דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ג 2022-2023

Animated publication

מרכז לימודי חברתי לותיק דורות זבולון

2022-2023 תוכנית פעילות תשפ״ג

"אתה אף פעם לא מבוגר מידי בשביל להציב לעצמך יעד חדש או לחלום חלום חדש." ק.ס.לואיס

חזון העמותה לחבר הותיק דורות זבולון אנו שואפים להיות ה"לב הפועם" בעשייה משותפת מגוונת וחדשנית לרווחת כלל התושבים הוותיקים ביישובי המועצה האזורית זבולון. אנו מאמינים כי לכל תושב וותיק קיימת הזכות לחיות חיים בעלי ערך במשפחה ובקהילה הרב-דורית בה הוא חי – חיים עצמאיים ובריאים, פעילים ותורמים, חופשיים ומהנים. אנו מחויבים, עבור האזרח הוותיק, לקדם מגוון אפשרויות, לאפשר בחירה במה שייצור עבורו ערך ומשמעות בחיים, תוך חיזוק וטיפוח השייכות וההשפעה שלו ביישוב ובאזור.

1

תושבות ותושבים יקרים

בנות ובני הגיל השלישי במועצה הם מעמודי התווך של הקהילה שלנו. אנו רואים חשיבות עליונה בקיום תרבות והעשרה יעודיים לוותיקים – צורך שהובהר היטב בשנים המאתגרות שחווינו.

כחלק ממדיניות המועצה, עמותת דורות ממשיכה לתגבר את הפעילויות בתוך הישובים גם בשנה זו, כך שנגיע לכל ותיקה וותיק בפעילות אטרקטיבית, איכותית ונגישה. אני מברך על תכנית הפעילות העשירה והמרשימה שנבנתה במיוחד עבורכם במרכז דורות ובישובים ומציע לכם לקחת בה חלק בכל דרך שתתאים לכם.

באיחולי בריאות טובה ושנים רבות של יצירה, הנאה ולמידה, ראש מועצה אזורית זבולון. עמוס נצר -

2

חוברת תשפ"ג חברים וחברות יקרים.

חוברת הפעילות מבשרת חזרה לתקופה של מפגשים חברתיים ועושר של עשייה משותפת. בשנתיים האחרונות התמודדנו עם אתגרי הקורונה, וכעת חיים איתה ומתנהלים באופן השומר על סביבה בטוחה ומאפשר פעילות ענפה. התוכנית מתבססת על כמה יעדים מרכזיים: הרצון להגיע לכל תושב.ת במועצה, לחשוף את הפעילות ולהגדיל את הנהנים ממנה בבית • דורות וביישובים. התאמת הפעילויות לגילאים צעירים יותר והרחבת השירותים הניתנים בחברה הערבית. • מועדון מופת לניצולי שואה "דורות עד הבית" + קתדרה וקהילה תומכת. השילוב של כולן תחת קורת גג אחת, מאפשר הכרות אישית של באי הבית, בחירה בין מגוון עשיר ואווירה תוססת ומאירת פנים. הפעילות בקתדרה תתקיים במרכז דורות בימים ראשון, שני, שלישי ורביעי. צרפנו פעילויותחדשות כמו: קבוצה מטיילת בשביל ישראל, חוג ארכיאולוגיה הכולל סיורים, קבוצת מלקטת ומבשלת, הרצאות מתחלפות בימי שני, לימודי שפות (ספרדית, אנגלית, ערבית ,יידיש) והכשרות באוריינות דיגיטאלית בכוונה לצלוח את "אתגרי" הטכנולוגיה. הרחבנו גם את מגוון חוגי היצירה והפעילות גופנית (חרוזי זכוכית, צילום, ריואביירטו ועוד). הפעילות ביישובים במסגרת "דורות עד הבית" תמשך גם בשנה זו עם דגש על פעילות גופנית, קורסי סמארטפון והרצאות. אנו מחויבים לזמן ולקדם חברותא איכותית ומגוון עשיר, שיאפשר לכל אחד.ת מכם.ן לבחור מה מייצר עבורו.ה תחושת ערך ומשמעות. מוזמנים.ות להצטרף אלינו לבית מלא שמחת חיים, אור ואהבה, ולהבטיח את קיום הפעילויות שאתם.ן חושקים.ות בהן. ההרשמה השנה מקוונת, דרך הקישורים המצורפים ליד כל פעילות. ניתן לעשות זאת דרך החוברת הדיגיטאלית באתר. נשמח לסייע ככל שיידרש. בברכת שנה בריאה פורייה ומלאת עשייה משמעותית. - יו"ר העמותה וצוות דורות. נעמי יפה | - רכזתהקתדרה ברכה סנדר | מנכ"ליתהעמותה - ליאתפאר שימור וחיזוק התוכניות הקיימות. • בעמותה קיימות מספר מסגרות : שירותים משלימים נוספים + מרכז היום

3

4

תוכן העניינים

6 7

מידע כללי

נהלי הרשמה

8-13

דורות בדרכים

14-17

הרצאות

18-23

יום שני הרצאות קצרות ולעניין

24-26

עולם ומלואו שנתי

27-32

סדנאות תרבות והעשרה

33

אוריינות דיגיטאלית

34-35

שפות

36-39

פעילות גופנית

40-45

יצירה

46-47

דורות עד הבית פעילויות ביישובי המועצה

53-55

חוגי יצירה אחה״צ

56-59

מרכז יום דורות

60-66

פעילות חברתית ומרכזי תמיכה

68

תמחור חוגים

69

זמני הסעות

70-71 72

מערכת חוגים שבועית

קפיטריה דורקה

5

מידע כללי

שנת הלימודים בקתדרה תפתח בשעה טובה (במרכז דורות, ובישובים) 29.6.2023 יום א׳ ותסתיים בסוף חודש יוני 4.9.2022 - ב 1.2.2023-29.6.2023 סמסטר שני: | 4.9.2022-31.1.2023 סמסטר ראשון:

לוח חופשות: חגים -

17.10.2022 ועד 25.9.22 יום א׳ כ"ט אלול ערב ראש השנה פעילות רגילה) 18.10.22( יום ב כ"ב תשרי מוצאי שמחת תורה 12.4.23 יום רביעי ועד רביעי 5.4.23 י״ד ניסן ערב פסח פעילות רגילה) 13.4( פעילות רגילה) 27.4.23( ימים שלישי ורביעי 25-26.4.2023 יום חמישי 25.5.2023 ה׳ סיון

פסח -

יום הזיכרון ויום העצמאות - שבועות -

• הפעילות לחברי מרכז היום ולחברי מועדון מופת תתקיים במשך כל השנה למעט המועדים והחגים שפורסמו. • במהלך השנה נחגוג ונציין אירועים מיוחדים, חגים וטקסים עליהם תבוא הודעה מראש. יתכן שנאלץ לבטל פעילות אך אין על העמותה חובת החזרת שיעור. בתקופת יולי-אוגוסטתתקייםפעילותמיוחדת בעלות נפרדת, פרסום באתר ובלוחותהמודעות • בדורות, השתתפות בהרשמה מראש. שעות וירשם 3 • פעילות בדורות נמשכת שעה ורבע (למעט חוגי התעמלות). יום פעילות נמשך כשני חוגים. • תמחור חומרים לחוגי יצירה - מופיע בדפי החוגים שבחוברת. • אם במהלך השנה יתווספו חוגים יקרים במיוחד תגבה בגינן תוספת תשלום ריאלית. ) 69 • הסעות תתקיימנה רק בתחילת ובסוף יום הפעילות (פירוט הסעות בעמוד

6

נהלי הרשמה

• בחרו את הימים הרצויים לכם והרכיבו מערכת אישית מתוך מבחר החוגים המוצעים בכל יום. . בחוברתהדיגיטאליתשנמצאתבאתר • ההרשמהתתבצע דרך הקישור המצורף לשםהחוג אנא עשו מאמץ והירשמו באופן מקוון. בטופס הרשמה • ניתן גם להירשם ידנית במשרד דורות 4.9-15.9.2022- • לנוחיותכם קיימת תקופת התנסות בחודש ספטמבר בין ה (בשבועייםהראשונים) במהלכה ניתן לבדוק אתהחוגים. לאחר מכן ישלהירשם והרישום מחייב לכל הסמסטר. מועד השינוי הבא יחול רק בסוף הסמסטר - חודש ינואר. • רק לחוגים החדשים שיתחילו בסמס׳ ב תינתן תקופת ניסיון בת שבועיים בין התאריכים . 1.2-14.2.2023 • תקופת הניסיון הינה בתשלום . )68 התשלום לפי חוגים / ימי פעילות (הפירוט בעמוד • פתיחת החוגים מותנית ברישום מינימום משתתפים כפי שיוחלט בעת ברישום. • חוג שייפתח ומספר המשתתפים בו יירד מתחת למינימום הנדרש - ייפסק. • תתכן עליה בתעריפים כתוצאה מייקור משמעותי של העלויות במשק. • לא יתאפשר שינוי בהרשמה במהלך הסמסטר. • שינוי בהרשמה יכנס לתוקפו רק לאחר מילוי טופס השינוי, חתימת החבר וקבלתו. • טפסי שינוי יש למלא דרך מזכירות דורות. במזכירות דורות. , החיוב יהיה יחסי מחודש ההצטרפות. 2022 • למצטרפים לאחר חודש דצמבר

3003000 מועצה אזורית זבולון, דואר כפר המכבי דורות, המרכז האזורי לוותיק brachas@zvulun.co.il דואר אלקטרוני: | 04-8448518 פקס: | 04-8478124 טלפון:

04-8431570 - מיכל אהרון אחראית על הרשום והגבייה: 04-8478124 | 054-6833007 ברכה סנדר טלפון לבירורים: www.dorotzvulon.org.il אתר דורות

תודתנו נתונה למפעל הפיס, למשרד הרווחה, למשרד לשיויון חברתי, למוסד לביטוח לאומי ולוועדת התביעות המסייעים בקיום התוכניות השונות.

7

דורות בדרכים

תקנון טיולים מידע כללי על הטיולים • ההרשמה לטיולים (מלבד נופשים וטיולי חו"ל) תפתח כחודש לפני מועד הטיול. • ההשתתפות בטיול היא על אחריות המשתתף, אם יש שאלה בריאותית לגבי התאמת הטיול ליכולתו, עליו להתייעץ עם רופאו. • ניתן להירשם בקישור המפורסם באתר העמותה. ממחיר הטיול. 60% שעות לפני הטיול. לאחר מכן, יחויב החבר בעלות של 48 • ניתן לבטל השתתפות עד או במשרד דורות. www.dorotzvulun.org.il • פרוט נרחב על כל טיול ניתן למצוא באתר • בכל טיול יצא אוטובוס אחד.

• קיום טיול תלוי במספר הנרשמים. • יתכנו שינויים במסלולים ובתאריכים. • רשימת ההמתנה לטיול תהיה לפי מועד הרישום.

חו"ל

חברת קשרי תעופה

9.9-15.9.2022 | ברצלונה הפירנאים קוסטה בראווה

https://www.hughug.co.il/w6286

13-16.3.2023 | ירדן

חברת בריזה

https://www.hughug.co.il/w3125

מיועד לגמלאים צעירים וצעירים ברוחם

16-23.6.2023 | סלובקיה המופלאה

אופיר טורס

https://www.hughug.co.il/w753

* ההרשמה למתעניינים החלה. אנא הירשמו ללא התחייבות על מנת שנדע שקיימת התעניינות..

8

טיולי יום

21.11.2022 | ניר קינן | צפת עיר המקובלים

https://www.hughug.co.il/w5254

16 מסע אל תור הזהב של צפת במאה ה

26.12.2022 | מודי שניר | בקעת הירדן

https://www.hughug.co.il/w1673

30.3.2023 | ראג'אר

https://www.hughug.co.il/w972

20.4.2023 | אבירמה האריס | מגדל ומגדלה

https://www.hughug.co.il/w7093

8.5.2023 | ניר קינן | אל הכפרים בית ג'אן ופקיעין

https://www.hughug.co.il/w2260

₪150 : מחיר

הרשמה לטיול בקישור המצוין בחוברת הדיגיטאלית או במשרד דורות. ההרשמה תפתח כחודש לפני מועד הטיול. או במשרד דורות www.dorotzvulun.co.il מידע מפורט לגבי מסלול הטיול מפורסם באתר העמותה

תודתנו נתונה למפעל הפיס, למשרד הרווחה, למשרד לשיויון חברתי, למוסד לביטוח לאומי ולוועדת התביעות, המסייעים בקיום התוכניות השונות.

9

נופשים

נופש מטייל לאשקלון- מלון לאונרדו. 6-8.11.2022

חברת אורטל

https://www.hughug.co.il/w2715

נצרת ונצרות בתקופת החגים - מלון גולדן קראון נצרת. 13-15.12.2022

חברת פריטורס

https://www.hughug.co.il/w9103

חברת גבע טורס

נופש מטייל משולב באזור הר הנגב - מלון הבוטיק קדמא. 19-21.2.2023 טיול בשתי רמות קושי - אוהבי שבת ואוהבי לכת. יצאו שני אוטובוסים שני מדריכים. שתי תוכניות טיול יומי שונות לפי, רמת קושי .

https://www.hughug.co.il/w4403 - אוהבי שבת https://www.hughug.co.il/w2051 אוהבי לכת -

חברת פריטורס

נופש מיטב באילת או נופש בכפר בלום. מועדים יתפרסמו בהמשך

אגד תיירות ונופש

נופש מטיל בירושלים - מלון המלכים 30.5-1.6.2023

https://www.hughug.co.il/w763

הרשמה תפתח כחודשיים לפני מועד הנופש. ובמשרד דורות. www.dorotzvulun.co.il מידע מפורט לגבי מסלול הטיול מפורסם באתר העמותה

10

11

שביל ישראל – מבלי להשתגע

https://www.hughug.co.il/w9615

שנים ומאז עשרות אלפים הלכו בו ועליו.... 27 שביל ישראל, מדן ועד אילת, נפתח להליכה לפני תוואי "שביל ישראל" חוצה את הארץ מהצפון ועד הדרום ומושך אליו טיילים מהארץ ומהעולם. סדרת הטיולים הזו מיועדת לאוהבי הליכה האוהבים ללכת בטבע במסלולים עם משמעות ותוכן. לכל מסלול יש אופי שונה של הליכה ולפני כל טיול יצא דף המפרט את תוואי ההליכה. המטרה לגבש קבוצה קבועה ומחויבת לכל המקטעים. הקבוצה תהיה משולבת עם וותיקי מוא"ז מנשה.

16:00 – שעת חזרה | 7:00 שעת יציאה אורך מסלולי ההליכה כשישה קילומטרים עד שמונה קילומטרים. כשש שעות הליכה לא מהירה. ארוחת בוקר וצהריים בהתארגנות עצמית.

ההליכה בשביל ישראל מוגדרת כספורט עממי. ההשתתפות היא על אחריות הצועדים ועל כן אין חשוב לדעת: צורך בהצגת אישור רפואי. יחד עם זאת אם לצועד יש שאלה לגבי התאמת הפעילות עבורו, ביכולתו להתייעץ על דעת עצמו עם רופאו. השתתפות בטיול היא על אחריות המשתתף בלבד. • כל משתתף ימלא הצהרת בריאות.

כל הטיולים בליווי חובש מוסמך | מדריכה שרה רוטנברג | מיועד למיטיבי לכת

₪200 : מחיר יום טיול

* ההרשמה מידית בקישור המצורף בחוברת הדיגיטאלית או במשרד דורות מספר המקומות מוגבל.

12

נחל מעפילים

3.11.2022

מסלול בחורשהמוצלשל הכרמל היורד מעוספיא לקיבוץ יגור בדרך בה . 1945 ירדו המעפילים כשחולצו ממחנה המעפילים עתלית באוקטובר

ט' חשוון

רמת הנדיב

1.12.2022

מעין צורמעל בנימינה ועדפארקשוני. פריחתחורף, ארכיאולגיה, מעיין ונוף.

ז' כסלו

יער עופר

29.12.2022

ממגדל עופר מזרחה, במקביל לשביל "הבריחה" ועד גבעת שלוחית. שביל חורש יפה בשיא פריחת החורף.

ה' טבת

26.1.2023

מרקית לרכס ישח וכרמיה למצוק הארבל ללא סולמות

נצא מחורבת רקית במורד לכיוון צוקי רכס כרמיה. שביל ובו צנירים - צוקים יפים בצורת חצי צינור ונוף נהדר.

ד' שבט

23.2.2023

ממושב ציפורי עליה להר ריש לקיש והליכה מדהימה ביער אלוני הטבור עד צומת המוביל. הליכה יפיפייה אל צוק הארבל וממנו נמשיך דרומה אל כפר חיטים ללא ירידה בסולמות המפחידים. עלות כניסה לגמלאים לשמורת הארבל. ₪11*

ב' אדר

23.3.2023

ריש לקיש

א' ניסן

13.4.2023

נחל ציפורי

ירידה בוואדי מנופית עד הטיילת של נחל ציפורי ועד טחנות הנזירים.

כ"ט ניסן

שביל ישראל לאורך הירקון לאורך הים על רכס הכורכר מקיבוץ יקום ועד געש

18.5.2023

הליכה נהדרת לאורך רכסהכורכר עםהנוף אל הים ופרחי הקיץ הקטנים המצליחים להתמודד עםקשיי הים והחול ומתחבאים בין סדקי הסלעים.

כ"ז אייר

15.6.2023

שביל ישראל עובר לאורך כל נחל הירקון. אנו נטייל בחלק קסום של הנחל ששוקם בין מושב נווה ירק לבין מחלף ירקון. לאורך הנחל פינות חמד, נקודות שכשוך ו"מנהרות" של קנים.

כ"ו סיוון

13

הרצאות

סמסטר א׳

קום והתהלך בארץ סיפורי מקום. היסטוריה של א"י - 09:00-10:15 | ׳ יום א

https://www.hughug.co.il/w4685

ארץ ישראל היא לדעת רבים המקום המגוון והעשיר בעולם, בשלל נופים, תרבויות ואירועים היסטוריים. מיקום הארץ בין שלוש יבשות, היותה נתיב מעבר היסטורי בין מצריים ומסופוטמיה והעובדהשנפגשים בה מיני חי וצומח שזה גבול תפוצתם הדרומי או הצפוני, הופכים את הארץ ואתריה למקום כה ייחודי. בסדרת ההרצאות נכיר ונבקר במגוון אתרים, חלקם בעלי חשיבות עולמית כהר הבית וחלקם צנועים ומקומיים כמושבה הקטנה - מטולה. דרך אתרים אלה נספר את סיפורי הארץ. *תוכנית הרצאות מפורטת ניתן למצוא באתר העמותה. תואר שני בלימודי א"י מדריך ותיק לידיעת הארץ מדריך בקורס מורי דרך. ניר קינן -

תולדות היקום. 10:45-12:00 | ׳ יום א

סמסטר א׳

https://www.hughug.co.il/w0790

הקורס יעסוק בתחנות המרכזיות בהיסטוריה המקובלת על כלל האנושות. בכל אחת מהתחנות, היקום נעשה מורכב יותר ויותר, ונדרשה התפתחותם של תנאים הכרחיים כדי שהיקום יעבור מתחנה לתחנה. מיליארד שנים – התחנה הראשונה במסע שלנו - "המפץ הגדול". 13.7 נתחיל באירוע שהתרחש לפני לאחריו נבקר בתחנות הבאות: הופעת הכוכבים, יצירת היסודות, יצירת מערכת השמש, הופעת החיים על פני כדור הארץ, הופעת המין האנושי, המהפכה החקלאית, המהפכה המדעית. בקורס נתאר ונחקור את התחנות השונות, ונכיר את התנאים שנדרשו לצורך התפתחותן. הקורס אינו דורש שום ידע מדעי מוקדם. *תוכנית הרצאות מפורטת ניתן למצוא באתר העמותה. עוסק בחקר והוראת המדעים, הפיזיקה והאסטרונומיה. הקים את "פרחי מדע" מרכז פרופ דוד פונדק ארצי לחינוך אסטרונומי במכללה האקדמית כנרת.

14

אדריכלות וחברה. בניינים מאיימים ובניינים מרגיעים - 09:00-10:15 | ׳ יום א מאז ומתמיד שיקפה האדריכלות - כמו שאר האומנויות, את החברה בה היא מתקיימת, אך האדריכלות סמסטר ב׳ https://www.hughug.co.il/w1681

גם משמשת ככלי שלטוני וככלי תעמולתי בידי החברה. בסדרה זו נעסוק במגוון תקופות ונראה כיצד זה עובד. *תוכנית הרצאות מפורטת ניתן למצוא באתר העמותה. אדריכל ומרצה לאדריכלות. רן שוהם-

15

הרצאות

לקט מוסיקה. 10:45-12:00 | ׳ יום א

סמסטר ב׳

https://www.hughug.co.il/w6150

סקסופוניסט, מעבד ומבצע. מרצה בנושא ג'אז ומוסיקה ישראלית והחיבור בינהם. חובב בן סעדיה - "איך שיר נולד". | 19.3.23 "הסיפור המופלא של הג'אז". | 23.4.23 "העידן הראשון" - ניו אורליאנס ושיקאגו. | 21.5.23 "העידן השני" - תקופת הסווינג. | 18.6.23

חוקר ומרצה למוסיקה, ומורה לפסנתר, בעלמומחיותבתחומי היסטוריה ותאוריהמוסיקאלית. ד"ר מוטי אדלר - "מהי יצירת מופת מוזיקאלית". | 12.3.23 "הפסנתר וכלי המקלדת". | 16.4.23

. 5 " "כלי הקשת - נשמת התזמורת | 14.5.23 "כלי הנשיפה - צלילים בצבעים". | 11.6.23

- בוגרת האקדמיה למוסיקה ת״א, נגנית בסון בתזמורת הסימפונית חיפה. נגה ישורון ״מבאך ועד נורית הירש״ - תקופות במוסיקה הקלאסית. | 5.3.23 "למה מנצח?״ - תפקידי המנצח בתזמורת. | 2.4.23 ״ואני רק תמונת אישה״ - מוסיקה שנכתבה על ידי מלחינות ועל נשים. | 7.5.23 ״בגני ספרד״ - מוסיקה של מלחינים ספרדים - דה פאיה , סרסטה , ועוד מלחינים ספרדים. | 4.6.23

16

כותב ומרצה על מוסיקה קלאסית. ירון קרשאי - קולות מן השמיים - קטעי המקהלה הגדולים - חלק א'. | 5.2.23 קולות מן השמיים - קטעי המקהלה הגדולים - חלק ב'. | 12.2.23 מחולות מסביב לעולם. | 19.2.23 "תרועה לתזמורת " - הפתיחות המפורסמות של המוזיקה - חלק א'. | 30.4.23 "תרועה לתזמורת" - חלק ב'. | 28.5.23 "קומיקאים במוזיקה". | 25.6.23

פסנתרנית ומוסיקולוגית מרצה באונברסיטת ת"א ד"ר ענבל גוטר- מלחינים וגאונים: סוד הקסם של מוצרט | 26.2.23

- מוסיקאי (סקסופוניסטשהקים וניגן בהרכבי ג'אז שונים), ירצה וגם ינגן, ואף ישתף אתהקהל. דורון שרצקי בוסה נובה: הבוסה החדשה - סיפורו של הסגנון המוזיקלי האהוב שנולד בשנות החמישים של | 26.3.23 המאההעשריםבברזיל, ואומץ בכל העולם. סקירתהמקורותשל הבוסה נובה והתפתחותה, בלווייתמוסיקה.

17

יום שני הרצאות קצרות ולעניין

10:45-12:00 | ׳ יום ב . ניתן להירשם לסדרה בודדת על פי המחיר המצוין ליד החוג או לכל ההרצאות לאורך השנה לפי תעריף חוגי דורות • • תוכנית הרצאות מפורטת ניתן למצוא באתר העמותה 12.9 | 5.9 חיבורים עכשוויים. בין שני עולמות אומנותיים – אמנות עכשווית משלבת בין מדיומים ותחומים אמנותיים כמו גם מביאה את עצמה לקהילות בהן היא נוצרת ובמקביל גם לוקחת מהן השראה. בהרצאות נראה דוגמאות עכשוויות למדיומים קלאסיים ונחווה זאת גם באמצעות שפות דיגיטליות, יוטיובים ועוד. ההרצאות מסקרנות ומאתגרות את מה שהכרנו בעבר ומביאות ידע והרבה הנאה. הן מוגשות בצורה קלילה ומותאמות לכל סקרני האמנות. מרצה לאמנות עכשווית ומתמחה באמנות בקהילה. ירדנה עציון - בוגרת האוניברסיטה העברית בחוג לתולדות האמנות ובית הספר הגבוה לעיצוב שנקר בתכנית לאמנות בקהילה. .eco printing חוקרת אמנויות טקסטיליות מסורתיות ויוצרת בתחומי רקמה ו ₪ 80 לחיצוני | ₪ 60 מחיר לוותיק המועצה 19.12 | 5.12 | 12.12 | 28.11 | 14.11 | 7.11 | 31.10 אירועים ופרשיות שהסעירו את המדינה. משה אלעד ירצה בכל הרצאה על פרק אחר מספרו "סערת עלי ארצי –אירועים שהסעירו את ישראל" בלווי מצגות וסרטונים בני התקופה. מדוע החליטה סמדר הרן לחסום את פיה של בתה הקטנטונת (מול קנה רובהו של סמיר קונטאר) בידיעה שהיא ) זכורות לנו טוב 1972( ) וחטיפת מטוס "סבנה" ללוד 1976( )? מדוע חטיפת המטוס לאנטבה 1979( עלולה למות ) ומה הקשר שלו 1954( )? מה נותר מפרשת הטבח במעלה עקרבים 1968( יותר מחטיפת מטוס אל על לאלג'יריה ?)1984( פרשת השב"כ 300 לשיר - "שיר שמח"? כיצד ובמה שגו שומרי הסף בפרשת קו מרצה וחוקר באקדמית גליל מערבי ובעבר שירת במספר תפקידים בכירים ב"שטחים״. ד"ר אל"מ (מיל.) משה אלעד - ₪ 240 - לוותיק חיצוני | ₪180 - מחיר לוותיק תושב המועצה קצרה ולעניין קצרה ולעניין https://www.hughug.co.il/w0044

18

30.1 | 23.1 | 16.1 | 9.1 | 2.1 מבט מבפנים.

קצרה ולעניין

עולםשל מבצעים, נוגעת באופן אינטימי ייחודי ומרתק בהיבטיו המגווניםשל עולםהריגול החשאי, סדרת ההרצאות : שונים, מורכבים, ולחיים חוקים משלהם על שלל היבטיו, נפתוליו וצבעיו. עולם בו אף תכונה אנושית אינה זרה, מסוכנים ומאתגרים ולצידם: מרגשים, מסקרנים, סוחפים, ולעיתים גם מצחיקים. שוחרר לאחר שנותשירות רבות ומרתקות במשרד ראשהממשלה, במגוון תפקידים ייחודיים בחו"ל סער קדמון - ובארץ כעובד ומפקד. סער משתף את הקהל במבט מבפנים המביא את ניסיונו וחוויותיו, בשילוב אירועים של אחרים אותם הכיר מקרוב בעבודתו ברחבי העולם. ₪200 - לוותיק חיצוני | ₪150 - מחיר לוותיק תושב המועצה

24.4 | 17.4 | 10.4 | 3.4 | 27.2 | 13.2 | 6.2 סוגיות אהובות בתלמוד.

קצרה ולעניין

התלמוד הבבלי הינו אחד מספרי היסודשל התרבותהיהודית. בניגוד לתפיסה הרואה בו ספר חוקים יבש, התלמוד הינו חיבור מופלא המשלב סיפורי עם, משלים, היסטוריה, פתגמים, דיונים וגםחוקים. נלמד מספר סוגיותתלמודיות במגוון נושאים ונגיע דרכן לעיסוק בשאלות ערכיות שונות – על משפחה, קהילה, לימוד, תפילה, חברה ועוד. ד"ר בתלמוד ד"ר סיגלית אור - ₪280 - לוותיק חיצוני | ₪210 - מחיר לוותיק תושב המועצה עומרי ליאור - בנוף המילים. תוכניות העוסקות בגורמים אשר השפיעו על כתיבתם וחייהם של הסופרים והמשוררים והם: השואה, הילדות, ההורים, הקיבוץ, דת/עדתיות, העלייה, הבית וחדר העבודה. ״היה היה״ - הקיבוץ. | 6.3 ״זיכרונות ראשונים״ – הילדות. | 27.3 . 1952 נולד בחיפה בשנת עמרי ליאור למד קולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת סאן דיאגו קליפורניה, יוצר סרטים באופן עצמאי ועורך הרצאות והקרנות של סרטיו באירועים ומקומות שונים ברחבי הארץ ובעולם. ₪160 - לוותיק חיצוני | ₪120 - מחיר לוותיק תושב המועצה קצרה ולעניין ״הכל בגללכם!״ - ההורים. | 13.3 ״זה חלק מחיי״ - השואה. | 20.3

19

29.5 | 22.5 | 15.5 | 1.5 "פה התערבבו היחד והבדידות": מבט אחר על הקיבוץ.

קצרה ולעניין

בשנים הראשונות החברה הקיבוצית תפקדה כסוג של "משפחה מורחבת" שהקיבוץ כולו הוא ביתה. עם הזמן התחזק התא המשפחתי ובמקביל השתנתה התפיסהשל הקיבוץ כולו כ"בית". הדגש עבר בהדרגה מהקולקטיב אל המשפחה הגרעינית, ומה"בית הקיבוצי" אל הבית הפרטי. במהלך שנות השמונים הגדילו בקיבוץ את כל בתי המשפחות על מנת לאפשר את הלנת הילדים; חדר האוכל החדש, לעומת זאת, ננטש עד שנסגר סופית כעשור לאחר שהסתיימה בנייתו. בתהליכים אלה ובעוד רבים אחרים עוסקת סדרת ההרצאות: מהו הקשר בין תכנון לבין סדר חברתי? כיצד באה לידי ביטוי האידאולוגיה במרחב הקיבוצי וכיצד השתנתה? וגם מהי החוויה של המרחב, באיזה אופן היא שונה בין גברים ונשים, בין צעירים ומבוגרים? מחיר לוותיק תושב אדריכלית, חוקרת תרבות ומרצה בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון. ד״ר עידית שכנאי רן - ₪160 - לוותיק חיצוני | ₪120 - המועצה

קצרה ולעניין

"גרמניה מבט מבפנים״. "גן עדן מוקף חומה". מזרח גרמניה - לא מה שחשבתם. | 5.6 "מתקווה למשבר". אנגלה מרקל וגרמניה "המאוחדת". | 12.6 ." 2015 לסורים של 1945 "משבר הפליטים. בין היהודים של | 19.6 "עוד יש לי מזוודה בברלין". סיור וירטואלי בין עבר, עתיד והווה בבירת גרמניה. | 26.6

כותב ומשדר טור פוליטי, תכנית תחקירים ותסכית עטור פרסים ברדיו גרמניה. בעל דיפלומה ד"ר עופר ולדמן - Freie מהאוניברסיטה לאמנויות של ברלין ותואר דוקטור (הסטוריה \ ספרות גרמנית) מהתכנית המשולבת ל ולאוניברסיטה העברית. Universität Berlin ₪160 - לוותיק חיצוני | ₪120 - מחיר לוותיק תושב המועצה 8.5 | 20.2 | 26.12 | 21.11 | 24.10 | 19.9 להבין אומנות בהרצאות נעסוק באמנות באירופה מהעת העתיקה ועד תקופות הרנסנס והבארוק. דרך היצירות נכיר דמויות, מושגים, מחשבה פילוסופית, אורחות חיים והיסטוריה, סגנונות ומאפיינים אמנותיים של התקופות השונות. קצרה ולעניין

מדריכת טיולים מתמחה בתולדות האומנות. איילה לוי - ₪160 - לוותיק חיצוני | ₪120 - מחיר לוותיק תושב המועצה

20

סמסטר א׳

המנהיגים הגדולים שעיצבו את המאה העשרים. 09:00-12:00 | ׳ יום ג - (שלמה המלך, משלי כ"ח י"ח) ם ָ ע ע ַ ר ָ פּ ִ זוֹן י ָ ין ח ֵ א ְ בּ

https://www.hughug.co.il/w4989

הקורס יעסוק בגלריה מרשימה ומגוונת של המנהיגים הגדולים של המאה העשרים. מנהיגי תרבות, שליטים ומושלים. מנהיגים יהודים ולא יהודים, כאלה שעיצבו את הפוליטיקה הבין לאומית ממלחמת העולם הראשונה, דרך שנות העשרים, מלחמת העולם השנייה והמלחמה הקרה. נעמוד על הקווים הייחודיים של העומדים בראש הפירמידה, עד כמה הונעו מכורח הנסיבות, עולמם הרעיוני, יחסם אל ההמון ואל שאלות של מלחמה ושלום. באיזה אופן רתמו את התקשורת לטובת חייהם הפוליטיים. נכיר את: הלויד ג'ורג', חיים וייצמן, וינסטון צ'רצ'יל, המרשל דה גול, המרשל פטן, הגנרליסימו פרנקו, צ'ה גווארה, טיטו, פרויד, שטפן צווייג ואחרים. מרצה בכירה, תואר שני בהיסטוריה, מתמחה במלחמת העולם השנייה. עידית פרי -

מוח, עצבים, הורמונים והתנהגות. סיעור מוחות - 09:00-10:15 | ׳ יום ג

סמסטר ב׳

https://www.hughug.co.il/w6129

אתן/ם הולכים לטלוויזיה קצת לכבות את המוח ובאים ללמוד כדי להדליק אותו. המוח הינו איבר מרכזי בגופנו ושולט למעשה על כל פעולותינו, מחשבותינו ורצונותינו.

נערוך מסע לנבכי איבר מופלא זה, הנמצא בחזית המחקר המדעי העכשווי. נגלה כיצד פועל ברמה הבסיסית וכיצד הדבריםמתחברים יחדיו. נגלה כיצד הסביבהמשפיעה לאורך השנים על המוח ומהתפקידםשל ההורמונים והנוירוטרנסמיטרים השונים בתפקודו. נלמד מה מייחד אותנו משאר בעלי החיים ומה משותף לנו עם רבים מהם. נעזר בהתנהגויות המיוחדות של בעלי חיים הבאים גם לידי ביטוי אצלנו בני האדם. האם מוח האישה שונה מזה של הגבר? נפעיל את המוח ונאמץ אותו על מנת להבין חלק ממחלות המוח שפוגעות בתפקידו וכיצד אנו בעשייתנו יכולים לשפר זאת. מחכה "לעלות לכן/ם על העצבים" ולחקור יחדיו את המוח המדהים שלנו. השיעורים ילוו במצגות, סרטונים וניסויים עדינים בבני אדם (בנו).

ביולוג, מרצה במכללת אורנים. ד"ר שי שפיר-

21

בין רוח לחומר – מסע אל אוצרות התרבות המערבית. 10:45-12:00 | ׳ יום ג

סמסטר ב׳

https://www.hughug.co.il/w5567

קורס רחב יריעה, העוסק בקשריםהעמוקיםשבין ספרות ואמנות, כמו גם בייצוגיה הנשגביםשל האמנותהחזותית, העומדים בבסיס דמותהשל התרבות המערבית. מורשת תרבות זו מלווה אותנו עד היום ומהווה חלק בלתי נפרד מעולמנו. במהלך הקורס נתוודע למגוון נושאים ספרותיים שנבחרו בשל פרסומם הרב ובשל החותם העמוק שהטביעו בקוראים לאורך הדורות, כךשזכו לתיאוריםמרשימים גם באמנותהחזותית. נדון באופן שבו הםתורגמו לשפה החזותית ובשינויים שחלו בהם במהלך התקופות. עוד נעסוק בקורס, בנושאים ידועים ומוכרים מעולמינו היום, כפי שמתוארים ביצירות אמנות מפורסמות מהעת העתיקה ועד לתקופה המודרנית. נצא למסע בעקבות גלגולו של נושא לאורך השנים, תוך הדגשת המשמעות המשתנה שניתנה לו בכל תקופה ותקופה. מארג מרהיב של טקסט ותמונה המוליך אותנו אל תוך נבכי ההיסטוריה של תרבות המערב. הקורס ילווה במצגת מרהיבה, קטעי שירה וספרות, קטעים מוזיקליים וקטעים מסרטים ידועים. – מרצה וחוקרת בין-תחומית בהיסטוריה, אמנות וספרות קלאסית. הרצתה שנים ד"ר רונית פליסטרנט סחייק רבות בחוג לתולדותהאמנות באוניברסיטתתל אביב. כיוםחוקרת בביתהספר להיסטוריה, אוניברסיטתתל אביב. מחקריה עוסקים באופיים ואופן התקבלותםשל מיתוסיםעתיקים באמנות ובספרות כמו גםעל גבי מטבעות רומיים מאזור הלבנט. מרצה ותיקה בתחוםתולדותהאמנות והספרות, המשלבת בהרצאותיה נושאיםשוניםממחקריה.

האסלאם כדת תרבות והוויה. 9:00-10:15 | ׳ יום ד כדת תרבות והוויה. האסלאם

סמסטר א׳

https://www.hughug.co.il/w0570

בהמשך דרכנו להכרות עם עולם האיסלאם נעמיק אל תוך מקורות יהודיים בקוראן ומנגד מקורות מוסלמיים בספרות וההלכה היהודית, נעסוק בשאלת ה"בעלות" על א"י, מה היהדות "חייבת" לאסלאם. ניגע בתורת ישראל, עם ישראל וא"י בקוראן ובנומרולוגיה באיסלאם. מזרחן, אל"מ במיל' שירת בשליחות המוסד בעירק. איני עבאדי -

22

המזרח התיכון בראי האקטואליה. 9:00-10:15 | ׳ יום ד

סמסטר ב׳

https://www.hughug.co.il/w0920

הקורס יפתח צוהר להבנת המציאות התרבותית והפוליטית של המזרח התיכון במטרה לאפשר הבנת הסוגיות העכשוויותהעולותמן החדשות. במהלך הקורס נלמד להכיר את לוח השנהשל הסכסוך-ובכלל זה יום האסיר, יום האדמה כ"סמנים" להסלמה ביטחונית. נתוודע אל ארגוני הטרור לסוגיהם, אל מסמכי החזון של ערביי ישראל, אל מצעיהן של המפלגות הערביות הישראליות ואל סוגיית הבדואים והמיעוטים מראשיתה. נבחן את כלכלת מדינות , BDS ערב ,ננתח אתה"חמאס", "האחיםהמוסלמים" ואתמגוון הפלגים ברשותהפלסטינית. ננתח את תנועתה- מוסדות השיפוט האירופיים והאיומים על קיומה של מדינת ישראל מצידן של איראן ושכנותינו האחרות במרחב. מזרחן, יוצא קהילתהמודיעין, מרצה בנושא הסכסוך הישראלי-ערבי ובנושאי צבא וביטחון. עו"ד אברהם (אבי) יונה -

23

עולם ומלואו שנתי

10:45-12:00 | ׳ יום ד

https://www.hughug.co.il/w1636

סדרה

(חבשושית) צלמת גיאוגרפית מבית "מסע אחר" ואנתרופולוגית הרפתקנית. רוית חבשוש -

בין שבטים אנימיסטים למנזרים בודהיסטים - קסמה הבתולי של לאוס. | 7.9.22 מומיות וציידי ראשים: עולמם המסתורי של בני האיגורוט בצפון הפיליפינים. | 14.9.22 שומרי הג'ונגל: מסע אל בני המאיה האחרונים החיים ביערות הגשם בדרום מקסיקו. | 21.9.22

סדרה

. בוגרת משפטים אוניברסיטת סורבון פריז, מתמחה בתרבות צרפת סבין יעקובוביץ -

מארק שאגאל, ציור, מוזיקה ומחול - חלק א'. | 19.10.2022 מארק שאגאל, ציור, מוזיקה ומחול - חלק ב'. | 26.10.2022 תולדות גסטרונומית צרפת ובניית תדמית. | 01.02.2023 גסטרונומית צרפת ואזורים, מהאדמה אל הצלחת. | 15.02.2023 תקנים וחוקים של גסטרונומית צרפת, מודל מעורר השראה. | 22.02.2023

סדרה

מורה דרך וותיק ומרצה. מיכה זילברמן -

טיול לסוריה חלק א. | 2.11.22 טיול לסוריה חלק ב. | 9.11.22

מדריך טיולים המתמחה בסין, הדריך תיירים ומשלחות מסין בישראל, דודו אופק - ועוסק במסחר וייבוא מסין.

סדרה

"עם לבדד ישכון": סין בקונפליקט שבין החומה הגדולה לעלי אקספרס. איך נוצרה "הבועה" הסינית? | 16.11.22 אילו השפעות חיצוניות חדרו אליה במהלך ההיסטוריה ועל מי היא השפיעה? האסלאם בסין: איך מתמודדת המדינה החילונית הסינית המודרנית עם מציאות של דת מונותיאיסטית | 23.11.22 בדלנית בתוך גבולותיה? ישראל וסין: ידידות מופלאה בין עמים עתיקים או אינטרסים נטו? ומי צריך את מי? על המפגשים בין | 30.11.22 העם היהודי לעם הסיני במהלך ההיסטוריה.

24

סדרה

מדריכת טיולים בחול ומרצה מנוסה. נסיה שכטר-

בולגריה ארץ הוורדים. | 7.12 ארמניה - המדינה הנוצרית הראשונה בעולם. | 14.12 ממוסקבה לסנט פטרסבורג. | 21.12 הבלקן בין מזרח למערב. | 28.12

סדרה

מדריכת טיולים גיאוגרפיים, בדגש טבע ותרבות ומרצה. דקלה ברלינסקי -

קוסטה ריקה והחיים הטהורים. | 4.1.23 תרבויות ילידיות מסביב לעולם. | 11.1.23 מדבריות בעולם. | 18.1.23 טכסי בגרות מרתקים בעולם. | 25.1.23

סדרה

מרצה על תרבויות ומדריכת טיולים בחו"ל. יעל הרמלין -

השפעת השאנסון הצרפתי על הזמר העברי. | 8.2.23 על הקשר בין שוקולד לאנוסי פורטוגל. | 15.3.23 הרי הפירנאים ונתיב הבריחה. | 19.4.23

סדרה

מדריכת טיולים מרצה מנוסה. רחל ספיר -

הקרנבלים – "איים של רגעי קסם בים השגרה". | 1.3.23 "האור בקצה המגף" בחבל פוליה. | 8.3.23 שירתה של טרויה - אהבה, שנאה ומה שביניהם. | 22.3.23 פומפיי – העיר בה הזמן עצר מלכת. | 29.3.23

25

תואר שני בהיסטוריה מורת דרך מוסמכת (מדריכה באוזבקיסטן ובאזרבייג'ן), אורית בר שירה - מרצה בנושאי גיאוגרפיה והיסטוריה. דרך המשי - משמעותה, כלכלתה וההיסטוריה שלה. | 3.5.23 אוזבקיסטן וערי המשי הנודעות שלה. | 10.5.23 יהדות בוכרה. | 17.5.23 קירגיסטן - "שוויץ של אסיה" - קרחונים, פסגות מושלגות, נוודים, וערבות אין סופיות. | 24.5.23 אזרבייג'ן - ארץ הנפט והרי הקווקז. | 31.5.23 צלם ועורך סרטים הלך עם חברים את דרך הצליינים סאנטיאגו מצרפת רון ברק - ועד לסיום בספרד. סדרת הרצאות על דרך הצליינים-קמינו סאנטיאגו. תחילת המסע בצרפת. | 7.6.23 עוברים בקונק לכיוון הפירנאים בספרד. | 14.6.23 תחילת המסע בספרד דרך פמפלונה לאסטורגה. | 21.6.23 מפגשים מרתקים כל הדרך עד לסאנטיאגו דה קומפוסטלה. | 28.6.23

סדרה

סדרה

26

סדנאות תרבות והעשרה

שנתי תשבצי הגיון - אהובה פלג. 10:45-12:00 | ׳ יום א סדנא שתחשוף בפניכם את העולם המרתק והמאתגר של תשבצי הגיון ותעניק לכם את הכלים להתמודדות ולהבנה של ההיגיון שבתוך ההיגיון. תוך כדי פתירת התשבצים נפתח מיומנויות חשיבה שונות ונשכלל יכולות חשיבה קיימות. בסדנא נלמד לפתור גם תשבצים נוספים כגון אנגרמות ותשבצי קוד. בעברה גננת ומנחת הורים. פותרת תשבצים מנוסה. מתנדבת עם בני הגיל השלישי בהפעלת אהובה פלג - סדנאות ומשחקי חשיבה. מחשבת ישראל. 10:15-12:00 | ׳ יום א סוגיות ונושאים ביהדות ובמחשבת ישראל, ששורשיהם בעבר, והשלכותיהם משפיעות על חיינו, גם בימים אלה. המשתתפים יוזמנו לבחור נושאים. נתייחס גם לחגים, למועדים, לימי זיכרון שחלים באותו השבוע ביהדות ובדתות אחרות. תואר שני בתלמוד לימד באונ' חיפה ואורנים. עוזי לושי - https://www.hughug.co.il/w5415 https://www.hughug.co.il/w9254 שנתי אגדות חז"ל - צביה כפיר. 10:45-12:00 | ׳ יום א לימוד סיפורים מהתלמוד ומדרשים בגישה ספרותית. האם הסיפורים הללו, שנוצרו בתקופה מהפכנית ביהדות, רלוונטיים גם היום? למי נכתבו ולאיזו מטרה? מה מלמדים אותנו סיפורים אלה על השקפת עולמם של חז"ל ועל אורחות חייהם? - תואר שני באגדות חז"ל .בעבר מרצה באורנים . צביה כפיר סמסטר א׳ https://www.hughug.co.il/w0397

27

לומדים תנ"ך בחברותא. 09:00-10:15 | ׳ יום ב במוקד השעורים בשנת תשפ"ג יהיו הספרים שמואל א-ב ומלכים א-ב, המתארים אירועים היסטוריים מרתקים: שלהי תקופת השופטים, ראשית המלוכה, פילוג הממלכה וחורבן ממלכות ישראל ויהודה. לשעבר מנהלת ואוצרת מוזיאון הכט (לארכאולוגיה ואמנות) באוניברסיטת חיפה. עפרה רימון - שנתי https://www.hughug.co.il/w6501

חדש

בודהיזם - להיות המטפל של עצמך. 24.10- החל מ | 09:00-10:15 | ׳ יום ב

שנתי

https://www.hughug.co.il/w5976

נרכוש כלים מהבודהיזם לשימוש יום-יומי. נלמד על התודעה, נכיר את עולם המדיטציה, איך משתמשים בכלי זה להעמיק את ההכרות שלנו עם עצמנו נדון ברעיונות פילוסופים כמו אהבה, חמלה, התהוות תלויה, ריקות ועוד... כיצד הם משפיעים על חיינו ואיך ניתן להשתמש בהם על מנת לחיות חיים יותר טובים. נהפוך את עצמנו לקבוצת סנגהה אנשים שתומכים אחד בשנייה שמבינים מה עובר על האחר ונמצאים שם כדי לעזור. נכיר את עצמנו, נתרגל אהבה וקבלה של עצמנו ושל האחר נחשוף פצעים ונרפא. בוגר תוכניתהמאסטרסשהינהתוכניתמקיפהשל שששנים בה נלמדים , FPMT - מורה רשום בארגון ה יניבשגיא הקנונים החשובים ביותר לבודהיזם הטיבטי מהאסכולהשנקראת "גלוקפה". לאחר שששנות לימוד אינטנסיביות קיבל את תעודת הגמר 2014- יניב נכנס לשנת התבודדות, ריטריט, במהלכה מדט על הנושאים העיקריים וב ונרשם כמורה בארגון. על-פי פרופ׳ פוירשטיין. חדר כושר למוח מתחילים | 10:45-12:00 | ׳ יום ב בואו ליהנות משיטה מחזקת, המגבירה את יכולת הריכוז, התכנון מראש ויכולת החשיבה הבהירה. כל זה על ידי תרגול מהנה וחווייתי. הקורסמיועד למתחילים ללא ידע קודם ולכאלהשהשתתפו בעבר הרחוק בקורס דומה. אין קורס דומה למשנהו תמיד מתחדש. הוכשרה ע”י אשל בהוראת מבוגרים בהעשרה אינסטרומנטלית. אהובה ספיר - שנתי https://www.hughug.co.il/w9482

28

שנתי

הספרות העברית החדשה כתיבת תהודה היסטורית ותרבותית. 09:00-10:15 | ׳ יום ג

https://www.hughug.co.il/w1645

שנתי אבחון כתבי יד וציורים - כראי לנפש. 09:00-10:15 | ׳ יום ד כיצד כתבי יד וציורים פותחים צוהר לעולמו הפנימי של האדם, במעגל החיים. מציוריי ילדים ועד כתבי יד של מפורסמים. הקורס מיועד לכל הרמות. מאבחנת גרפיתמוסמכתמטעםהאגודה הישראלית לגרפולוגיהמדעית, בעלתתוארשני בחוג לייעוץ רויטל קינן - ומיינדפולנס. CBT והתפתחות האדם, אונ׳ חיפה. סטודנטית לפסיכותרפיה ממוקדת https://www.hughug.co.il/w1619 הספרות העברית החדשה היא כלי חשוב ביותר לביטוי השקפות ורעיונות ומעצבת את מחשבת בני הדור תוך פית או לירית. במהלך הקורס נבחן אירועים היסטוריים, תהליכים תרבותיים ֶ שהיא מעניקה לדברים מסגרת א ומאבקי זהותשעברו על עם ישראל בדורות האחרונים, כפי שהללו משתקפים ביצירות ספרות עבריות מז'אנרים שונים (שירה, פרוזה, מחזות ועוד) ומתקופות שונות. נתחקה אחר רעיונות, גלגוליהם ודרכי עיצובם ונדון בשאלות של זהות, אישית וקבוצתית, בעולם משתנה ובהתמודדות על צביונם של החיים היהודיים בקו התפר שבין העולם המסורתי "הישן" בגולה, לבין ההוויה המתחדשת בארץ-ישראל ובמדינת ישראל. - חוקרת ומרצה באוניברסיטתחיפה ומרכזתאקדמיתבמכון להווי ומועד ברמת-יוחנן. מחקריה, ד"ר נוריתפיינשטיין המשלבים חקר מחשבת ישראל וספרות עברית, עוסקים בתרבות היהודית המתחדשת במפנה הדורות ובכלל זה בטקסי החג והמועד ומחזור חיי האדם.

חדש

אף פעם לא מאוחר. (אחרי החגים) 19.10- החל מ | 10:45-12:00 | ׳ יום ד כמה פעמים שמענו את המשפט ״בגילי כבר אי אפשר להשתנות״?

שנתי

https://www.hughug.co.il/w9440

ובכן, בקורס זה נגלה כיצדשינוי איכותי בכיווניי חייםמוערכים, יכול לשנותאתהרגשתכם וחייכם לטובה, בכלשלב! ומתרפייתקבלה ומחויבות )CBT( בקורס נלמד ונתרגל מודלים וכלים יישומייםמעולםהטיפול הקוגנטיבי-התנהגותי אלה יסייעו לנו להגביר תחושת רווחה אישית בינינו לבין עצמנו ושיפור דפוסי התקשורת והיחסיםשלנו בינינו )ACT( לבין הסובבים אותנו. נצלול להכרות עם עולם הטיפול הפסיכותרפי המודרני המשלב בין גישות טיפול קלאסיות מהמערב לבין פרקטיקות עתיקות מהמזרח. - מנחת קבוצות, בעלת תואר שני בחוג לייעוץ והתפתחות האדם, אונ׳ חיפה, סטודנטית לפסיכותרפיה רויטל קינן ומיינדפולנס. (בליווי ויעוץ פסיכולוגית קלינית מומחית בגישה זו). CBT ממוקדת

29

שנתי

פילוסופיה יהודית - חז"ל או חזל"ש – קריאה ב"פרקי אבות". 9:00-10:15 | ׳ יום ד

https://www.hughug.co.il/w5401

. נלמד בעיון אתההגדיםשל "פרקי 2022 בחינה ביקורתיתשל הגותםשל חז"ל לאורך הדורות עםחיבור לישראל אבות" בצורה שיטתית, נבחן אותם למול אישיות החכם שאמר אותם והתקופה בה נאמרו ונפרק מהם עמדות חיים. נשווה אותם עםטקסטיםחז"ליים נוספים באותו עניין מהתלמוד והמדרשים ונעקוב אחר הפרשנויותהשונות ולעיתים הסותרות שנתנו להם במהלך הדורות עד לימינו כולל שילוב קטעי ספרות ושירה עברית. לבסוף, נשאל: האם ואיך נשלב רעיונות אלו בחיינו? גדל בבני ברק , למד והתפתח בעולם החרדי, מוסמך לרבנות. לאחר שעזב את העולם החרדי ועבד קובי וייס - כעשור בהייטק , בחר לנצל אתהידע הייחודי שלו להנגשתהמקורותהיהודיים לכלל האוכלוסייה, במטרה לעבות את השיח והתרבות הישראלית הכללית ולחזק את הזהות היהודית החילונית.

כתיבה ומפגש בקדמת החיים. 10:45-12:00 | ׳ יום ד

שנתי

https://www.hughug.co.il/w9461

בשיעורי הכתיבה נשוב ונגלה את מתנת המילים שלנו, והודות לה נוכל למצוא שוב אירוע שחווינו, מראה שנחרט בזיכרוננו, חוויה יומיומית או מיוחדת, פיסות חיים. המילים תחזורנה אלינו בצורת שיר או סיפור, על דברים שקרו ועל דברים שיכולים היו לקרות. וגם על דברים שלא היו יכולים להתרחש אלא בדמיון בלבד. יחד נכיר את יסודות הכתיבה הספרותית האוטוביוגרפית, נתגבר על חששות ועל מחסומי כתיבה, נשמיע את סיפורנו היחיד והמיוחד ונאזין לסיפורי חברינו, בסביבה אוהדת, חברית ותומכת ובהנחיה מקצועית. כדאי לנסות. כל מה שצריך לדעת זה א-ב, לשים אותיות זו ליד זו ומילים אלו ליד אלו. המחקרים מוכיחים שעצם הכתיבה מרגיעה ומשחררת. זו גם דרך להיזכר במה שהיה, וגם הזדמנות לפרספקטיבה חדשה על מה שקורה לנו וסביבנו. תואר שני בספרות ובכתיבה ספרותית מאוניברסיטת בן-גוריון. נעמי נמרוד -

30

Ronnei Gardiner Method 9:00-10:15 | ׳ יום ד

. ממשיכים RGM -

שנתי

https://www.hughug.co.il/w5200

שיטה רב חושית, חוייתית, סביב רעיון הקצב, שפותחה ע"י רוני גרדינר. השיטה תורמת לגמישות המוח. מיועדת לאנשים בריאים, שרוצים לשפר את יכולת הריכוז והקואורדינציה. הפעילות מבוצעת בישיבה או בעמידה, תוך האזנה למוסיקה וקריאת תווים המתורגמים לתנועת הגוף. פיזיותרפיסטית. נועה אלדר -

- Ronnei Gardiner Method 10:45-12:00 | ׳ יום ד

שנתי

מתחילים. RGM

https://www.hughug.co.il/w9156

31

מקהלה. | זמר לדורות 10:45-12:00 | ׳ יום ה חבורת אוהבי שירה תמשיך גם בשנה הקרובה להיפגש ולשיר בהנאה משירי ארץ ישראל בשירה רב קולית בליווי פסנתר. החבורה מזמינה זמרים בעלי ניסיון בשירה מקהלתית להצטרף לשורותיה. שנתי https://www.hughug.co.il/w3801

הצטרפות למקהלה תתאפשר לאחר פגישה אישית עם המורה. - מורה ותיקה למוסיקה, ניסיון רב בעבודה עם מקהלות. רותי דומני - ליווי מוזיקלי נועם דינסטג

32

אוריינות דיגיטאלית

קורס סמארטפון ברמה בסיסית. 20.10 - החל מ | 09:00-10:15 | ׳ יום ה הקורס מאפשר היכרות עם ממשק הטלפון החכם / טאבלט ושימוש בפונקציות יום-יום לצורך תקשורת, פנאי, שירותים דיגיטליים וניהול סדר יום. בין התכנים הנלמדים בקורס: סמסטר א׳ https://www.hughug.co.il/w9688

• הכרת הטלפון החכם / טאבלט: סוגי לחיצות, סוגי מקשים, מעבר בין מסכים. • היכרות עם מערכת הסמלים וההגדרות בעולם הדיגיטלי: מאפליקציה ועד הגדרות. • שימוש במקלדת מגע. • עולם האפליקציות המובנות: טלפון, הודעות, פנס, מחשבון, לוח שנה, שעון. • עולם האינטרנט: זיהוי חיבור אינטרנט אלחוטי, חיפוש מידע באינטרנט וגלישה בטוחה. .Gmail • חנות האפליקציות: הורדת אפליקציות, שימוש באפליקציות וואטסאפ, גוגל כרום ו

קורס סמארטפון ברמה מתקדמת. 9:00-10:15 | ׳ יום ה הקורס מאפשר קפיצת מדרגה ומיועד למי שיש לו התנסות בסיסית-בינונית במכשיר הטלפון החכם / טאבלט. במהלך הקורס ניישר קו בכל תכני הבסיס ונרחיב בנושאים מורכבים יותר: • צרכנות בטוחה ברשת, למידה עצמאית בעולם הדיגיטלי, אפליקציות פנאי, שירותים דיגיטליים: בנקאות, רפואה, שירותי עירייה ורשתות חברתיות: פייסבוק על קצה המזלג. סמסטר ב׳ https://www.hughug.co.il/w0879

• הקורסים יתקיימו בדורות. מיועדים למי שטרם למדו בקורס זה . • הקורס יפתחו בהתאם להרשמה מראש לכל אחת מהרמות. ניתן להירשם אצל רכזי גיל שלישי בישובים או במשרד דורות.

33

שפות

ערבית ממשיכים. 09:00-10:15 | ׳ יום א שיעור ערבית מדוברת, מתאים לבעלי רקע כלשהו בשפה הערבית. ניתן לבדוק התאמה לקורס עם המורה כמו כן ניתן לקבל את חומר הלימוד שנלמד בקורס מתחילים. - מורה לערבית. רונן יבור ספרדית מתחילים. (לאחר החגים) 24.10- החל מ | 09:00-10:15 | ׳ יום ב מדברים מהשיעור הראשון. ספרדית היא שפה קלה וקליטה. ספר לימוד, אתר, חוברת שירים. שיטת לימוד ייחודית ומהנה. *פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים. מורה וותיקה לספרדית. רותי מזרחי - חדש

שנתי

https://www.hughug.co.il/w2971

שנתי

https://www.hughug.co.il/w8199

חדש

שנתי

יידיש סיפורת ומסורת. (לאחר החגים) 18.10.22- החל מ | 10:45-12:00 | יום ג

https://www.hughug.co.il/w6681

יהודים הם עםשל מספרי סיפורים. מהתנ"ך והמדרשהרבני לאורך כל התקופה המודרנית, הסיפוריםשלנו הביעו אתפיתולי ההיסטוריה ומורכבותהטבע האנושי. בתקופההמודרניתהחוויההיהודיתשל התבוללות ומסורת, חולשה וכוח, גלות ושיבה, חורבן ותקומה באה לידי ביטוי בשפת היידיש המפותחת והעשירה כתוצאה של תופעות אלה. אנחנו נקרא במקור היידיש כמה מיצירות אלה של מחברים מוכרים ואולי כאלה שפחות מוכרים לכם. הקורס מיועד לקוראי יידיש ואוהבי ספרות. נביא תרגומים לעברית שניתן יהיה להיעזר בהם. *פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים. ד"ר לספרותאנגליתבדימוס ומלמדתשפה וספרות יידיש יותר מעשור. יידישהיאשפתהאםשלה. ד״ר הלן פלוגה -

34

אנגלית מתחילים. 09:00-10:15 | ׳ יום ד

שנתי

https://www.hughug.co.il/w9536

השפה שרובנו מבינים אך מעטים מדי מעזים לדבר בה. אז נתחיל מהתחלה, צעד אחר צעד, נלמד איך להשתמש בשפה בצורה נכונה ולא רק להסתדר בה. נלמד איך להציג את עצמנו, איך לשאול שאלות, נהנה ממש כמו הבריטים לדבר על מזג האוויר, נתעדכן באקטואליה וגם במה שקורה בחיי היום-יום שלנו. הלמידה מתקיימת באווירה נעימה ורגועה. מורה ומרצה ותיקה להוראת אנגלית, בעלת תואר שני בשפה ודוברת אנגלית מהבית. מרינה זיגל –

חדש

שנתי

אנגלית מתקדמים. 10:45-12:00 | ׳ יום ד

https://www.hughug.co.il/w8022

על אף שאנחנו יודעים את השפה אנחנו לרוב מעדיפים לאפשר לאחרים לדבר במקומנו. כאן נרכוש בטחון כדי לנהל שיחה בדרך פשוטה. נתחיל בצעדים קטנים ולאט לאט נתקדם עד שנמצא את עצמנו מפטפטים תוך כדי לימוד חוקים דקדוקיים בסיסיים. נושאי השיחותשלנו ישתנו בהתאם לעונות השנה ולעונותשל הלב, לאקטואליה, ספרות יפה ועוד. הלמידה תיעשה באוירה נעימה ומזמינה לשיחה קולחת. מורה ומרצה ותיקה להוראת אנגלית, בעלת תואר שני בשפה ודוברת אנגלית מהבית. מרינה זיגל –

35

פעילות גופנית

כסאות. | התעמלות בריאותית 09:00-10:00 | ׳ יום א התעמלותהמתאימה לכל גיל, ההתעמלות נעשית בעמידה ובישיבה על כסאות. ביחד “נשמן” אתהמפרקים, נחזק ונאריך את השרירים, נעבוד על שיפור שיווי המשקל ועל שיפור הקואורדינציה. לשם כך נשתמש גם באמצעי עזר: כדורים, גומיות, משקולות ועוד. מטפלת בתנועה, בוגרת וינגייט. לידיה אברמוביץ - שנתי שנתי https://www.hughug.co.il/w4910

שנתי

ריקוד ניה. (לאחר החגים) 23.10- החל מ | 09:00-10:15 | ׳ יום א

שנתי

https://www.hughug.co.il/w5464

שיטת תנועה בריאותית הוליסטית, המשלבת אלמנטים של תנועה מתוך אמנויות הריקוד, הלחימה והריפוי. התנועות פשוטות וחוזרות על עצמן. שימוש במוסיקה מגוונת כחלק בלתי נפרד מהתנועה מתוך כוונה להעניק השראה לקשת רחבה של תגובות גופניות ורגשיות. התנועה מעוררת חיות וחיוניות, משחררת ומפחיתה מתחים. מורה לניה חגורה שחורה, מטפלת בתנועה. דלית הראל -

שנתי

פלדנקרייז. 10:30-11:30 | ׳ יום ב 10:30-11:30 | ׳ יום ד

שנתי

https://www.hughug.co.il/w9247 https://www.hughug.co.il/w5647

שיעור פלדנקרייז מתאים לכל גיל ולכל אחד. כל שיעור הוא חוויה ייחודית ושונה. השיטה מפתחת את המודעות להכרת הגוף באמצעות תנועה. התהליך מאפשר ללמוד למצוא תנועות חדשות נוחות, נעימות ובריאות. נאפשר לגופנו לנוע בקלות גמישות, ונרוויח תנועה חכמה יעילה ונעימה. השיטה מסייעת לחיזוק רקמת העצם. תנו לעצמכם הזדמנות להכיר דרך פשוטה ויעילה לשפור חייכם. בוגרת קורס אוניברסיטה תל אביב להסמכה בשיטת פלדנקרייז. נורה גורנברג -

36

שנתי פילאטיס. מזרנים | 10:30-11:30 | ׳ יום א מזרנים | 09:00-10:00 | ׳ יום ג כסאות | 10:30-11:30 | ׳ יום ג מזרנים | 10:30-11:30 | ׳ יום ד שיטה שנועדה לשפר את היציבה ואת התפקוד היומיומי של הגוף במינימום מאמץ, ללא שחיקה מיותרת וללא פגיעות גופניות, תוך הפעלת השרירים הנכונים לכל תנועה. החוגים יתקיימו על כסאות ומזרנים. מורה לפילאטיס. נירית לובן סער - https://www.hughug.co.il/w5017 https://www.hughug.co.il/w8442 https://www.hughug.co.il/w8834 https://www.hughug.co.il/w7834

37

שנתי

צ’י קונג. | אמנות התנועה 10:30-11:30 | ׳ יום ג

שנתי

https://www.hughug.co.il/w5187

שנתי תרגולשל תנועה, נשימה ומודעות, מחזקמרפא ומהנה. בתרגול ישדגשרב על יצירתהקשר עם הגוף, דרך למידה איטית ומעמיקה. התרגול מחזיר אתהשליטה על הבריאות, מלמד לחדש ולעורר את כוחותהחייםהקיימים בכולנו. הצ'י קונג מחבר אותנו לחיים. על כל הקשיים שבהם, תרגול מאפשר לעשות שינוי אמיתי בהרגלים שלנו, ובאיכות החיים הפיזית והנפשית. מלמדת, מתרגלת ומטפלת בצ'י קונג. איילת רונן - חוג ריקודים סלונים. 10:00-11:00 | ' יום ג לימוד ריקודים סלוניים באווירה כייפית: טנגו, סוינג, וולס, רומבה, מרנגה ועוד.. - תרפיסטית בתנועה ומורה אומנותית לריקודים סלוניים במסגרת תוכנית כיתות רוקדות. טל מרלי - פלד ריואביירטו. 09:00-10:00 | ׳ יום ד כבר רבות דובר על החשיבות של התנועה בגיל השלישי ועל השפעת המוסיקה על המוח. ריו אביירטו (בעברית- נהר פתוח) היא שיטה המאפשרת לנו ליהנות מכל הטוב הזה. מהתנועה, הריקוד, המוסיקה והחיבור לעצמנו ולשמחה שבנו. במפגשריו אביירטו אנחנו משתמשים בתנועה, בריקוד חופשי ומונחה לצלילי מוסיקה מגוונת, תוךשימושבתנועות פשוטות, הומור, קול, תרגילי נשימה, דמיון מודרך וטכניקות של הרפיה ומדיטציה. השיטה מתאימה לכולם. אפשר להשתתף גם בעמידה וגם בישיבה. אין צורך בניסיון קודם, רק באהבה לתנועה ולמוסיקה. בואו לפתוח את הבוקר עם תחושת חיוניות בגוף, שמחה בלב וחיוך ענק על הפנים מנחת קבוצות בתנועה בשיטת ריו אביירטו, בוגרת ביה"ס לריו אביירטו ומכללת וינגייט, בעלת דנה אשכנזי רוה - במדעי ההתנהגות-פסיכולוגיה B.A תואר שנתי https://www.hughug.co.il/w5456 https://www.hughug.co.il/w3795 שנתי חדש

38

שנתי

חדר כושר. 08:30-09:30 | 07:30-08:30 | ׳ יום א 08:30-09:30 | 07:30-08:30 | ׳ יום ג 08:30-09:30 | 07:30-08:30 | יום ה בחדר כושר נשפר את הכושר הגופני שלנו (אפשרי בכל גיל).

https://www.hughug.co.il/w8373 https://www.hughug.co.il/w1067 https://www.hughug.co.il/w9319

נשפר את סיבולת הלב והריאה ע”י עבודה אירובית ונחזק את שרירי השלד. העבודה נעשית בהדרגה, תוך התייחסות אישית לכל מתעמל ובאווירה טובה. *משתתפים יתקבלו עם הצהרת בריאות ואישור בריאות בהתאם למצב בריאותם. - מדריך כושר בעל תעודת מאמן חדר כושר מוינגייט. רון בורנשטיין

39

יצירה

סדנאות יצירה

שנתי שנתי ציור. 09:00-12:00 | ׳ יום א למידה מובנית באווירה ובחברה טובה. התפתחות אישית תוך לימוד של טכניקות בחומרים שונים – רישום, צבעי מים – אקוורל, אקריליק, גירים ושמן. פיתוח היכולת ליצור קומפוזיציה נכונה תוך התבוננות בטבע, בתמונה מצולמת או מצוירת. הקבוצות פתוחות למצטרפים חדשים. כל משתתף מביא את חומרי הציור. ציירת ומורה בכירה. ציפי אהל - https://www.hughug.co.il/w6682

40

פיסול בנייר. - רמת בסיס 09:00-12:00 | ׳ יום ב

שנתי https://www.hughug.co.il/w7741 https://www.hughug.co.il/w8169

- רמת מתקדמים 12:00-15:00 סדנא לפיסול בנייר בכיתה מוארת, מרווחת ובאווירה נעימה. הנכם מוזמנים לעולם עשיר של יצירה, ביטוי אישי וחדוות עשייה. הנייר הוא חומר זמין ונפלא לפיסול המאפשר לקבל מרקמים שונים וטכניקות גימור שונות. התוצאות מפתיעות בקלותן, ביופיין ובחוש ההומור שבהן. בסדנה נעצב פסלי נשים ובובות, כלי הגשה ססגוניים, בעלי חיים, מסכות ועוד. .₪ 250 תוספת תשלום עבור חומרים לשנה מנחה ותיקה לפיסול בנייר ואמנות שימושית. ליזה אלוני -

41

פסיפס. 12:00-15:00 | 09:00-12:00 | ׳ יום ד

שנתי שנתי

https://www.hughug.co.il/w8946 קבוצה ראשונה - https://www.hughug.co.il/w1357 קבוצה שניה -

במהלך הכנת עבודות הפסיפס מתגלה עולם מרתק של צורות וצבעים אותם נשבץ ליצירת שלם חדש. נלמד לחתוך את הצורות השונות בטכניקות מגוונות. נקדיש זמן לבחירת הצבעים והתאמתם ולאיסוף אלמנטים מיוחדים להדבקה בין אריחי הקרמיקה הצבעונית, כגון זכוכיות, צדפים, חלוקי נחל, חרוזים ועוד. ניתן ליצור שולחנות, שלטים, פסלים, עיטור חמסות, מסגרות, כדי חרס ועוד. .₪520 תוספת תשלום עבור חומרים לשנה מנחה ותיקה לפיסול בנייר ואמנות שימושית. ליזה אלוני -

שנתי פיוזינג. מתקדמים | 09:00-12:00 | ׳ יום ג מתחילים | 09:00-12:00 | ׳ יום ד נלמד טכניקות ליצירת מגוון מוצרים מזכוכית שטוחה, שקופה וצבעונית בתנור. ניצור כלים, תמונות, גופי תאורה, מוצרי נוי ועוד. .₪500 תוספת תשלום עבור חומרים לשנה אמן יוצר, מרצה ומלמד טכניקות לעיבוד זכוכית חמה. מתמחה בעיבוד זכוכית במבער ובתנור. דרור חפר - - אמנית זכוכית, מעצבת ואוצרת. רונית דיין וישובסקי https://www.hughug.co.il/w4143 - מתקדמים https://www.hughug.co.il/w4892 מתחילים -

42

שילוב אומנויות בד. 12.00-15.00 | 09:00-12:00 ׳ יום ה חוג המשלב סגנונות שונים של רקמה (אומנותית, תימנית, עמים, אפריקאית ורקמת חרוזים). עבודות טלאים, סריגה ומקרמה. ניתן להירשם לכל אחד מהסגנונות. רכישת החומרים באופן עצמאי. מורת מוסמכת לאמנות ניצה ליפשיץ -

שנתי

שנתי

https://www.hughug.co.il/w5393

קרמיקה. 09:00-12:00 | ׳ יום ג 12:00-15:00 | 09:00-12:00 | ׳ יום ה

שנתי

שנתי

https://www.hughug.co.il/w8769 - יום ג׳ https://www.hughug.co.il/w7487 - יום ה׳ קבוצה ראשונה https://www.hughug.co.il/w0561 - יום ה׳ קבוצה שניה

ארבעה שותפים לעשייה הקרמית: אדמה, מים, אש והיוצר המפיח בה את הרוח. בסדנת הקרמיקה יוצרים כיד הדמיון: כלים, יצירות פיסול, עבודות נוי, כלי בישול ואפיה, תבליטים. את העבודות מעטרים וצובעים בצבעי חיפוי, גלזורות בטכניקות שונות. העבודה בחמר מרגיעה ומפתחת את הדמיון. חדר היצירה גדול, מרווח, מאובזר, נוח והאווירה בו נעימה. .₪1,050 - , לשני שעורים ₪800 - תוספת תשלום עבור חומרים לשנה לשעור שבועי מורה ותיקה לקרמיקה ואמנות משקמת. שלומית ש. לירון -

43

שנתי שנתי

אמנות הצילום - קורס מתחילים. 09:00-12:00 | ׳ יום ב

https://www.hughug.co.il/w2066

קורס זה מיועד לחובבי צילום בעלי מצלמה דיגיטלית המעוניינים לשפר יכולות צילום וביטוי אמנותי במדיה זו. בקורס נשלב למידה עיונית ומעשית של תורת הצילום תוך כדי הקניית כלים ומושגים בשפת הצילום בהיבט האמנותי והטכני. נכיר את המצלמה שברשותינו ואת שיטות החשיפה הידניות השונות. נלמד להתאים את הפונקציות הקיימות במצלמה לצרכינו ורצונותינו. יושם דגש על ניתוח עבודות בהיבט של תוכן ויזואלי, קומפוזיציה, הבעה, ומושגים בשפת הצילום. נתרגל טכניקות וסגנונות צילום מגוונות: שליטה על עומק השדה, מיקוד ידני וסלקטיבי, הקפאה ומריחת תנועה, מאקרו, פורטרטים, זוויות רחבות וצרות, צלליות וצללים. נערוך שיעורי העשרה בצפייה וניתוח עבודות של צלמים ידועים. נצא לסיורי צילום באזור, לתרגול והדרכה מעשית. השיעורים העיוניים יכללו משוב לצילומים נבחרים של המשתתפים. )M/Av/Tv או M/A/S( *נדרשת מצלמה דיגיטלית עם אפשרויות חשיפה ידניות

סוללות, כרטיס מצלמה, קורא כרטיסים או כבל להעברת הצילומים. 2 במחצית השנה נלמד לעבוד עם חצובה מותאמת למשקל המצלמה. באמנות ותקשורת המונים, B.A טובית לור - בעלת ניסיון עשיר בהוראת אמנות הצילום ועיבוד תמונות בלייטרום.

44

צילום סלולר.

סמסטרים: 2 תרגול בשטח ובסדנאות סטודיו ומשוב סמסטר ב׳ | למתחילים סמסטר א׳ מפגשים 16 - בכל סמסטר כ באמנות ותקשורת המונים, B.A טובית לור - בעלת ניסיון עשיר בהוראת אמנות הצילום ועיבוד תמונות בלייטרום.

מתחילים. 12:15-14:30 | ׳ יום ב

סמסטר א׳

https://www.hughug.co.il/w5566

הקורס מיועד לבעלי מכשירי סלולר מסוג אנדרואיד בלבד המעוניינים למקסם את יכולות המצלמה הסלולרית ברמה הטכנית והאומנותית תוך הקניית מושגים ותובנות בשפת הצילום, אבני יסוד בבניית קומפוזיציה ויזואלית, העשרה בסגנונות שונים והכרת מרכיבי הצילום לשיפור התפיסות במצלמה. נלמד להשתמש במחווני המצלמה הסלולרית כולל שליטה בגווני האור, פוקוס סלקטיבי/ידני, שימוש בפלאש, , HDR מהירות החשיפה ורגישות החיישן. ניישם שימוש במצבי צילום המובנים בסלולר: תמונה, מקצועי, פנורמה, פורטרט, צילומי לילה ומזון. תינתן הדרכה בעיבוד התמונות באמצעותהתוכנה המובנית בסלולר והוספתטקסטים להכנת גלויות ברכה דיגיטליות. מתקדמים. 12:15-14:30 | ׳ יום ב הקורס מיועד לבוגרי קורס מתחילים או לאלו היודעים לתפעל את המחוונים והאפשרויות הקיימות במצלמת הסלולר שלהם. הקורס מתמקד בתרגול ויישום הנלמד בקורס מתחילים. נצא לסיורי צילום, נערוך סדנאות סטודיו ומפגשי כיתה לניתוח ומשוב אישי. נלמד לנצל את מכווני הסלולר לביצוע טכניקותמתקדמות לביצוע צילומים בסגנונותמגוונים: , סילואטות, צלליות, השתקפויות, מאקרו, טשטוש רקע, מריחה והקפאת תנועה. Hi-Key, Low-Key נלמד לעבד באפליקציות עיבוד יצירתיות כגון סנפסיד. ינתנו אתגרי צילום מגוונים לעבודה עצמאית. בסיום הקורס נכין פרוייקט סיום אישי. סמסטר ב׳ https://www.hughug.co.il/w8131

45

דורות עד הבית פעילויות ביישובי המועצה

מבחר פעילויות מוצעות בישובים במסגרת "דורות עד הבית" הפעילויות הן פרי חשיבה ותכנון משותף בין מרכז דורות והרכזים בישובים. ליד כל פעילות מצוין מחיר, ניתן לשלב עם פעילויות בקתדרת דורות, לפי מחירון דורות אצל הרכזים בישובים. או הזול מבניהם. הרשמה לפעילויות תתבצע * ניתן לשלב פעילות בישוב עם פעילות במרכז דורות, חישוב המחיר יהיה לפי מחירון דורות או מחיר "דורות עד הבית" או הזול מבניהם. * התשלום הינו שנתי על פי רישום ולא על פי נוכחות. ש"ח לחודש. 80 חוג פעילות גופנית בישוב מחירון: חוגים אחרים- המחיר מפורט ליד שם החוג. לאור ההצלחה בשנהשעברה והצורך הרבשעלה מהשטח גם השנה נציע קורסים להכרת הסמארטפון בישובים. חברת באדי טאק מציעה לחברים קורסים בשתי רמות . *הקורס יפתח בהתאם להרשמה מראש לכל אחת מהרמות. ניתן להירשם אצל רכזי גיל שלישי בישובים. הקורס בתשלום | עדיפות תינתן למי שטרם עבר את הקורס

קורס סמארטפון ברמה בסיסית.

הקורס מאפשר היכרות עם ממשק הטלפון החכם / טאבלט ושימוש בפונקציות יום-יום לצורך תקשורת, פנאי, שירותים דיגיטליים וניהול סדר יום. בין התכנים הנלמדים בקורס:

• הכרת הטלפון החכם / טאבלט: סוגי לחיצות, סוגי מקשים, מעבר בין מסכים • היכרות עם מערכת הסמלים וההגדרות בעולם הדיגיטלי: מאפליקציה ועד הגדרות • שימוש במקלדת מגע • עולם האפליקציות המובנות: טלפון, הודעות, פנס, מחשבון, לוח שנה, שעון • עולם האינטרנט: זיהוי חיבור אינטרנט אלחוטי, חיפוש מידע באינטרנט וגלישה בטוחה Gmail • חנות האפליקציות: הורדת אפליקציות, שימוש באפליקציות וואטסאפ, גוגל כרום ו

קורס סמארטפון ברמה מתקדמת.

הקורס מאפשר קפיצת מדרגה ומיועד למי שיש לו התנסות בסיסית-בינונית במכשיר הטלפון החכם / טאבלט. במהלך הקורס ניישר קו בכל תכני הבסיס ונרחיב בנושאים מורכבים יותר: • צרכנות בטוחה ברשת, למידה עצמאית בעולם הדיגיטלי, אפליקציות פנאי, שירותים דיגיטליים: בנקאות, רפואה, שירותי עירייה ורשתות חברתיות: פייסבוק על קצה המזלג.

46

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker