דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ג 2022-2023

מרכז יום דורות בפיקוחמשרד הרווחה והמחלקה לשירותיםחברתייםמועצהאזורית זבולון

04-8431533 מרכזת: מרסל חלוצי | 07:00-13:00 | ’ ימים א’ – ה | מרכז יום דורות מסגרת חברתית בהיבטים בריאותיים המיועדת לחברים הזקוקים למסגרת מסייעת ותומכת ולזכאי חוק סיעוד. המרכז מוכר ע”י משרד הרווחה והביטוח הלאומי. חברים הזכאים למסגרת זו יזכו לארוחות בוקר וצהריים, מעקב של אחות ועו”ס, וליווי במהלך היום. במהלך השנה יתקיימו טיולים ופעילויות ייחודיות למשתתפי מרכז יום. חברי מרכז היום משתלבים בפעילות שמרכז דורות מציע בהתאם ליכולתם האישית.

תכניות ייחודיות לחברי מרכז היום.

מחשבת ישראל. 10:45-12:00 | ׳ יום א

שנתי

סוגיות ונושאים ביהדות ובמחשבת ישראל, ששורשיהם בעבר, והשלכותיהם משפיעות על חיינו, גם בימים האלה. המשתתפים יוזמנו לבחור נושאים. נתייחס גם לחגים, למועדים, לימי זיכרון שחלים באותו השבוע ביהדות ובדתותאחרות. תואר שני בתלמוד לימד באונ' חיפה ואורנים. עוזי לושי -

שנתי

על-פי פרופ׳ פוירשטיין מתחילים. חדר כושר למוח - 10:45-12:00 | ׳ יום ב בואו ליהנות משיטה מחזקת, המגבירה את יכולת הריכוז, התכנון מראש ויכולת החשיבה הבהירה. כל זה על ידי תרגול מהנה וחווייתי. הקורס מיועד למתחילים ללא ידע קודם ולכאלה שהשתתפו בעבר הרחוק בקורס דומה. אין קורס דומה למשנהו תמיד מתחדש. הוכשרה ע”י אשל בהוראת מבוגרים בהעשרה אינסטרומנטלית. אהובה ספיר -

56

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker