דורות זבולון - מרכז לימודי חברתי לותיק - תוכנית פעילות תשפ”ג 2022-2023

שנתי

פילוסופיה יהודית - חז"ל או חזל"ש – קריאה ב"פרקי אבות". 9:00-10:15 | ׳ יום ד

https://www.hughug.co.il/w5401

. נלמד בעיון אתההגדיםשל "פרקי 2022 בחינה ביקורתיתשל הגותםשל חז"ל לאורך הדורות עםחיבור לישראל אבות" בצורה שיטתית, נבחן אותם למול אישיות החכם שאמר אותם והתקופה בה נאמרו ונפרק מהם עמדות חיים. נשווה אותם עםטקסטיםחז"ליים נוספים באותו עניין מהתלמוד והמדרשים ונעקוב אחר הפרשנויותהשונות ולעיתים הסותרות שנתנו להם במהלך הדורות עד לימינו כולל שילוב קטעי ספרות ושירה עברית. לבסוף, נשאל: האם ואיך נשלב רעיונות אלו בחיינו? גדל בבני ברק , למד והתפתח בעולם החרדי, מוסמך לרבנות. לאחר שעזב את העולם החרדי ועבד קובי וייס - כעשור בהייטק , בחר לנצל אתהידע הייחודי שלו להנגשתהמקורותהיהודיים לכלל האוכלוסייה, במטרה לעבות את השיח והתרבות הישראלית הכללית ולחזק את הזהות היהודית החילונית.

כתיבה ומפגש בקדמת החיים. 10:45-12:00 | ׳ יום ד

שנתי

https://www.hughug.co.il/w9461

בשיעורי הכתיבה נשוב ונגלה את מתנת המילים שלנו, והודות לה נוכל למצוא שוב אירוע שחווינו, מראה שנחרט בזיכרוננו, חוויה יומיומית או מיוחדת, פיסות חיים. המילים תחזורנה אלינו בצורת שיר או סיפור, על דברים שקרו ועל דברים שיכולים היו לקרות. וגם על דברים שלא היו יכולים להתרחש אלא בדמיון בלבד. יחד נכיר את יסודות הכתיבה הספרותית האוטוביוגרפית, נתגבר על חששות ועל מחסומי כתיבה, נשמיע את סיפורנו היחיד והמיוחד ונאזין לסיפורי חברינו, בסביבה אוהדת, חברית ותומכת ובהנחיה מקצועית. כדאי לנסות. כל מה שצריך לדעת זה א-ב, לשים אותיות זו ליד זו ומילים אלו ליד אלו. המחקרים מוכיחים שעצם הכתיבה מרגיעה ומשחררת. זו גם דרך להיזכר במה שהיה, וגם הזדמנות לפרספקטיבה חדשה על מה שקורה לנו וסביבנו. תואר שני בספרות ובכתיבה ספרותית מאוניברסיטת בן-גוריון. נעמי נמרוד -

30

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker