דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ב 2021-2022

סמסטר ב׳

התפיסה החושית באדם לאורך כל מחזור חייו

09:00-10:15 ’ יום א

https://www.hughug.co.il/w782

היכולת לתפוס את העולם סביבנו מעצבת את עולמנו. עיוורי צבעים תופסים את העולם אחרת מהשאר, תתרנים מתמודדים עם עולם חושי שונה ומיוחד. החושים מתפתחים במהלך ההיריון ולחישת העובר בשלב זה יש השפעה על תפיסתו את העולם עם לידתו. בקורס זה נכיר את החושים השונים שלנו קצת מעבר לחמשת המוכרים. נלמד על יכולתם לקלוט מסרים מהעולם, על התפתחותם ודעיכתם. ניגע בבעיות שונות של קליטה חושית ודרכים טכנולוגיות חדשניות להתמודדות. את הקורס ילוו מצגות, סרטונים והתנסויות אישיות.

- ביולוג, מרצה במכללת אורנים. ד״ר שי שפיר

חדש

סמסטר ב׳

תל אביב - בכל זאת יש בה משהו...

https://www.hughug.co.il/w268

10:45-12:00 ’ יום א

סדרת מפגשים על העיר שהיא מדינה - תל אביב, מחוז חפץ, מושא לאהבה, קנאה, שנאה וחלום. העיר שנולדה מהחולות, העיר העברית הראשונה, המטרופולין הגדול במדינה, עיר ללא הפסקה. בין הנושאים שיעלו: › בין חולות וכחול שמים - הולדת העיר כפי שראה אותה נחום גוטמן

› עיר לבנה עיר שחורה › הגינות החבויות מן העין › גן מאיר - כמה שנים לוקח לטעת גן בעיר › להקת המחול ענבל › בית חשמונאי בתל אביב › פוליטיקה של שמות הרחובות בעיר העברית הראשונה › בית חולים הירקון › ציורי קיר - סממני המעמד של הבורגנות המקומית › שיכונים ובתי קואופרטיב › תל אביב של השירה והספרות

- ילידת תל אביב, רוב חייה גרה בתל אביב, עוסקת בכתיבה ואוצרות. התמחתה בשילוב ההיסטוריה בספרות. שרי גל

11

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online