דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ג 2022-2023

טיולי יום

21.11.2022 | ניר קינן | צפת עיר המקובלים

https://www.hughug.co.il/w5254

16 מסע אל תור הזהב של צפת במאה ה

26.12.2022 | מודי שניר | בקעת הירדן

https://www.hughug.co.il/w1673

30.3.2023 | ראג'אר

https://www.hughug.co.il/w972

20.4.2023 | אבירמה האריס | מגדל ומגדלה

https://www.hughug.co.il/w7093

8.5.2023 | ניר קינן | אל הכפרים בית ג'אן ופקיעין

https://www.hughug.co.il/w2260

₪150 : מחיר

הרשמה לטיול בקישור המצוין בחוברת הדיגיטאלית או במשרד דורות. ההרשמה תפתח כחודש לפני מועד הטיול. או במשרד דורות www.dorotzvulun.co.il מידע מפורט לגבי מסלול הטיול מפורסם באתר העמותה

תודתנו נתונה למפעל הפיס, למשרד הרווחה, למשרד לשיויון חברתי, למוסד לביטוח לאומי ולוועדת התביעות, המסייעים בקיום התוכניות השונות.

9

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker