דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ג 2022-2023

מרכז נתן טלמור

יגור. 10:15-11:15 | ׳ יום ב | גלילה אלופי | התעמלות על כסאות * פתיחת החוג מותנית במספר משתתפים. התשלום שנתי ולא על פי נוכחות. שער העמקים. 10:45-11:45 | ׳ יום ב | תמה קסל | התעמלות על כסאות * פתיחת החוג מותנית במספר משתתפים. התשלום שנתי ולא על פי נוכחות. כפר ביאליק. 09:00-10:00 | ׳ יום ב | גלילה אלופי | התעמלות על כסאות * פתיחת החוג מותנית במספר משתתפים. התשלום שנתי ולא על פי נוכחות. כפר חסידים. 10:15 | ׳ יום ג | גלילה אלופי | התעמלות על כסאות 16:30-17:45 | ׳ יום ג | יהודית זמל | קבוצת נשים "שבט נשים"

מרכזת דליה רגב

מרכזת שרי ברקוביץ

מרכזת רחל פורמן

נופית. 08:00-09:00 | ׳ יום א׳ ויום ד | איילת רונן | צ'יקונג

שרה גולדנברג במסגרת מועדון צוותא | מרכזות חנה רון

* פתיחת החוג מותנית במספר משתתפים. התשלום שנתי ולא על פי נוכחות. פרטים יפורסמו בהמשך | 11:00 | ׳ יום ג | סדרות הרצאות מתחלפות מפגשים) 12( 14.11.22- החל מ | 18:30-20:30 | ׳ יום ב | הילה חן | מיינדפולנס אושה, כפר המכבי ורמת יוחנן. החוגים יתקיימו בדורות לחודש) ₪ 80( ניתן לבחור חוג אחד מחוגי פעילות גופנית בדורות לפי מחיר של חוג דורות עד הבית *חוג האוריינות הדיגיטלית בדורות פתוח לחברי הגוש במסגרת דורות עד הבית.

מרכז דורות

47

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker