דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ב 2021-2022

סדנאות יצירה אחה״צ פתוח לקהל הרחב

33

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online