סיפור חיי - סיפורו של יוסף, יוסי, יוסקה לוי

רקע

פלובדיב היא אחת הערים העתיקות באירופה הקהילה היהודית נתקיימה בעיר, החל מהמאה השני י ה ולה היסטוריה ארוכה. בשנת 1930 הגיעה הקהילה לשיא גודלה ומנתה אז 6675 נפשות. בינואר 1940 הוחל על בני הקהילה היהודית בפלובדיב "החוק להגנת האומה" ו הם הוכרחו לענוד טלאי צהוב ולשאת תעודת זהות מיוחדת בצ הגברים בגילאי 20-46 לנ קחו לעבודות

בע ורוד.

כפיה, שם חלו בטיפוס או בגזזת.

החלו מפעילים לחץ על הבולגרים להקשיח את יחסם ליהודים ודרשו לגרש את יהודי

ם הגרמני

בולגריה. ראש הממשלה דאז סרב לדרישה זאת, בהוראת המלך, אך קבע בות הסכם שנחתם עם גרמניה הנאצית, אישרה הממש לה הבולגרית את גירושם של כ - 20000 יהודים משטחים שסופחו לבולגריה בתראקיה ומקדוניה. בשטחים אלו לא היו אז 20000 יהודים ובכדי להגדיל את המספר, הוכנו עוד רשימות של יהודים בהם גם מסופיה ופלובדיב, שתי הערים הגדולות בבולגריה. יהדות תראקיה ומקדוניה הושמ ד ה כמעט כליל עד סוף מרץ 1943 ורק עשרות ממנה שרדו את מחנות ההשמדה. -ב 10 לחודש מרץ 1943 בוצעה אקציה בה נעצרו מרבית יהודי פלובדיב ורוכזו בבית הספר היסודי לקראת גירושם לטרבלינקה. מאבק שניהלו פוליטיקאים בולגרים יחד עם ראשי י הכנסי ה, הוביל לביטול הגירוש ושחרור בני הקהילה הניסיונות להביא לגירוש היהודים לא פסקו והיחס אף היה עוי ן ואלים. באוגוסט 1943 מת מלך בולגריה במפתיע (יש אומרים שהתאבד עקב היחס ליהודים) ולאחר מותו פסקו הניסיונות לגירוש היהודים. בספטמבר 1944 כבש הצבא האדום את סופיה ועם סיום כיבוש בולגריה, פסקו לחלוט ין כל רדיפות היהודים. בקרב בני הקהילה היהודית חודשה הפעילות הציונית והיהודית , ועם הקמת המדינה, עלו מרביתם לארץ ישראל.

לביתם.

עד סוף 1949 עלו מרבית היהוד ים לארץ, מלבד כחמשת אלפים .

7

Made with FlippingBook - Online catalogs