דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ב 2021-2022

מערכת חוגים שבועית יום א’

יום ב’

יום קתדרה סמס׳ א׳ | ניר קינן היסטוריה של א״י

שנתי | נורית פולק חברותא

סמס׳ ב׳ | ד״ר שי שפיר מדעים

שנתי | ציפי אהל ציור סמסטר א׳ | צביה כפיר אגדות חז"ל סמסטר ב׳ | ד״ר תמי לוז ספרות שנתי | לידיה אברמוביץ התעמלות בריאותית שנתי | דלית הראל ריקוד ניה שנתי | ריפי שהם התעמלות שנתי | הילה גצוב מרחב פתוח באמנות שנתי | רון בורשטיין חדר כושר 08:30-09:30 | 07:30-8:30

שנתי | רויטל זהרוני- גל יוגה כיסאות שנתי | ליזה אלוני פיסול בנייר

אחה״צ 9:00-10:15 10:45-12:00

הפסקה

הפסקה

סמסטר א׳ | עו"ד אבי יונה משפטים

שנתי | נורית פולק חברותא

סמס׳ ב׳ | שרי גל תל אביב - בכל זאת יש בה משהו שנתי | עפרה רימון תנ״ך שנתי | אהובה פלג תשבצי היגיון שנתי | ציפי אהל ציור

שנתי | ליזה אלוני פיסול בנייר שנתי | גלילה אלופי 10:30 פילאטיס מזרנים שנתי | אהובה ספיר העשרה אינסטרומנטלית שנתי | ריפי שהם התעמלות

שנתי | נורה גורנברג 10:15 פלדנקרייז שנתי | נירית סער לובן 10:30 פילאטיס מזרנים

17:00-20:00 פסיפס שנתי | ליזה אלוני

שנתי | דרור חפר 17:30-20:00 ניפוח זכוכית שנתי | דרור חפר 17:00-20:00 פיוזינג שנתי | יהודית זמל 17:00-18:00 חשיבה הכרתית

הפסקה

חוגי צהריים

חוגים אחה״צ

חוגי קתדרה יום מרכז יום

מקרא:

52

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online