דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ג 2022-2023

מידע כללי

שנת הלימודים בקתדרה תפתח בשעה טובה (במרכז דורות, ובישובים) 29.6.2023 יום א׳ ותסתיים בסוף חודש יוני 4.9.2022 - ב 1.2.2023-29.6.2023 סמסטר שני: | 4.9.2022-31.1.2023 סמסטר ראשון:

לוח חופשות: חגים -

17.10.2022 ועד 25.9.22 יום א׳ כ"ט אלול ערב ראש השנה פעילות רגילה) 18.10.22( יום ב כ"ב תשרי מוצאי שמחת תורה 12.4.23 יום רביעי ועד רביעי 5.4.23 י״ד ניסן ערב פסח פעילות רגילה) 13.4( פעילות רגילה) 27.4.23( ימים שלישי ורביעי 25-26.4.2023 יום חמישי 25.5.2023 ה׳ סיון

פסח -

יום הזיכרון ויום העצמאות - שבועות -

• הפעילות לחברי מרכז היום ולחברי מועדון מופת תתקיים במשך כל השנה למעט המועדים והחגים שפורסמו. • במהלך השנה נחגוג ונציין אירועים מיוחדים, חגים וטקסים עליהם תבוא הודעה מראש. יתכן שנאלץ לבטל פעילות אך אין על העמותה חובת החזרת שיעור. בתקופת יולי-אוגוסטתתקייםפעילותמיוחדת בעלות נפרדת, פרסום באתר ובלוחותהמודעות • בדורות, השתתפות בהרשמה מראש. שעות וירשם 3 • פעילות בדורות נמשכת שעה ורבע (למעט חוגי התעמלות). יום פעילות נמשך כשני חוגים. • תמחור חומרים לחוגי יצירה - מופיע בדפי החוגים שבחוברת. • אם במהלך השנה יתווספו חוגים יקרים במיוחד תגבה בגינן תוספת תשלום ריאלית. ) 69 • הסעות תתקיימנה רק בתחילת ובסוף יום הפעילות (פירוט הסעות בעמוד

6

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker