית" שהועברה בזום ע"י ד"ר אלדד אירני היתה רמה גבוהה ומעניינת. כהן ראובן

ההרצאה "העמסה מיידית" שהועברה בזום ע"י ד"ר אלדד אירני היתה מקצועית והועברה ברמה גבוהה ובצורה מרתקת. מיכאל מיכאלי

21

2020 דצמבר l 64 מעבדת השיניים

מאמרים מקצועיים

אמצעים דיגיטליים חדשניים להערכת רקמות סב-השתל לאחר ההשתלה

DMD MBA , ד”ר ולדי דבוייריס

ב בואנו לדון בהצלחה או כישלון של השתלת שיניים, חובה עלינו לקחת בחשבון את בריאות רקמת סב-השתל ואת ההיבטים הפונקציונליים הנוגעים לחלקים השיקומיים שעל-גבי השתל. יחד עם זאת, עד לאחרונה לא היו ברשות רופא השיניים הממוצע אמצעים להערכה קלינית אובייקטיבית, שניתן לחזור עליה בדיוק רב – והרופאים נאלצו להסתפק בהערכה סובייקטיבית, תוך שפעמים רבות הם מתבססים על ראייתם בלבד, בתוספת פיענוח עצמי של הדמיות רנטגניות. בשנים האחרונות, הפכו אמצעי הדימות הדיגיטליים החדשניים לפופולריים מאוד בתחום השתלות השיניים – הן לשם האבחון בטרם ההשתלה והן לצורך מעקב לאחריה. בין האמצעים הזמינים כיום CT בכל מרפאה ניתן למנות מכשירי קומפקטיים וסורקים אופטיים, ואלה – בשילוב עם אמצעי עיבוד ממוחשבים מתאימים – מאפשרים הערכה מדויקת של מצב השתלים והרקמות התומכות: נפח רקמות סב-השתל, מיקום השתל, התאמה פרותטית ואף שינויים בצבע החניכיים והריריות. למרות זאת, ולמרות הניסיון הקליני המצביע על תוצאות טובות למדי לשימוש בשיטות הדימות הדיגיטליות, המידע הקיים בספרות אודות דיוקן לוקה בחסר. היא כיום שיטת הבחירה לדימות CBCT

חדשות הפועלות על CT נראה כי מערכות ), מתבססות DECT מערכת אנרגיה כפולה ( של אותו אזור, בשני CT על שתי סריקות , מסוגלות X ספקטרומים שונים של קרני להפחית את הארטיפקטים ולהגביר את איכות הדמיית הרקמה הרכה – אך במחיר של הקרנה כפולה למטופל. מערכות אלה אינן נפוצות כיום בשוק. סורקים אופטיים הקיימים כיום בשוק מספקים לנו אפשרות לבצע הערכה של מתאר הרקמה הרכה, מיקום השתל, ומידת ההתאמה (או אי-ההתאמה) של שחזורים לשתלים שתחתיהם. לשם ביצוע הערכה מדויקת, יש להניח סריקות מתקופות שונות זו על זו, תוך שימוש בנקודות ייחוס קבועות, שתישארנה יציבות למשך זמן ארוך. קיימת סברה כי ניתן לבצע מדידה של גובה הפפילות באזורים אסתטיים באמצעות סורק אופטי, אך נראה כי הערכה ידנית (באמצעות פרוב פריודונטלי) תוביל לתוצאות מדויקות יותר. ניתן גם לבצע התאמה בין הדמיית לבין סריקה אופטית דיגיטלית של CT פני שטח החניכיים, ובכך לייחס את פני שטח הרקמה הרכה לרכס העצם .) von See et al ., 2014( ולשתלים שבתוכו הדבר מאפשר לזהות את מיקום השתל המדויק לאחר התקנתו, ולהשוות בין התכנון הווירטואלי בטרם ההשתלה לבין .) Stoetzer et al ., 2014( התוצאה הסופית

תלת-ממדי של עצמות הלסת, הודות לרמת הקרינה הנמוכה יחסית שלה ולזמינות הגבוהה של המכשירים. עם זאת, החוקרים כיום לא ממליצים להשתמש לצרכי הערכה שגרתית מחדש CBCT ב- לאחר השתלות, אלא במקרים בהם Harris מופיעים סיבוכים ותופעות לוואי ( ), כגון נזק עצבי או זיהומים et al ., 2012 בתר-ניתוחיים. בנוסף לבדיקת רכס העצם לאחר השתלה, גם להערכת CBCT ניתן להשתמש ב- המתאר החיצוני של רקמת סב-השתל הרכה – לצורך כך ניתן להניח חומרי ניגוד (למשל, חומר מרוכב נוזלי) על-פני .) Kehl et al ., 2011( הרקמה יחד עם זאת, כדאי לשים לב שבדומה לכל עשויים CBCT הדמיה רנטגנית, גם ב- להיווצר ארטפקטים בצילום בנוכחות של עצמים רדיואופאקיים, כגון שחזורים ) ושתלים Draenert et al ., 2007( דנטליים .) Schulze et al ., 2010( Sancho - Puchades יתרה מכך, במחקרם של נמצא כי שתלי זירקוניה 2014- . מ et al יותר ארטיפקטים בצילום 3 גורמים לעד פי מאשר שתלי טיטניום! אלגוריתמים שונים , CT המופעלים על-ידי תוכנות עיבוד ה- ו”פילטרים” אותם יכול להפעיל הרופא עצמו תוך כדי פיענוח ההדמיה, אינם משפרים משמעותית את ההדמיה, וכיום אף לא קיים פרוטוקול או “פילטר” סטנדרטי לתיקון הארטיפקטים.

22

2020 דצמבר l 64 מעבדת השיניים

פותחים את שנת

2

עם חיסונים ועם שפע מבצעים

מערכת החריטה המתקדמת בעולם

מבצע! 365,000 ₪ בלבד 98 הולדרים 36- מחסנית ל מתוכם ניתן לשלם תשלומים ללא ריבית 36 - ב ש"ח 2,778 של ש"ח 100,000

חינם!

כולל מדפסת Nexdent 5100 ₪ 39.900 - בשווי

לפרטים והדגמה: 052-2025907 - עומרי 052-6220747 - מיטל 054-6777414 - יוסי www.dentalchakir.co.il 09-9597401 , פקס. 09-9597400 . , טל 11 הרצליה, רח' גלגלי הפלדה www.wohl.co.il * המחיר אינו כולל מע"מ

מאמרים מקצועיים

נרחבים. השילוב בין סריקה אופטית בטרם התקנת השתלים עשוי CBCT ל- לשמש כלי להערכה תלת-ממדית של מיקום השתלים – לאחר ההשתלה – n יחסית למבנים האנטומיים הסמוכים.

זמינות לקלינאי הפשוט, ומשמשות בעיקר את החוקרים באקדמיה. בסופו של דבר, נראה כי מרבית השיטות הדיגיטליות עוד לא קיבלו את חותמת האיכות הסופית של מחקרים קליניים

בין השיטות החדשניות הנוספות ניתן למנות את הספקטרופוטומטריה (להערכת (הדמיה אופטית OCT הרקמה הרכה), קוהרנטית, בדומה לבדיקות רשתית העין), – אך שיטות אלה עודן אינן MRI ואף

מקורות: Harris, D., Horner, K., Grondahl, K., Jacobs, R., Helmrot, E., Benic, G.I., Bornstein, M.M., Dawood, A. & Quirynen, M. (2012) E.A.O. Guidelines for the use of diagnostic imaging in implant dentistry 2011. A consensus workshop organized by the european association for osseointegration at the medical university of warsaw. .Clinical Oral Implants Research 23: 1243–1253 Kehl, M., Swierkot, K. & Mengel, R. (2011) Threedimensional measurement of bone loss at implants in patients .with periodontal disease. Journal of Periodontology 82: 689–699 Draenert, F.G., Coppenrath, E., Herzog, P., Muller, S. & Mueller-Lisse, U.G. (2007) Beam hardening artefacts occur in dental implant scans with the newtom cone beam CT but not with the dental 4-row multidetector CT. .Dento Maxillo Facial Radiology 36: 198–203 Schulze, R., Heil, U., Gross, D., Bruellmann, D.D., Dranischnikow, E., Schwanecke, U. & Schoemer, E. (2011) .Artefacts in CBCT: a review. Dento Maxillo Facial Radiology 40: 265–273 Sancho-Puchades, M., Hammerle, C.H. & Benic, G.I. (2014) In vitro assessment of artifacts induced by titanium, titanium-zirconium and zirconium dioxide implants in cone-beam computed tomography. Clinical Oral Implants .]Research doi: 10.1111/clr.12438. [Epub ahead of print von See, C., Wagner, M.E., Schumann, P., Lindhorst, D., Gellrich, N.C. & Stoetzer, M. (2014) Non-radiological method for three-dimensional implant position evaluation using an intraoral scan method. Clinical Oral Implants .Research 25: 1091–1093 Stoetzer, M., Wagner, M.E., Wenzel, D., Lindhorst, D., Gellrich, N.C. & von See, C. (2014) Nonradiological method for 3-dimensional implant position assessment using an intraoral scan: new method for postoperative .implant control. Implant Dentistry 23: 612–616 Benic GI, Elmasry M, Hammerle CHF. Novel digital imaging techniques to assess the outcome in oral rehabilitation with dental implants: a narrative review. Clin. Oral Impl. Res. 26 (Suppl. 11), 2015, 86–96

www.dentech.org

24

2020 דצמבר l 64 מעבדת השיניים

מדפסת תלת מימד מדוייקת למעבדות ולמרפאות השיניים

FreeShape 120

פני שטח חלקים

רזולוציה גבוהה

Sale 14,000 ש“ח

מערכת פתוחה

• • • • •

זרימת עבודה מושלמת

XY

47

Alpha 3 D

רוצים לשמוע עוד? פנו אלינו!

054-6060800

ניתן לפנות ב- | 03-6534016 משרד ציוד:

מאמרים מקצועיים

השפעת הטיפול בלייזר בעוצמה נמוכה על היציבות של שתלים דנטליים

מ חברי המאמר קובעים, כי בהתבסס על פרוטוקולים ראשוניים, אורך זמן הריפוי בעקבות מיקום של שתלים מסוג בורג, הוא שלושה עד ארבעה חודשים. זמן הריפוי מתמשך בלסת העליונה ובחלקים האחוריים של המנדיבולה בשל מבנה העצם הספוגי יותר, ועלול להימשך חמישה עד שישה חודשים. כמו כן, בהתאם, 4 שתלים המוצבים בעצם מסוג , זמן Zarb ו- Lekholm לפי הסיווג של הריפוי במנדיבולה עלול להתארך בחודש או חודשיים נוספים. בהתחשב בהתקדמות החומרים והעיצובים של השתלים הדנטליים, רוב המתרפאים מבקשים להשתמש בפרוטוקולים הכוללים זמן התאוששות קצר יותר ופחות פרוצדורות ניתוחיות. התנאי ההכרחי העיקרי בעבור העמסת השתל, הינו יציבות ראשונית מספקת של השתל בזמן החדרתו. יציבות השתל מוגדרת כאי קיום ניידות לאחר המיקום, והיא תלויה במעורבות המכנית של השתל במכתש הנוצר בעצם הטרייה. יציבות השתל עולה כתוצאה מהיווצרות עצם חדשה בממשק השתל והעצם ובעקבות תהליך הדרגתי של רמודלינג לאורך זמן. מספר גורמים משפיעים על היציבות הראשונית של שתלים דנטליים, כולל איכות וכמות העצם, המורפולוגיה

שתלים דנטלים 80 המבוקר בוצע על מתרפאים. השתלים חולקו באופן 19- ב ). במהלך n =40( אקראי לשתי קבוצות שני שבועות בוצעו בשתלים של קבוצת הבדיקה שבעה טיפולי לייזר בעוצמה נמוכה. מכשיר הלייזר כוון להקרין על טינליים של ָ ל ָ ליים והפ ָ הצדדים הבוק השתל. הליך זה בוצע גם בשתלי קבוצת הביקורת, אך מכשיר הלייזר נמצא במצב "כבוי". יציבות השתל נמדדה על ידי התקן בערכים של יציבות השתל Mentor Osstell 6 ,3 , ימים 10- ) מיד לאחר הניתוח ו ISQ ( שבועות מאוחר יותר. 12- ו שימש להשוואת הערכים ANOVA מבחן (יציבות השתל) ISQ הממוצעים של בקבוצות הבדיקה והבקרה. המבחן הסטטיסטי לא גילה שום הבדל משמעותי בערכים הממוצעים של יציבות השתל בין קבוצות הניסוי והבקרה לאורך זמן ), וזאת למרות שהערכים p =0.557( הממוצעים של יציבות השתל השתנו באופן משמעותי בשתי הקבוצות במשך .) p <0.05( הזמן מסקנת מחברי המאמר היא, כי למרות שהמגמה של הפחתה ביציבות השתלים הייתה איטית יותר בקבוצת הלייזר בשבועות הראשונים וגדלה מהשבוע , לטיפול בלייזר בעוצמה 12- לשבוע ה 6- ה נמוכה לא הייתה השפעה משמעותית על n יציבות השתלים הדנטלים.

של השתל, חספוס פני שטח השתל, הטופוגרפיה של פני השטח והטכניקה הכירורגית. לדברי המחברים, במקרים רבים אין לאתרי שתלים את התנאים האופטימליים הדרושים במונחים של איכות וכמות העצם. מאידך, מתרפאים רבים מבקשים לזרז את מהלך הטיפול. אי לכך קיים צורך לפתח טכניקות לשם שיפור המצב האיכותי והכמותי של העצם ולהשרות רגנרציה של העצם סביב שתלים. השימוש בטיפול באמצעות לייזר בעוצמה נמוכה, מוצע כמודל להגברת תהליך ריפוי העצם. הלוגיקה מאחורי טיפול זה, הינה יעילותו ברמה התאית בהגברת תהליכים ביוכימיים ומולקולריים המעורבים בריפוי רקמות. תהליכים אלו כוללים התרבות תאים, יצירה של חלבון וקולגן, ריפוי פצע, דיפרנציאציה של אוסטאובלסטים וכונדרוציטים, רגנרציה של תאים, רמודלינג וריפוי של עצם, ירידה במצבי דלקת והקלת כאבים. מטרה המחקר הקליני האקראי הנוכחי נערך על מנת להעריך את ההשפעה של לייזר דיודה) על יציבות nm 940( בעוצמה נמוכה שתלים, באמצעות אנליזה של תדר תהודה ) בה מוחדר לתוך השתל יתד "חכם", RFA ( המודד ומכמת באמצעות טרנסדוקטור את יציבות השתל. המחקר הקליני האקראי

Torkzaban P, Kasraei S, Torabi S, et al. Low-level laser therapy with 940 nm diode laser on stability of dental implants: A randomized controlled clinical trial. Lasers Med Sci. 2017 Oct 29. Doi: 10.1007/s10103-017-2365-9. Epub ahead of print

המאמר באדיבות 'עדכן רפואת שיניים'

26

2020 דצמבר l 64 מעבדת השיניים

)רב שיכבתי( בעל שקיפות מקסימלית Multilayer דיסק זירקוניה Cercon XT ML שכבה אחת לפני כל היתר לקחת את השיקום המונוליטי לשלב הבא - מעניק את האפשרות לאסתטיקה טבעית ללא שיפוע מושלם כמו בחיים ( 750MPa צורך בויניר או צביעה, במיוחד עבור האזור הקידמי )כוח גמישות: - התאמת צבע מושלמת אשר מכסה את כל מבטיח צבע טבעי ומדויק* BL2 ו- VITA הצבעים של ** 16 – החלפת דיסקים נוחה וקלה, שימוש באותה תוכנית חריטה קל לשימוש Cercon ושריפה באופן זהה ליתר הדיסקים מבית • • •

DentsplySirona *מבוסס על טכנולוגיית הצבע של VITA Zahnfabrik הינה המותג של VITA **

מאמרים מקצועיים

האיכות של מטבעים לתותבות קבועות

ה עברת רישומים מדויקים למעבדת השיניים היא חלק חשוב בייצור תותבות, במסגרת שיקום הפה הקבוע. השגתה של הרחקת חניכיים אופטימלית וקבלת מטבע אידיאלי בעבור תותבת דנטלית קבועה, הן עדיין מההליכים המאתגרים ביותר ברפואת השיניים. למרות שיש לנקוט בצעדים רבים על מנת לייצר שחזור בלתי ישיר, שבמהלכו עלולות להתרחש שגיאות, צפוי כי הטכנאי יוכל לייצר שיקום איכותי רק אם המטבע הוא באיכות נאותה. כל רופאי השיניים חייבים להיות בעלי יכולת לזהות ולנתח את איכות המטבעים, משום שזה יהיה, בסופו של דבר, הגורם שיקבע את הצלחת השיקום. העברה מדויקת של רישומים דורשת הבנה כללית של האנטומיה של הרקמות הרכות והקשות, במיוחד באזור של קו הסיום הצווארי. רופאי השיניים צריכים אף להבין איך לבחור ולתפעל את תהליך הרחבת החניכיים וחומרי המטבע. לדברי מחברי המאמר, תוצאות מחקרים רבים מצביעות על שיפור בדרכי הטיפול והדיוק של חומרי המטבעים המודרניים. עם זאת, למרות שיפורים אלה, איכות המטבעים הנשלחים למעבדות לייצור של שחזור עקיף, נותרה כנראה לקויה. לדברי מחברי המאמר, היחסים בין רופאי השיניים והמעבדות נוטים להיות פחות מאידיאליים, ולעתים קרובות הם מתקיימים לטווח קצר יחסית. תוצאות סקר שנערך בארבע מעבדות שיניים 36- הראו, כי ב 1997 מסחריות בשנת מטבעים שהוערכו, 290 אחוזים מתוך התגלו פגמים גלויים. תוצאות מחקר אחר שנערך שנתיים לאחר מכן הראו, אחוזים מהמטבעים 50 כי האיכות של

בין טעויות בקו הגמר וגורמים נוספים הניתנים לבדיקה. החוקרים ביקרו בשלוש מעבדות שיניים מסחריות גדולות ובמעבדה אחת קטנה חודשים. שלושה בוחנים 12 במשך מכוילים העריכו את המטבעים. הבוחנים העריכו את כל המטבעים וחיפשו בהם שגיאות באמצעות מערכת הגדלה של פי ובתאורה הסביבתית של החדר, ללא 2.5 הסתייעות בתאורה נוספת. המחברים אחוזים 86- מטבעים; ב 1,157 העריכו מהמטבעים שנבדקו, נתגלתה טעות אחת אחוזים מן הטעויות שנתגלו, 55 ; לפחות היו שגיאות קריטיות הקשורות לקו הסיום. קטגוריית השגיאות הגדולה ביותר שהוערכה, הייתה קיום של רקמה מעל קו אחוזים), היעדר מעצורים 49.09( הסיום 25.63( לא מוכנים במטבעים דו-קשתיים אחוזים), לחץ של הכף על הרקמה הרכה 24.38( אחוזים) וחסר בקו הסיום 25.06( אחוזים). הגורמים הבאים: הימצאות ;2.31 , דם על המטבע (יחס הסיכויים ;1.68 , ) וסוג הכף (יחס הסיכויים p<0.001 ) היו קשורים באופן משמעותי p<0.001 לשגיאות בקו הסיום. מסקנות מחברי המאמר הן, כי הבדלים שוליים הרכיבו את קטגוריית השגיאה הגדולה ביותר שהתגלתה במטבעים שהוערכו. המחברים מציינים, כי קיימת עלייה בשגיאות בקו הסיום עם השימוש בטכניקות דו-קשתיות של מטבעים ובנוכחות דם. ההשלכות המעשיות של המחקר הן, כי לרופאי השיניים יש מחויבויות מוסריות, אתיות ומשפטיות שהוענקו להם על ידי המקצוע, כך שעליהם להעריך באופן ביקורתי את העבודה שהם שולחים למעבדות. החוקרים ממליצים בחום על שיפור הטכניקה וסקירה של כל n המטבעים ויציקות העבודה.

והדפוסים לא הייתה משביעת רצון או שהייתה בלתי שמישה. תוצאות הערכה מעבדות שנערכה 11- מטבעים מ 193 של אחוזים 89- , הראתה כי ב 2005 בשנת מכלל המטבעים יש לפחות פגם ניכר אחד. לדברי מחברי המאמר, ממצאים אלו, אשר התקבלו ממחקרים שנערכו בארצות שונות, מעלים את השאלה: אם חומרי המטבעים משתפרים כל הזמן, מדוע הופכים המטבעים לגרועים יותר? למרות שקיימים הבדלים בין חומרים, כולם דורשים טכניקה אופטימלית של הרחקת הרקמות הרכות, מיקום ראוי של החומר סביב אתר ההכנה ושימוש נכון בכפות הקיימות למטבעים. אחד הגורמים העיקריים למטבעים לא מתאימים הוא הרחקה גרועה של החניכיים. גורם עיקרי נוסף לשיקום בלתי ישיר שאינו מתאים, הוא חוסר הבנה בעקרונות של יצירת המטבעים ושל הגורמים הכרוכים במטבע קביל. מניפולציה נכונה של חומר המטבעים הינה חשובה יותר לקביעת הדיוק הסופי של המטבע מאשר כל מאפיין של החומר עצמו. מטרה מחברי המאמר הם בעלי תפקידים בכירים במחלקות לשיקום הפה וחומרים ביולוגיים באוניברסיטאות בארצות הברית. לטענתם, על בסיס תקשורת אישית עם מנהלי מעבדות דנטליות, טכנאים רבים טוענים שהם שמים לב לירידה באיכות העבודות שהם מקבלים במשך השנים. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לברר טעויות קליניות הניתנות לאיתור, המתגלות, לעתים קרובות, במטבעים הנלקחים לשחזורים פרותטיים קבועים שנשלחים למעבדות מסחריות, וזאת על מנת לברר את שכיחותן ולקבוע את הקשר האפשרי

Rau CT, Olafsson VG, Delgado AJ, et al. The quality of fixed prosthodontic impressions. An assessment of crown and bridge impressions received at commercial laboratories. JADA 148: 654-660, 2017

המאמר באדיבות 'עדכן רפואת שיניים'

28

2020 דצמבר l 64 מעבדת השיניים

מאמרים מקצועיים

הצבה מיידית של שתלים באתרים מזוהמים: סקירת ספרות

ה צבה מיידית של שתלים לתוך אתרי עקירות טריים, תוך שמירה על פרוטוקול טיפולי מתאים, מהווה תהליך מוצלח ובעל סיכויים להצלחה. לעומת זאת, שימוש באתרים מזוהמים נחשב להתוויית נגד בכל הקשור להצבת שתלים. מחקרים שנערכו בבעלי חיים, כמו גם דיווחים על מקרים שאירעו בבני אדם, מצביעים על רמת הצלחה זהה לשתלים שהוצבו לתוך אתרים מזוהמים כמו לאלה שהוצבו לאתרים טהורים או בלתי מזוהמים. מטרה סקירה זו התמקדה בסוגיות הבאות: האם נוכחות זיהום פוגעת באוסאואינטגרציה בעת הצבה מיידית של שתלים, האם נוכחות זיהום פוגעת בהצלחה של שתל מיידי, וכן באיזה פרוטוקולים נעשה שימוש על מנת לטפל בזיהום לפני מיקום השתל המיידי. שיטות נערכה סריקה מקיפה של מאמרים משנת באמצעות תוכנת 2009 עד סוף 1982 . במהלך החיפוש MEDLINE / PubMed

רמת הישרדות גבוהה של השתלים, אף כי היו נתונים סותרים שהראו כי הקשר בין העצם לשתל עלול להיפגע. מחקרים בבני אדם הראו רמות גבוהות של הישרדות השתל ונמצאו זהים לטיפולים במצבים של אתרים שאינם נגועים, אך הראיות שנמצאו בספרות שנסרקה היו מוגבלות למספר מצומצם של מחקרים ושל מתרפאים. בכל המחקרים נעשה שימוש יסודי בשיטות הטריה ובאנטיביוטיקה מערכתית. מסקנות החוקרים הסיקו שקיימות עדויות המצביעות על כך שניתן להציב שתלים באתרים עם זיהומים של סב חוד השן וזיהומי חניכיים. עם זאת, לטענתם, האתרים חייבים לעבור הטריה יסודית לפני הצבת השתלים ויש לנקוט שיטות לרגנרציה מודרכת של העצם. זו מבוצעת בדרך כלל על מנת למלא את הפער הקיים בין השתל והעצם, כמו גם לטפל בחוסר עצם באזור העקירה. אמנם השימוש באנטיביוטיקה מערכתית שנוי במחלוקת, אך לדעת החוקרים יש להשתמש באנטיביוטיקה עד אשר ניסויים מבוקרים n נוספים יוכיחו אחרת.

ננקטה אסטרטגיית שימוש בשילובים של המושגים הבאים: שתלים דנטליים, מיידי, באופן מיידי, עקירה, זיהום, מזוהם ופתולוגיה. החיפוש כלל נתונים ממחקרים בבני אדם ובעלי חיים. קריטריוני הבחירה שללו מחקרים בבעלי חיים אם אלה לא כללו קבוצת ביקורת טהורה. דוחות מקרים בבני אדם וסדרות של מקרים נדחו אם המעקב המחקרי נמשך פחות משנה. כל המחקרים הפרוספקטיביים שנערכו בבני אדם נכללו בסקירה, אך מאמרי סקירת נתונים לא נכללו והמאמרים הוגבלו לאלה שיצאו לאור בשפה האנגלית. שיטת החיפוש שננקטה במחקר מאמרים, ולאחר בדיקה 417- הובילה ל מדוקדקת של תקצירי העבודות להתאמתן פרסומים 12 לקריטריונים שנקבעו, נותרו מדעיים מתאימים. תוצאות רוב המחקרים בדקו אתרים עם זיהום כרוני בסב חוד השן, אולם הסיווג של הזיהום היה לעתים קרובות מעורפל ולא ניתן היה לקשור אותו לתוצאה. הנתונים שנתקבלו ממחקרים בבעלי חיים הפגינו

Waasdorp JA, Evian CI, Mandracchia M. Immediate placement of implants into infected sites: a systematic review of the literature. J Periodontol 81:801-808, 2010

המאמר באדיבות 'עדכן רפואת שיניים'

www.dentech.org

29

2020 דצמבר l 64 מעבדת השיניים

מאמרים מקצועיים

הישרדות של שתלים דנטליים המוצבים באתרים של שתלים שנכשלו בעבר

מ יקום שתל דנטלי הינה שיטת טיפול יעילה וניתנת לחיזוי להחלפת שיניים חסרות במתרפאים מחוסרי שיניים באופן מלא וחלקי. אולם, למרות שיעורי ההישרדות ושיעורי ההצלחה הגבוהים של השתלים, כשלים עדיין מתרחשים. החלפת שתלים באתרים בהם השתלים הקודמים נכשלו, הייתה לעתים קרובות וברוב המקרים, חלופת הטיפול העיקרי. לפני יותר שנה הוצע, כי כאשר מאבדים 30- מ שתל דנטלי, יש לכסות את הכניסה 12-9 לאתר באמצעות מטלית, ולאחר חודשים ניתן להחליפו בשתל חדש. לאחרונה הוצע, כי ייתכן שתקופת ריפוי של שנה אחת לא תהיה הכרחית, בתנאי שהמכתש ניתן להכנה למניעת היווצרות חריצים חוטיים ורקמות רכות פולשניות, השתל החלופי גדול יותר מקוטר השתל המקורי ונותרת רקמת עצם מספקת בעבור ההליכים הדרושים. אתרי שתל שנכשלו מציבים בפני הרופא המטפל דילמה טיפולית מאתגרת, כיוון שהעצם האלוואולרית באתרים אלה פחותה בדרך כלל עקב ספיגת עצם שולית, וכתוצאה מכך מתעוררים קשיים גדולים יותר כשיש צורך באינטגרציה של שתל נוסף. אולם, ברוב המקרים, צריך טיפול בשתל כדי לבנות שיקום תותבות קבוע. לדברי מחברי המאמר, נראה כי הניסיונות

להחליף שתלים באתרים שנכשלו בעבר, זכו לשיעורי הצלחה נמוכים יותר מאשר ניתוחים ראשוניים. כאשר מחשבים את העלות הטיפולית והנהלים הנוספים למתרפא, הרופא המטפל זקוק למידע לגבי יכולת החיזוי של החלפת השתל הכושל. מטרה למחקר הנוכחי היו שתי מטרות: להעריך את שיעורי ההישרדות של שתלים דנטליים שהחליפו שתל שנכשל בעבר באותו אתר, ולחקור את הגורמים האפשריים העלולים להשפיע על התוצאה של הליך ההשתלה מחדש. במחקר נכללו מתרפאים עם שתלים דנטליים שנכשלו, אשר הוחלפו עם אותו סוג שתל באותו אתר. סטטיסטיקה תיאורית שימשה לתיאור המתרפאים והשתלים ונערך אף ניתוח של ממצאי ההישרדות. החוקרים העריכו את ההשפעה של גורמים מערכתיים, סביבתיים ומקומיים על הישרדותם של השתלים שתלים 10,096 שהוחדרו מחדש. מתוך בשתל 175 מתרפאים, הוחלפו 98- ב אחר באותו אתר. מיקום השתלים היה בלסת 18 , במקסילה הקדמית 91 : כדלקמן במקסילה האחורית 38 , התחתונה הקדמית בלסת התחתונה האחורית. שתל 28- ו נחשב ככישלון כתוצאה מהצגת סימנים

ותסמינים שהובילו להסרתו. לפיכך, שתל כושל במחקר הנוכחי נחשב לשתל אבוד. הכשלים חולקו לשני סוגים: . שתלים שאבדו בשל חוסר או אובדן 1 של אוסאואינטגרציה. . שתלים שנשברו. 2 השתלים החדשים שהחליפו את קודמיהם, היו בדרך כלל בקוטר דומה אך באורך קצר יותר, בהשוואה לשתלים שהוצבו בעבר. אחוז גבוה יותר עם מובהקות סטטיסטית של שתלים שאבדו, הושמו באתרים עם כמות נמוכה של עצם. נמצא )p=0.032( הבדל מובהק סטטיסטית בשיעורי ההישרדות בין שתלים שהוחדרו אחוזים) לבין שתלים 94( בפעם הראשונה אחוזים). 73( שהחליפו את אלו שאבדו נמצא אף שיעור גבוה יותר סטטיסטית של שתלים שהוחדרו מחדש במתרפאים הנוטלים תרופות נוגדות דיכאון וחומרים אנטי-תרומבוטיים. מסקנות מחברי המאמר הן, כי לשתלים דנטליים המחליפים שתלים שנכשלו, היו שיעורי הישרדות נמוכים יותר מהשיעורים שדווחו לגבי הניסיונות הקודמים של החלפת שתלים. החוקרים מציעים, כי ייתכן וקיימת השפעה שלילית שהינה ספציפית לאתר, העשויה להיות קשורה לתופעה זו, כמו גם ההשפעה של צריכת תרופות נוגדות דיכאון וחומרים אנטי- n תרומבוטיים.

Chrcanovic BR, Kisch J, Albrektsson T, et al. Survival of dental implants placed in sites of previously failed implants. Clin Oral Impl Res 28: 348-1353, 201

המאמר באדיבות 'עדכן רפואת שיניים'

32

2020 דצמבר l 64 מעבדת השיניים

פותחים את שנת

הסורק האינטראאורלי במזומן ש"ח 16,900 רק תשלומים ללא ריבית 36 - והיתרה ב ש"ח 1,945 של 2 5 שנות אחריות! CS 3600 99,900 במקום 86,900 ₪ ₪ כתרי זירקוניה ללא תשלום. 40 הכתרים יחרטו בזירקוניה מולטילייר של אמאן גירבך המחיר כולל:

עם חיסונים ועם שפע מבצעים

מבצע!

תוכנת הסריקה המתקדמת בעולם! CS advantage - ScanFlow +

לפרטים והדגמה: 052-2025907 - עומרי 052-6220747 - מיטל 054-6777414 - יוסי www.dentalchakir.co.il 09-9597401 , פקס. 09-9597400 . , טל 11 הרצליה, רח' גלגלי הפלדה www.wohl.co.il * המחיר אינו כולל מע"מ

כלכלה

הוצאות – פחת מואץ בתקופת הקורונה - 19.11.2020

שמופעל בשלוש משמרות עשוי לזכות לפי פחת בשנה הראשונה. 50%- אותן תקנות ב לדעתנו ניתן להחיל את כפל הפחת לפי התקנות דנן גם על פחת לפי תקנות חוק התאומים. משמעות הדבר הינה למשל כי מציוד המופעל בשלוש משמרות ינוכה פחת. 100% בשנה ראשונה במקרים מסויימים ראוי לא לנצל את הטבת האצת הפחת בתקנות, התקנות שכן החלתן על ציוד א' תגרור בהכרח החלתן על כל הציוד שיירכש בתקופה הקובעת, ולעיתים תיצור הפסד להעברה. לעיתים יכול להיות קושי בקיזוז הפסד זה בעתיד. הגדרת ציוד: האם כולל רכב פרטי? מחוקק המשנה לא טרח למעט רכב פרטי במפורש לפקודה שם 27 כמו שעשה למשל בסעיף מועט רכב פרטי מהגדרת ציוד. , רכב פרטי 1941 – כמו כן בתקנות הפחת כלול תחת סעיף ציוד. אמנם נראה כי ההגדרה וריבוי רכב עבודה נתכוונו שלא לכלול רכב פרטי, אך קיצור הדרך החקיקתי, עלול לגרור את רשות המיסים לעימותים בעניין. פורסמו 2008 ובשנת 2005 גם בשנת תקנות פחת בדבר פחת מואץ בגין ציוד שנרכש בתקופה הקובעת לצורך פעילות מזכה, ולפיכך ניתן ללמוד מן העבר כמפורט וגם ביחס 131 ' , מס 266 ' במבזקים מס .207 ' לאישור רו"ח במבזק מס כל האמור לעיל אינו חף מספיקות, וטרם ניתנה התייחסות של רשות המסים לתקנות הללו. יחד עם זאת, בתקופה משקית וכלכלית כה מאתגרת, אנו סבורים כי יש לפרש את התקנות לקולא ולהקל על ציבור הנישומים ככל הניתן.

הערות ומחשבות נוספות התקנות עוררו הדים רבים בקרב ציבור המייצגים, ולא בכדי, שכן תנאי מפורש בתקנות לתביעת פחת מואץ, הוא הצגת אישור מהמייצג על קיום התנאים המזכים בכך. אי לכך המייצגים נדרשים לרוב אחריות וליעוץ מקצועי במידת הצורך ובמקרים גבוליים. התקנות דורשות שימוש בישראל אך לא מחייבות ציוד מתוצרת ישראל, וניתן להחילן גם ציוד מיובא. מתוך שלא מצוין במפורש כי נדרש שהציוד יחל לשמש לראשונה בישראל בידי הנישום, ניתן לפרש, והדבר גם עולה בקנה אחד עם תכלית החקיקה, כי ניתן יהיה להחילן גם על ציוד שנרכש על ידי הנישום כשהוא משומש, ובלבד שהחל מיד לשמשו ביצור הכנסתו בישראל וכו'. מהו נכס בלתי מוחשי – אין הגדרה בתקנות. אם ננסה לשאוב פרשנות מתקן העוסק בנכסים בלתי 30 חשבונאות מספר מוחשיים, יעלה למשל כי: כאשר מכונה ממוחשבת, אינה יכולה לפעול ללא תוכנה מסוימת (לדוגמה מערכת הפעלה), הרי שהתוכנה מהווה חלק בלתי נפרד מהחומרה והיא תטופל כרכוש קבוע. ואילו כאשר התוכנה היא חלק נפרד מהחומרה, היא תטופל כנכס בלתי מוחשי. שיפורים במושכר – במידה ונעשים שיפורים במושכר, כגון מזגנים ותוספות לפי דרישת השוכר, ככל שהשיפורים במהותם מהווים ציוד וככל שהשיפורים עשויים להיות מופרדים מהמבנה, ולא יאבדו בכך את שימושם ומהותם: יתכן וניתן יהיה ליישם את כפל הפחת גם עליהם, בנסיבות המתאימות. ישנו פחת מואץ בשל משמרות, על פי הוראות תקנות חוק התאומים. ציוד

פורסמו ברשומות 2020 בנובמבר 15- ב תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת (להלן: "התקנות"). 2020 – שעה), התשפ"א זאת במטרה פיסקלית לסייע לעסקים במשק ככל שיבצעו רכישות ציוד בתקופה ובתנאים שנקבעו, ועיקריהם יפורטו להלן: הגדרות חשובות 1.9.2020-30.6.2021 – התקופה הקובעת – "לרבות מכונות ורכב עבודה ציוד שאינו משאית, ולמעט נכס בלתי מוחשי" 3 החל לשמש בישראל ביצור הכנסה בתוך ,30.6.2021 חודשים מיום הרכישה או עד כמאוחר. ככל שלא ניתן להפעילו תוך חודשים, או לגבי ציוד במפעל תעשייתי – החל לשמש חודשים מיום הרכישה או 9 כאמור, עד , כמאוחר. 30.6.2021 עיקרי הוראות התקנות נישום שרכש ציוד המשמש אותו l במישרין בפעילותו בישראל, יכול לתבוע בגינו כפל הפחת שרשאי היה לתבוע לפי כל דין (במגבלת סך כולל של פחת, עד עלות הנכס). פחת מואץ כאמור יחול רק אם הציוד l שימש ביצור ההכנסה כאמור, מיום תחילת השימוש בו ועד תום השנה בה נדרש בגינו פחת מואץ כאמור. בחר הנישום בניכוי פחת מואץ לפי התקנות, תחול בחירה כאמור על כל הציוד שנרכש בתקופה הקובעת (ככל שהתקיימו תנאי הזכאות לכך). מכירת ציוד שנהנה מפחת מואץ לקרוב, l שנים מיום רכישת הציוד – 4 בתוך תשלול מהקרוב כל ניכוי פחת בגין הציוד האמור. ונתקיימו בו כל הללו: נרכש בתקופה הקובעת.

באדיבות: לרו"ח (משפטנית) ענבל שני ולרו"ח (משפטן) ישי חיבה.

34

2020 דצמבר l 64 מעבדת השיניים

! חדש בהנרי שיין שוודנט מרכז פתרונות למרכזי חריטה ולמעבדות שיניים

: לפרטים - -

-

054-8838302 054-7021576

054-4740888 050-5473744

-

פותחים את שנת

2

עם חיסונים ועם שפע מבצעים

הסורק האינטראאורלי 119,900 ₪ 129,900 במקום ₪ CS 3700

5 שנות אחריות!

מבצע!

המחיר כולל: כתרי זירקוניה ללא תשלום. 70 הכתרים יחרטו בזירקוניה מולטילייר של אמאן גירבך במזומן ש"ח 29,900 רק תשלומים ללא ריבית 36 - והיתרה ב ש"ח 2,500 של

תוכנת הסריקה המתקדמת בעולם! CS advantage - ScanFlow +

לפרטים והדגמה: 052-2025907 - עומרי 052-6220747 - מיטל 054-6777414 - יוסי www.dentalchakir.co.il 09-9597401 , פקס. 09-9597400 . , טל 11 הרצליה, רח' גלגלי הפלדה www.wohl.co.il * המחיר אינו כולל מע“מ

מה חדש במעבדות - מכשירים מוצרים וחומרים

הקאד קאם המעבדתי בישראל - תמונת מצב ולאן זה הולך צבי צ׳אקיר

הדיגיטלית. טכנאים רבים שלא ישכילו לעלות בזמן על עגלת הקאד קאם יפלטו מהשוק ואם המצב לא ישתנה, הסינים שהצטרפו בזמן הנכון לקידמה הטכנולוגית, ימלאו את החלל שנוצר שילך ויגדל. הנקודות האופטימיות החדירה היפה בישראל של סורקים אינטראאורלים למרפאות שיניים תאלץ את הטכנאים להצטרף לטרנד העולמי. יבואני ציוד הקאד קאם מציעים כיום לטכנאים, מערכות קאד קאם משוכללות בתנאי תשלום נוחים וכן הם מציעים הדרכה והטמעה במעבדה, מה שמקל על הטכנאים להצטרף למשפחת הקאד קאם. אנו חיים בתקופה שכולנו חווים בשינוי הגדול מאז פריצת הקאד קאם שהביאה למהפכה ברפואת שיניים הן בתחום המרפאות (סורקים אינטראאורלים ) והן Chairside ומערכות חריטה בתחום המעבדות. t Dentspy Sirona Lab - חדש מ Cercon XT ML : ומדיבידנט (רב שיכבתי) Multilayer דיסק זירקוניה Cercon XT ML בעל שקיפות מקסימלית. לקחת את השיקום המונוליטי לשלב הבא. מבוסס על - מעניק את האפשרות שיפוע מושלם כמו בחיים לאסתטיקה טבעית ללא צורך בויניר או צביעה, במיוחד ;)750 MPa עבור האזור הקידמי (כוח גמישות: - התאמת צבע מושלמת אשר מבטיח צבע טבעי ומדויק ; BL 2- ו VITA הצבעים של 16 מכסה את כל – החלפת דיסקים נוחה וקלה, שימוש קל לשימוש באותה תוכנית חריטה ושריפה באופן זהה ליתר הדיסקים .Cercon מבית DentsplySirona טכנולוגיית הצבע של Zahnfabrik VITA הינה המותג של VITA

נוצר איפה מצב שבישראל אחוז השימוש הוא גבוה מאד לעומת ארה״ב pfm- ב והולך ופוחת). 10% (פחות מ מדוע בארץ החדירה של מערכות קאד קאם למעבדות היא איטית יותר מאשר בעולם פוחדים מהדיגיטלי החסם הפסיכולוגי: • וממחשבים. מרכזי הדפסת מתכת נותנים פיתרון (חלקי בלבד) לדיגיטלי. למה להשקיע במערכת החסם הכלכלי: • קאד קאם מעבדתית כאשר מרכזי החריטה וההדפסה נותנים מענה זמין ונוח. : רוב הטכנאים לא החסם המקצועי • משקיעים בלימוד. הערכתי היא שכל החסמים הללו יפתחו בעתיד הקרוב. הטכנאים כבר מבינים היום שהם נשרכים מאחורי הטכנולוגיה. הם גם רואים שרוב החברות הגדולות בעולם מפתחות מערכות קאד קאם מרפאתיות כך שברור להם שהרופאים ישיגו אותם במרוץ אחרי רפואת השיניים t Aadva Lab Scan 2 , שעוקף את GC הדור החדש של סורקים מעבדתיים מבית כל המתחרים בסיבוב. , עם סריקת צבע מלאה. מתאים 5 MP סורק ברזולוציית l . triple tray לסריקה של מודלים ומטבעים מכל הסוגים, כולל 4 נוח לתפעול, עם מסך מגע, ורזולוציית סריקה של l ), מהיר ויעיל – לסריקת לסת ISO 12836 מיקרון (תואם שניות. 22- מלאה ב ) עם תאימות מלאה STL , PLY מספק קבצים פתוחים ( l . Exocad ל- . התקנה Exocad מסופק עם תוכנות ההפעלה, ללא l תתבצע על מחשב העומד בדרישות המינימום של היצרן. ש"ח בלבד (במקום 52,800 – ועכשיו במחיר השקה מפנק

בעוד שבעולם ובעיקר בארה״ב, עבודות ) הולכות pfm( המתכת ברפואת שיניים , בארץ All Ceramic ונעלמות לטובת עדיין שולט ברמה. pfm- ה

למה זה קורה ולאן זה הולך • גורם ראשון, רופאי השיניים:

רופאי שיניים מחייבים בד״כ את הלקוחות בגין כתר זירקוניה במחיר אע״פ שהפרש pfm כפול מכתר לזירקוניה pfm התשלום למעבדה בין ש״ח בלבד. לא פלא שרוב 300- הוא כ בחצי מחיר. pfm המטופלים מעדיפים • גורמים שני ושלישי, טכנאי השיניים ומרכזי חריטה והדפסת מתכת: הטכנאים ״מסוממים״ כלכלית ע״י מרכזי הדפסת מתכת שמעמידים לרשותם ללא תשלום, סורקים מעבדתיים רק בתמורת התחייבות לרכוש אצלם כיפות מתכת. הם כי מחיר כיפת pfm- מתמכרים ל ) והם כביכול ₪ 30-20( המתכת נמוך מרוויחים מבניית החרסינה. t מדפסת תלת מימד - FORMLABS מדוייקת למעבדות ולמרפאות השיניים מדפסת מעולה מהנרי שיין - שוודנט. מערכת פתוחה - ניתן l להנות מכל מגוון החומרים הקיימים בשוק; ניקוי מיכל הנוזל באופן l אוטומטי; קליברציה אוטומטית; l ;XY מיקרון הציר 47 : רזולוציה גבוהה l - תוכנה קלה לשימוש (התוכנה Alpha 3 D תוכנה: l והעידכונים ללא תשלום). .054-6060800 ;03-6534016 . משרד ציוד הנרי שיין שוודנט

ש"ח). המחירים לא כוללים מע"מ. 65,000 .03-7979610 לפרטים נוספים והזמנות

38

2020 דצמבר l 64 מעבדת השיניים

Made with FlippingBook Publishing Software