דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ב 2021-2022

שנתי

אוריינות דיגיטאלית

https://www.hughug.co.il/w305

09:00-10:15 ’ יום ה

בכל מפגש נעמיק את הידע וההיכרות שלנו עם העולם הדיגיטאלי. המשתתפים יגיעו עם מחשב אישי או טלפון חכם או טאבלט.

דגש מיוחד יושם על נושאים הקשורים בהכרות עם אתר העמותה ופעילותה, אתר הזום, קבלת ניוזלטר במייל, כניסה לזום, ביצוע קניות ברשת, ביצוע פעולות באפליקציות נפוצות כמו קופ"ח, בנק, סופר, רשתות חברתיות ועוד.

מורים שונים .40-42 חוגי אוריינות דיגיטלית נוספים יתקיימו בישובים פרטים בעמוד

23

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online