סיפור חיי - סיפורה של קלרה אברבנל

אברבנאל

קלרה

14.9.1928 יוגוסלביה

יהודי

נקבה

Made with FlippingBook Online document