סיפור חיי - סיפורו של יוסף, יוסי, יוסקה לוי

תעודת סיום הלימודים בחוות הנוער הציוני

14

Made with FlippingBook - Online catalogs