דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ג 2022-2023

תושבות ותושבים יקרים

בנות ובני הגיל השלישי במועצה הם מעמודי התווך של הקהילה שלנו. אנו רואים חשיבות עליונה בקיום תרבות והעשרה יעודיים לוותיקים – צורך שהובהר היטב בשנים המאתגרות שחווינו.

כחלק ממדיניות המועצה, עמותת דורות ממשיכה לתגבר את הפעילויות בתוך הישובים גם בשנה זו, כך שנגיע לכל ותיקה וותיק בפעילות אטרקטיבית, איכותית ונגישה. אני מברך על תכנית הפעילות העשירה והמרשימה שנבנתה במיוחד עבורכם במרכז דורות ובישובים ומציע לכם לקחת בה חלק בכל דרך שתתאים לכם.

באיחולי בריאות טובה ושנים רבות של יצירה, הנאה ולמידה, ראש מועצה אזורית זבולון. עמוס נצר -

2

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker