דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ב 2021-2022

אתנחתא של אחר הצהרים פתוח לקהל הרחב | סדרות איכות מיוחדות בדורות

חדש

חדש בדורות - פתוח לקהל הרחב מהרו לרכוש מנוי לסדרה אחת או יותר. ש״ח 280 ש״ח לאחרים 200 - ברכישה מוקדמת › מחיר לסדרה לוותיקי המועצה

10% › בקניית שני מנויים הנחה 20% מנויים הנחה 3 › בקניית

ש״ח לאחרים. 60 , ש״ח לוותיקי המועצה 50 › כניסה חד פעמית *קיום הסדרות תלוי במינימום רכישת מנויים ברכישה מוקדמת.

הסודות של גיבורי תרבות עם יונתן גת

המוח האנושי עם עמית אברון

מבט אחר על הקיבוץ עם ד״ר עידית שכנאי רן

בנוסף מתקיים קורס שנתי לנשים ב״שיטת ימימה״. .38 פרטים ותימחור בעמוד

חשיבה הכרתית (׳שיטת ימימה׳) עם יהודית זמל

35

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online