התפריט הדיגיטלי - תפריט בשיטת סריקת קוד QR

ומה התהליך מבחינתכם ?

PDF אתם מעבירים אלי תפריט בפורמט כל כמות של עמודים שתראו לנכון

אני מבצע את העיבוד לפורמט דיגיטלי של התפריט וטוען אותו לשרת שלי ומתאים לו קישור.

קישור לתפריט באינטרנט לאחר עיבוד לפורמט דיגיטלי מותאם שלכם QR דף עם קוד אתם מקבלים ממני

+ +

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online