דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ג 2022-2023

ארכיאולוגיה

https://www.hughug.co.il/w0850

מפגש אחת לחודש במהלך שנת תשפ"ג במרכז דורות מפגשים 10 סדרה של שעות ליום סיור 8 – 5 ימי סיור משך 3 | 10:30 עד 09:00 הרצאות בהדרכת מומחי רשות העתיקות בין 7 | בימי שני

למחיר) 10% תלוי במספר נרשמים (תושבי חוץ תוספת ₪ 400 *מחיר מוערך לכל הסדרה

19.9.22 | מבוא לארכיאולוגיה | 1 מורת דרך ומנהלת שלוחה ארכיאולוגית. ההרצאה תסקור עינת קאשי הרצאת פתיחה לסדרת המפגשים ע"י את פעילותה של רשות העתיקות בארץ ובסביבת מחוז חיפה בשנים האחרונות. מהם העתיקות? משמעותו של חוק העתיקות, סיפורי אוצרות וחשיפה של אתרים באזור. הרצאה

סיור

31.10.22 | " "נתכנסו רבותינו לאושה | 2

שנים 15- הארכיאולוג החופר של אושה יציג את סיפורו של מקום מושבה של הסנהדרין במשך כ יאיר עמיצור עפ"י מקורות חז"ל. האם נמצא את מקום מושב הסנהדרין באושה? הצגתהממצאים והסוגיותהעולותמחפירת אושה , זיהוי תושבי אושה בעתהעתיקה, חיי היום היום, תחומי העיסוק באור הממצא הארכיאולוגי.

28.11.22 | השתתפות בחפירה ארכיאולוגית באושה העתיקה + סיור | 3 הארכיאולוג החופר של האתר, סיור אל מתקנים ומבני ציבור שנחשפו ועברו פעילותשימור יאיר עמיצור מפגשעם לאחרונה במסגרת מיזם ״שביל הסנהדרין״ המשתתפים יתנסו בחפירה בעזרת כלי עבודה ארכיאולוגיים, חשיפת שרידים מהעיר הרומית ביזאנטית הקדומה ומפגש עם ממצאים קטנים כדוגמת כלי זכוכית, כלי חרס ועוד. הרצאה

50

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker