דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ג 2022-2023

אדריכלות וחברה. בניינים מאיימים ובניינים מרגיעים - 09:00-10:15 | ׳ יום א מאז ומתמיד שיקפה האדריכלות - כמו שאר האומנויות, את החברה בה היא מתקיימת, אך האדריכלות סמסטר ב׳ https://www.hughug.co.il/w1681

גם משמשת ככלי שלטוני וככלי תעמולתי בידי החברה. בסדרה זו נעסוק במגוון תקופות ונראה כיצד זה עובד. *תוכנית הרצאות מפורטת ניתן למצוא באתר העמותה. אדריכל ומרצה לאדריכלות. רן שוהם-

15

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker